Song Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày


Soi cầu song thủ lô nuôi khung 3 ngày max chắc chắn sẽ lãi đều nếu như người chơi có được cách đánh phù hợp. Tuy nhiên nếu bạn không biết chơi như thế nào cho phù hợp thì bạn hãy lựa chọn ra các con số chính xác để chơi.

Khi chọn trúng thì cho dù bạn chơi như thế nào thì nó vẫn sẽ hiệu quả.

Song thủ lô nuôi khung 3 ngày

Song thủ lô nuôi khung 3 ngày 

Nhận Song thủ lô nuôi khung 3 ngày

Các con số được cập nhật dưới đây hoàn toàn miễn phí và ai cũng có thể tham gia và chơi.

Thống Kê Soi Cầu Bạch Thủ
⋆ Ngày 31/01 → 02/02/2023 Nuôi Cặp Lô: 69 – 96 → Kết Quả
⋆ Ngày 28/01 → 30/01/2023 Nuôi Cặp Lô: 29 – 92 → Ăn lô 29 ngày 3
⋆ Ngày 27/01 → 29/01/2023 Nuôi Cặp Lô: 36 – 63 → Ăn lô 63 ngày 1
⋆ Ngày 26/01 → 28/01/2023 Nuôi Cặp Lô: 23 – 32 → Ăn lô 32 ngày 1
⋆ Ngày 21/01 → 25/01/2023 Nghỉ Tết Âm Lịch
⋆ Ngày 17/01 – 19/01/2023 Nuôi Cặp Lô: 49 – 94 → Trượt
⋆ Ngày 16/01 – 18/01/2023 Nuôi Cặp Lô: 24 – 42 → Ăn lô 24 ngày 1
⋆ Ngày 15/01 – 17/01/2023 Nuôi Cặp Lô: 12 – 21 → Ăn lô 12 – 21 ngày 1
⋆ Ngày 12/01 – 14/01/2023 Nuôi Cặp Lô: 39 – 93 → Trượt
⋆ Ngày 11/01 – 13/01/2023 Nuôi Cặp Lô: 58 – 85 → Ăn lô 85 ngày 1
⋆ Ngày 10/01 – 12/01/2023 Nuôi Cặp Lô: 13 – 31 → Ăn lô 13 ngày 1
⋆ Ngày 07/01 – 09/01/2023 Nuôi Cặp Lô: 67 – 76 → Ăn lô 67 ngày 3
⋆ Ngày 05/01 – 07/01/2023 Nuôi Cặp Lô: 37 – 73 → Ăn lô 73 ngày 2
⋆ Ngày 02/01 – 04/01/2023 Nuôi Cặp Lô: 06 – 60 → Trượt
⋆ Ngày 01/01 – 03/01/2023 Nuôi Cặp Lô: 37 – 73 → Ăn lô 37 – 73 ngày 1
⋆ Ngày 30/12 – 01/01/2023 Nuôi Cặp Lô: 79 – 97 → Ăn lô 79 ngày 2
⋆ Ngày 28/12 – 30/12/2022 Nuôi Cặp Lô: 59 – 95 → Ăn lô 95 ngày 2
⋆ Ngày 27/12 – 29/12/2022 Nuôi Cặp Lô: 08 – 80 → Ăn lô 80 ngày 1
⋆ Ngày 24/12 – 26/12/2022 Nuôi Cặp Lô: 19 – 91 → Ăn lô 19 – 91 ngày 3
⋆ Ngày 22/12 – 24/12/2022 Nuôi Cặp Lô: 05 – 50 → Ăn lô 05 ngày 2
⋆ Ngày 20/12 – 22/12/2022 Nuôi Cặp Lô: 14 – 41 → Ăn lô 14 ngày 2
⋆ Ngày 19/12 – 21/12/2022 Nuôi Cặp Lô: 09 – 90 → Ăn lô 09 ngày 1
⋆ Ngày 17/12 – 19/12/2022 Nuôi Cặp Lô: 02 – 20 → Ăn lô 20 ngày 1
⋆ Ngày 14/12 – 16/12/2022 Nuôi Cặp Lô: 06 – 60 → Trượt
⋆ Ngày 13/12 – 15/12/2022 Nuôi Cặp Lô: 07 – 70 → Ăn lô 07 – 70 ngày 1
⋆ Ngày 10/12 – 12/12/2022 Nuôi Cặp Lô: 09 – 90 → Ăn lô 90 ngày 3
⋆ Ngày 07/12 – 09/12/2022 Nuôi Cặp Lô: 15 – 51 → Ăn lô 51 ngày 3
⋆ Ngày 06/12 – 08/12/2022 Nuôi Cặp Lô: 37 – 73 → Ăn lô 73 ngày 1
⋆ Ngày 05/12 – 07/12/2022 Nuôi Cặp Lô: 24 – 42 → Ăn lô 42*2 ngày 1
⋆ Ngày 02/12 – 04/12/2022 Nuôi Cặp Lô: 14 – 41 → Ăn lô 41 ngày 3
⋆ Ngày 29/11 – 01/12/2022 Nuôi Cặp Lô: 56 – 65 → Ăn lô 65 ngày 3
⋆ Ngày 27/11 – 29/11/2022 Nuôi Cặp Lô: 48 – 84 → Ăn lô 48 ngày 2
⋆ Ngày 24/11 – 26/11/2022 Nuôi Cặp Lô: 25 – 52 → Trượt
⋆ Ngày 23/11 – 25/11/2022 Nuôi Cặp Lô: 29 – 92 → Ăn lô 29 ngày 1
⋆ Ngày 20/11 – 22/11/2022 Nuôi Cặp Lô: 49 – 94 → Ăn lô 49 ngày 3
⋆ Ngày 19/11 – 21/11/2022 Nuôi Cặp Lô: 25 – 52 → Ăn lô 52 ngày 1
⋆ Ngày 17/11 – 19/11/2022 Nuôi Cặp Lô: 02 – 20 → Ăn lô 20 ngày 2
⋆ Ngày 16/11 – 18/11/2022 Nuôi Cặp Lô: 45 – 54 → Ăn lô 45 ngày 1
⋆ Ngày 13/11 – 15/11/2022 Nuôi Cặp Lô: 19 – 91 → Ăn lô 19 ngày 3
⋆ Ngày 10/11 – 12/11/2022 Nuôi Cặp Lô: 26 – 62 → Ăn lô 26 – 62 ngày 3
⋆ Ngày 08/11 – 10/11/2022 Nuôi Cặp Lô: 56 – 65 → Ăn lô 56 – 65*2 ngày 2
⋆ Ngày 05/11 – 07/11/2022 Nuôi Cặp Lô: 01 – 10 → Trượt
⋆ Ngày 04/11 – 06/11/2022 Nuôi Cặp Lô: 14 – 41 → Ăn lô 14 – 41 ngày 1
⋆ Ngày 01/11 – 03/11/2022 Nuôi Cặp Lô: 17 – 71 → Trượt
⋆ Ngày 30/10 – 01/11/2022 Nuôi Cặp Lô: 26 – 62 → Ăn lô 62 ngày 2
⋆ Ngày 27/10 – 29/10/2022 Nuôi Cặp Lô: 56 – 65 → Trượt
⋆ Ngày 24/10 – 26/10/2022 Nuôi Cặp Lô: 17 – 71 → Ăn lô 71 ngày 3
⋆ Ngày 23/10 – 25/10/2022 Nuôi Cặp Lô: 02 – 20 → Ăn lô 02 – 20 ngày 1
⋆ Ngày 22/10 – 24/10/2022 Nuôi Cặp Lô: 69 – 96 → Ăn lô 96 ngày 1
⋆ Ngày 19/10 – 21/10/2022 Nuôi Cặp Lô: 26 – 62 → Trượt
⋆ Ngày 18/10 – 20/10/2022 Nuôi Cặp Lô: 24 – 42 → Ăn lô 24*2 ngày 1
⋆ Ngày 16/10 – 18/10/2022 Nuôi Cặp Lô: 12 – 21 → Ăn lô 12*2 ngày 2
⋆ Ngày 14/10 – 16/10/2022 Nuôi Cặp Lô: 57 – 75 → Ăn lô 57 ngày 2
⋆ Ngày 11/10 – 13/10/2022 Nuôi Cặp Lô: 47 – 74 → Ăn lô 47 ngày 3
⋆ Ngày 10/10 – 12/10/2022 Nuôi Cặp Lô: 79 – 97 → Ăn lô 97 ngày 1
⋆ Ngày 08/10 – 10/10/2022 Nuôi Cặp Lô: 07 – 70 → Ăn lô 70*2 ngày 2
⋆ Ngày 05/10 – 07/10/2022 Nuôi Cặp Lô: 03 – 30 → Trượt
⋆ Ngày 02/10 – 04/10/2022 Nuôi Cặp Lô: 58 – 85 → Trượt
⋆ Ngày 01/10 – 03/10/2022 Nuôi Cặp Lô: 34 – 43 → Ăn lô 34 ngày 1
⋆ Ngày 30/09 – 02/10/2022 Nuôi Cặp Lô: 24 – 42 → Ăn lô 42 ngày 1
⋆ Ngày 28/09 – 30/09/2022 Nuôi Cặp Lô: 26 – 62 → Ăn lô 26 ngày 2
⋆ Ngày 26/09 – 28/09/2022 Nuôi Cặp Lô: 35 – 53 → Ăn lô 35 ngày 2
⋆ Ngày 23/09 – 25/09/2022 Nuôi Cặp Lô: 03 – 30 → Trượt
⋆ Ngày 20/09 – 22/09/2022 Nuôi Cặp Lô: 57 – 75 → Ăn lô 75 ngày 3
⋆ Ngày 18/09 – 20/09/2022 Nuôi Cặp Lô: 39 – 93 → Ăn lô 39*2 ngày 2
⋆ Ngày 15/09 – 17/09/2022 Nuôi Cặp Lô: 13 – 31 → Trượt
⋆ Ngày 12/09 – 14/09/2022 Nuôi Cặp Lô: 69 – 96 → Trượt
⋆ Ngày 11/09 – 13/09/2022 Nuôi Cặp Lô: 17 – 71 → Ăn lô 17 – 71 ngày 1
⋆ Ngày 09/09 – 11/09/2022 Nuôi Cặp Lô: 03 – 30 → Ăn lô 03 ngày 2
⋆ Ngày 06/09 – 08/09/2022 Nuôi Cặp Lô: 07 – 70 → Ăn lô 07 – 70 ngày 3
⋆ Ngày 05/09 – 07/09/2022 Nuôi Cặp Lô: 06 – 60 → Ăn lô 06 ngày 1
⋆ Ngày 03/09 – 05/09/2022 Nuôi Cặp Lô: 89 – 98 → Ăn lô 89 ngày 3
⋆ Ngày 02/09 – 04/09/2022 Nuôi Cặp Lô: 01 – 10 → Ăn lô 01 – 10*2 ngày 1
⋆ Ngày 30/08 – 01/09/2022 Nuôi Cặp Lô: 26 – 62 → Ăn lô 26 ngày 3
⋆ Ngày 29/08 – 31/08/2022 Nuôi Cặp Lô: 35 – 53 → Ăn lô 35 ngày 1
⋆ Ngày 26/08 – 28/08/2022 Nuôi Cặp Lô: 57 – 75 → Trượt
⋆ Ngày 25/08 – 27/08/2022 Nuôi Cặp Lô: 46 – 64 → Ăn lô 64 ngày 1
⋆ Ngày 24/08 – 26/08/2022 Nuôi Cặp Lô: 28 – 82 → Ăn lô 28 ngày 1
⋆ Ngày 21/08 – 23/08/2022 Nuôi Cặp Lô: 89 – 98 → Trượt
⋆ Ngày 20/08 – 22/08/2022 Nuôi Cặp Lô: 27 – 72 → Ăn lô 72 ngày 1
⋆ Ngày 19/08 – 21/08/2022 Nuôi Cặp Lô: 09 – 90 → Ăn lô 90 ngày 1
⋆ Ngày 18/08 – 20/08/2022 Nuôi Cặp Lô: 68 – 86 → Ăn lô 68 – 86 ngày 1
⋆ Ngày 17/08 – 19/08/2022 Nuôi Cặp Lô: 67 – 76 → Ăn lô 76 ngày 1
⋆ Ngày 16/08 – 18/08/2022 Nuôi Cặp Lô: 05 – 50 → Ăn lô 05 ngày 1
⋆ Ngày 13/08 – 15/08/2022 Nuôi Cặp Lô: 17 – 71 → Ăn lô 17*3 – 71 ngày 3
⋆ Ngày 12/08 – 14/08/2022 Nuôi Cặp Lô: 38 – 83 → Ăn lô 59 ngày 1
⋆ Ngày 11/08 – 13/08/2022 Nuôi Cặp Lô: 38 – 83 → Ăn lô 38 ngày 1
⋆ Ngày 09/08 – 11/08/2022 Nuôi Cặp Lô: 67 – 76 → Ăn lô 67 ngày 2
⋆ Ngày 07/08 – 09/08/2022 Nuôi Cặp Lô: 35 – 53 → Ăn lô 35 ngày 2
⋆ Ngày 05/08 – 07/08/2022 Nuôi Cặp Lô: 79 – 97 → Ăn lô 79 ngày 2
⋆ Ngày 04/08 – 06/08/2022 Nuôi Cặp Lô: 89 – 98 → Ăn lô 89 ngày 1
⋆ Ngày 02/08 – 04/08/2022 Nuôi Cặp Lô: 27 – 72 → Ăn lô 27 ngày 2
⋆ Ngày 30/07 – 01/08/2022 Nuôi Cặp Lô: 13 – 31 → Ăn lô 31 ngày 3
⋆ Ngày 29/07 – 31/07/2022 Nuôi Cặp Lô: 38 – 83 → Ăn lô 38 ngày 1
⋆ Ngày 28/07 – 30/07/2022 Nuôi Cặp Lô: 23 – 32 → Ăn lô 23 – 32*2 ngày 1
⋆ Ngày 27/07 – 29/07/2022 Nuôi Cặp Lô: 48 – 84 → Ăn lô 84 ngày 1
⋆ Ngày 24/07 – 26/07/2022 Nuôi Cặp Lô: 26 – 62 → Ăn lô 26 ngày 3
⋆ Ngày 23/07 – 25/07/2022 Nuôi Cặp Lô: 78 – 87 → Ăn lô 87 ngày 1
⋆ Ngày 20/07 – 22/07/2022 Nuôi Cặp Lô: 59 – 95 → Ăn lô 95*2 ngày 3
⋆ Ngày 17/07 – 19/07/2022 Nuôi Cặp Lô: 07 – 70 → Trượt
⋆ Ngày 14/07 – 16/07/2022 Nuôi Cặp Lô: 68 – 86 → Trượt
⋆ Ngày 11/07 – 13/07/2022 Nuôi Cặp Lô: 35 – 53 → Ăn lô 35 ngày 3
⋆ Ngày 10/07 – 12/07/2022 Nuôi Cặp Lô: 25 – 52 → Ăn lô 25 – 52 ngày 1
⋆ Ngày 09/07 – 11/07/2022 Nuôi Cặp Lô: 15 – 51 → Ăn lô 15 ngày 1
⋆ Ngày 06/07 – 08/07/2022 Nuôi Cặp Lô: 24 – 42 → Ăn lô 24 ngày 3
⋆ Ngày 03/07 – 05/07/2022 Nuôi Cặp Lô: 67 – 76 → Trượt
⋆ Ngày 02/07 – 04/07/2022 Nuôi Cặp Lô: 68 – 86 → Ăn lô 68*2 – 86*2 ngày 1
⋆ Ngày 30/06 – 02/07/2022 Nuôi Cặp Lô: 38 – 83 → Ăn lô 38*2 ngày 2
⋆ Ngày 29/06 – 01/07/2022 Nuôi Cặp Lô: 24 – 42 → Ăn lô 42 ngày 1
⋆ Ngày 28/06 – 30/06/2022 Nuôi Cặp Lô: 19 – 91 → Ăn lô 91 ngày 1
⋆ Ngày 27/06 – 29/06/2022 Nuôi Cặp Lô: 34 – 43 → Ăn lô 43*2 ngày 1
⋆ Ngày 25/06 – 27/06/2022 Nuôi Cặp Lô: 57 – 75 → Ăn lô 57 ngày 2
⋆ Ngày 24/06 – 26/06/2022 Nuôi Cặp Lô: 68 – 86 → Ăn lô 86 ngày 1
⋆ Ngày 22/06 – 24/06/2022 Nuôi Cặp Lô: 14 – 41 → Ăn lô 41 ngày 2
⋆ Ngày 19/06 – 21/06/2022 Nuôi Cặp Lô: 06 – 60 → Ăn lô 06 ngày 3
⋆ Ngày 16/06 – 18/06/2022 Nuôi Cặp Lô: 12 – 21 → Ăn lô 12*2 – 21 ngày 3
⋆ Ngày 13/06 – 15/06/2022 Nuôi Cặp Lô: 24 – 42 → Trượt
⋆ Ngày 10/06 – 12/06/2022 Nuôi Cặp Lô: 28 – 82 → Ăn lô 28 ngày 3
⋆ Ngày 07/06 – 09/06/2022 Nuôi Cặp Lô: 78 – 87 → Trượt
⋆ Ngày 06/06 – 08/06/2022 Nuôi Cặp Lô: 36 – 63 → Ăn lô 36 ngày 1
⋆ Ngày 04/06 – 06/06/2022 Nuôi Cặp Lô: 46 – 64 → Ăn lô 46 ngày 2
⋆ Ngày 01/06 – 03/06/2022 Nuôi Cặp Lô: 47 – 74 → Trượt
⋆ Ngày 31/05 – 02/06/2022 Nuôi Cặp Lô: 27 – 72 → Ăn lô 27
⋆ Ngày 29/05 – 30/05/2022 Nuôi Cặp Lô: 27 – 72 → Trượt
⋆ Ngày 27/05 – 28/05/2022 Nuôi Cặp Lô: 18 – 81 → Ăn lô 18
⋆ Ngày 26/05 – 27/05/2022 Nuôi Cặp Lô: 36 – 63 → Ăn lô 63
⋆ Ngày 23/05 – 25/05/2022 Nuôi Cặp Lô: 46 – 64 → Ăn lô 64
⋆ Ngày 21/05 – 23/05/2022 Nuôi Cặp Lô: 29 – 92 → Ăn lô 29
⋆ Ngày 18/05 – 20/05/2022 Nuôi Cặp Lô: 39 – 93 → Trượt
⋆ Ngày 16/05 – 18/05/2022 Nuôi Cặp Lô: 48 – 84 → Ăn lô 48*2
⋆ Ngày 14/05 – 16/05/2022 Nuôi Cặp Lô: 29 – 92 → Ăn lô 29
⋆ Ngày 11/05 – 13/05/2022 Nuôi Cặp Lô: 34 – 43 → Ăn lô 43
⋆ Ngày 09/05 – 11/05/2022 Nuôi Cặp Lô: 79 – 97 → Ăn lô 79
⋆ Ngày 08/05 – 10/05/2022 Nuôi Cặp Lô: 48 – 84 → Ăn lô 48
⋆ Ngày 06/05 – 08/05/2022 Nuôi Cặp Lô: 14 – 41 → Ăn lô 14
⋆ Ngày 03/05 – 05/05/2022 Nuôi Cặp Lô: 37 – 73 → Trượt
⋆ Ngày 02/05 – 04/05/2022 Nuôi Cặp Lô: 79 – 97 → Ăn lô 79
⋆ Ngày 29/04 – 01/05/2022 Nuôi Cặp Lô: 45 – 54 → Ăn lô 54
⋆ Ngày 27/04 – 29/04/2022 Nuôi Cặp Lô: 59 – 95 → Ăn lô 95
⋆ Ngày 24/04 – 26/04/2022 Nuôi Cặp Lô: 27 – 72 → Trượt
⋆ Ngày 23/04 – 25/04/2022 Nuôi Cặp Lô: 57 – 75 → Ăn lô 57
⋆ Ngày 20/04 – 22/04/2022 Nuôi Cặp Lô: 48 – 84 → Ăn lô 84
⋆ Ngày 19/04 – 21/04/2022 Nuôi Cặp Lô: 05 – 50 → Ăn lô 50
⋆ Ngày 18/04 – 20/04/2022 Nuôi Cặp Lô: 36 – 63 → Ăn lô 36
⋆ Ngày 16/04 – 18/04/2022 Nuôi Cặp Lô: 59 – 95 → Ăn lô 76
⋆ Ngày 13/04 – 15/04/2022 Nuôi Cặp Lô: 76 – 67 → Ăn lô 76
⋆ Ngày 11/04 – 13/04/2022 Nuôi Cặp Lô: 19 – 91 → Ăn lô 19
⋆ Ngày 08/04 – 10/04/2022 Nuôi Cặp Lô: 58 – 85 → Trượt
⋆ Ngày 07/04 – 09/04/2022 Nuôi Cặp Lô: 69 – 96 → Ăn lô 69
⋆ Ngày 06/04 – 08/04/2022 Nuôi Cặp Lô: 26 – 62 → Ăn lô 26
⋆ Ngày 05/04 – 07/04/2022 Nuôi Cặp Lô: 49 – 94 → Ăn lô 94
⋆ Ngày 04/04 – 06/04/2022 Nuôi Cặp Lô: 45 – 54 → Ăn lô 54
⋆ Ngày 03/04 – 05/04/2022 Nuôi Cặp Lô: 69 – 96 → Ăn lô 96
⋆ Ngày 31/03 – 02/04/2022 Nuôi Cặp Lô: 13 – 31 → Trượt
⋆ Ngày 28/03 – 30/03/2022 Nuôi Cặp Lô: 12 – 21 → Trượt
⋆ Ngày 26/03 – 28/03/2022 Nuôi Cặp Lô: 59 – 95 → Ăn lô 59
⋆ Ngày 23/03 – 25/03/2022 Nuôi Cặp Lô: 10 – 01 → Ăn lô 10
⋆ Ngày 21/03 – 23/03/2022 Nuôi Cặp Lô: 14 – 41 → Ăn lô 14
⋆ Ngày 20/03 – 22/03/2022 Nuôi Cặp Lô: 09 – 90 → Ăn lô 09 – 90
⋆ Ngày 17/03 – 19/03/2022 Nuôi Cặp Lô: 27 – 72 → Trượt
⋆ Ngày 16/03 – 18/03/2022 Nuôi Cặp Lô: 35 – 53 → Ăn lô 35
⋆ Ngày 13/03 – 15/03/2022 Nuôi Cặp Lô: 17 – 71 → Ăn lô 71
⋆ Ngày 12/03 – 14/03/2022 Nuôi Cặp Lô: 68 – 86 → Ăn lô 68*2
⋆ Ngày 09/03 – 11/03/2022 Nuôi Cặp Lô: 18 – 81 → Ăn lô 18
⋆ Ngày 06/03 – 08/03/2022 Nuôi Cặp Lô: 78 – 87 → Trượt
⋆ Ngày 05/03 – 07/03/2022 Nuôi Cặp Lô: 29 – 92 → Ăn lô 29
⋆ Ngày 02/03 – 04/03/2022 Nuôi Cặp Lô: 37 – 73 → Ăn lô 37
⋆ Ngày 28/02 – 02/02/2022 Nuôi Cặp Lô: 13 – 31 → Ăn lô 13
⋆ Ngày 27/02 – 01/02/2022 Nuôi Cặp Lô: 59 – 95 → Ăn lô 59
⋆ Ngày 24/02 – 26/02/2022 Nuôi Cặp Lô: 17 – 71 → Ăn lô 17
⋆ Ngày 21/02 – 23/02/2022 Nuôi Cặp Lô: 09 – 90 → Ăn lô 09*2
⋆ Ngày 18/02 – 20/02/2022 Nuôi Cặp Lô: 58 – 85 → Ăn lô 85
⋆ Ngày 17/02 – 19/02/2022 Nuôi Cặp Lô: 39 – 93 → Ăn lô 93
⋆ Ngày 15/02 – 17/02/2022 Nuôi Cặp Lô: 26 – 62 → Ăn lô 62
⋆ Ngày 12/02 – 14/02/2022 Nuôi Cặp Lô: 14 – 41 → Trượt
⋆ Ngày 10/02 – 12/02/2022 Nuôi Cặp Lô: 02 – 20 → Ăn lô 20
⋆ Ngày 07/02 – 09/02/2022 Nuôi Cặp Lô: 68 – 86 → Ăn lô 68
⋆ Ngày 06/02 – 08/02/2022 Nuôi Cặp Lô: 25 – 52 → Ăn lô 52
⋆ Ngày 05/02 – 07/02/2022 Nuôi Cặp Lô: 26 – 62 → Ăn lô 26 – 62*3
⋆ Ngày 30/01 – 04/02/2022 Nghỉ Tết .
⋆ Ngày 28/01 – 30/01/2022 Nuôi Cặp Lô: 04 – 40 → Ăn lô 40*2
⋆ Ngày 25/01 – 27/01/2022 Nuôi Cặp Lô: 28 – 82 → Ăn lô 28*2
⋆ Ngày 22/01 – 24/01/2022 Nuôi Cặp Lô: 12 – 21 → Trượt
⋆ Ngày 20/01 – 22/01/2022 Nuôi Cặp Lô: 04 – 40 → Ăn lô 40
⋆ Ngày 17/01 – 19/01/2022 Nuôi Cặp Lô: 35 – 53 → Ăn lô 35 – 53
⋆ Ngày 16/01 – 18/01/2022 Nuôi Cặp Lô: 49 – 94 → Ăn lô 49
⋆ Ngày 13/01 – 15/01/2022 Nuôi Cặp Lô: 47 – 74 → Trượt
⋆ Ngày 12/01 – 14/01/2022 Nuôi Cặp Lô: 18 – 81 → Ăn lô 18
⋆ Ngày 11/01 – 13/01/2022 Nuôi Cặp Lô: 04 – 40 → Ăn lô 40
⋆ Ngày 10/01 – 12/01/2022 Nuôi Cặp Lô: 05 – 50 → Ăn lô 50
⋆ Ngày 09/01 – 11/01/2022 Nuôi Cặp Lô: 14 – 41 → Ăn lô 14
⋆ Ngày 08/01 – 10/01/2022 Nuôi Cặp Lô: 56 – 65 → Ăn lô 65
⋆ Ngày 07/01 – 09/01/2022 Nuôi Cặp Lô: 14 – 41 → Ăn lô 14
⋆ Ngày 04/01 – 06/01/2022 Nuôi Cặp Lô: 15 – 51 → Ăn lô 51
⋆ Ngày 03/01 – 05/01/2022 Nuôi Cặp Lô: 57 – 75 → Ăn lô 75
⋆ Ngày 01/01 – 03/01/2022 Nuôi Cặp Lô: 12 – 21 → Ăn lô 21
⋆ Ngày 31/12 – 02/01/2022 Nuôi Cặp Lô: 89 – 98 → Ăn lô 98
⋆ Ngày 30/12 – 01/01/2022 Nuôi Cặp Lô: 05 – 50 → Ăn lô 50
⋆ Ngày 27/12 – 29/12/2021 Nuôi Cặp Lô: 78 – 87 → Trượt
⋆ Ngày 26/12 – 28/12/2021 Nuôi Cặp Lô: 67 – 76 → Ăn lô 63
⋆ Ngày 23/12 – 25/12/2021 Nuôi Cặp Lô: 45 – 54 → Trượt
⋆ Ngày 20/12 – 22/12/2021 Nuôi Cặp Lô: 45 – 54 → Trượt
⋆ Ngày 19/12 – 21/12/2021 Nuôi Cặp Lô: 36 – 63 → Ăn lô 63
⋆ Ngày 18/12 – 20/12/2021 Nuôi Cặp Lô: 27 – 72 → Ăn lô 27 – 72*2
⋆ Ngày 15/12 – 17/12/2021 Nuôi Cặp Lô: 18 – 81 → Ăn lô 81
⋆ Ngày 12/12 – 14/12/2021 Nuôi Cặp Lô: 09 – 90 → Ăn lô 09 – 90*2
⋆ Ngày 10/12 – 12/12/2021 Nuôi Cặp Lô: 45 – 54 → Ăn lô 45
⋆ Ngày 08/12 – 10/12/2021 Nuôi Cặp Lô: 34 – 43 → Ăn lô 43
⋆ Ngày 05/12 – 07/12/2021 Nuôi Cặp Lô: 14 – 41 → Ăn lô 41
⋆ Ngày 04/12 – 06/12/2021 Nuôi Cặp Lô: 58 – 85 → Ăn lô 85
⋆ Ngày 01/12 – 03/12/2021 Nuôi Cặp Lô: 47 – 74 → Ăn lô 47 – 74*3
⋆ Ngày 28/11 – 30/11/2021 Nuôi Cặp Lô: 07 – 70 → Trượt
⋆ Ngày 27/11 – 29/11/2021 Nuôi Cặp Lô: 16 – 61 → Ăn lô 16 – 61
⋆ Ngày 24/11 – 26/11/2021 Nuôi Cặp Lô: 34 – 43 → Trượt
⋆ Ngày 22/11 – 24/11/2021 Nuôi Cặp Lô: 25 – 52 → Ăn lô 25 – 52
⋆ Ngày 18/11 – 21/11/2021 Nuôi Cặp Lô: 36 – 63 → Ăn lô 72
⋆ Ngày 16/11 – 18/11/2021 Nuôi Cặp Lô: 27 – 72 → Ăn lô 72
⋆ Ngày 14/11 – 16/11/2021 Nuôi Cặp Lô: 18 – 81 → Ăn lô 81
⋆ Ngày 11/11 – 13/11/2021 Nuôi Cặp Lô: 25 – 52 → Trượt
⋆ Ngày 10/11 – 12/11/2021 Nuôi Cặp Lô: 36 – 63 → Ăn lô 63*2
⋆ Ngày 09/11 – 11/11/2021 Nuôi Cặp Lô: 47 – 74 → Ăn lô 47
⋆ Ngày 08/11 – 10/11/2021 Nuôi Cặp Lô: 58 – 85 → Ăn lô 85
⋆ Ngày 07/11 – 09/11/2021 Nuôi Cặp Lô: 29 – 92 → Ăn lô 92
⋆ Ngày 06/11 – 08/11/2021 Nuôi Cặp Lô: 16 – 61 → Ăn lô 61
⋆ Ngày 05/11 – 07/11/2021 Nuôi Cặp Lô: 25 – 52 → Ăn lô 52
⋆ Ngày 03/11 – 05/11/2021 Nuôi Cặp Lô: 35 – 53 → Ăn lô 35
⋆ Ngày 02/11 – 04/11/2021 Nuôi Cặp Lô: 57 – 75 → Ăn lô 57
⋆ Ngày 30/10 – 01/11/2021 Nuôi Cặp Lô: 59 – 95 → Trượt
⋆ Ngày 28/10 – 30/10/2021 Nuôi Cặp Lô: 56 – 65 → Ăn lô 65
⋆ Ngày 26/10 – 28/10/2021 Nuôi Cặp Lô: 46 – 64 → Ăn lô 64 – 46*2
⋆ Ngày 24/10 – 26/10/2021 Nuôi Cặp Lô: 37 – 73 → Ăn lô 37
⋆ Ngày 23/10 – 25/10/2021 Nuôi Cặp Lô: 28 – 82 → Ăn lô 28
⋆ Ngày 22/10 – 24/10/2021 Nuôi Cặp Lô: 19 – 91 → Ăn lô 19
⋆ Ngày 21/10 – 23/10/2021 Nuôi Cặp Lô: 78 – 87 → Ăn lô 78
⋆ Ngày 20/10 – 22/10/2021 Nuôi Cặp Lô: 46 – 64 → Ăn lô 46 – 64
⋆ Ngày 17/10 – 19/10/2021 Nuôi Cặp Lô: 69 – 96 → Trượt
⋆ Ngày 14/10 – 16/10/2021 Nuôi Cặp Lô: 16 – 61 → Trượt
⋆ Ngày 11/10 – 13/10/2021 Nuôi Cặp Lô: 08 – 80 → Trượt
⋆ Ngày 09/10 – 11/10/2021 Nuôi Cặp Lô: 31 – 13 → Ăn lô 13
⋆ Ngày 08/10 – 10/10/2021 Nuôi Cặp Lô: 35 – 53 → Ăn lô 35
⋆ Ngày 05/10 – 07/10/2021 Nuôi Cặp Lô: 46 – 64 → Ăn lô 46
⋆ Ngày 04/10 – 06/10/2021 Nuôi Cặp Lô: 95 – 59 → Ăn lô 59*2
⋆ Ngày 01/10 – 03/10/2021 Nuôi Cặp Lô: 23 – 32 → Trượt
⋆ Ngày 30/09 – 02/09/2021 Nuôi Cặp Lô: 89 – 98 → Ăn lô 98
⋆ Ngày 27/09 – 29/09/2021 Nuôi Cặp Lô: 04 – 40 → Trượt
⋆ Ngày 26/09 – 28/09/2021 Nuôi Cặp Lô: 03 – 30 → Ăn lô 30
⋆ Ngày 24/09 – 26/09/2021 Nuôi Cặp Lô: 23 – 32 → Ăn lô 23
⋆ Ngày 21/09 – 23/09/2021 Nuôi Cặp Lô: 47 – 74 → Ăn lô 85
⋆ Ngày 20/09 – 22/09/2021 Nuôi Cặp Lô: 58 – 85 → Ăn lô 85
⋆ Ngày 19/09 – 21/09/2021 Nuôi Cặp Lô: 19 – 91 → Ăn lô 19
⋆ Ngày 18/09 – 20/09/2021 Nuôi Cặp Lô: 38 – 83 → Ăn lô 83*2
⋆ Ngày 15/09 – 17/09/2021 Nuôi Cặp Lô: 38 – 83 → Trượt
⋆ Ngày 12/09 – 14/09/2021 Nuôi Cặp Lô: 18 – 81 → Trượt
⋆ Ngày 10/09 – 12/09/2021 Nuôi Cặp Lô: 09 – 90 → Ăn lô 09
⋆ Ngày 09/09 – 11/09/2021 Nuôi Cặp Lô: 89 – 98 → Ăn lô 89
⋆ Ngày 06/09 – 08/09/2021 Nuôi Cặp Lô: 78 – 87 → Ăn lô 87
⋆ Ngày 05/09 – 07/09/2021 Nuôi Cặp Lô: 67 – 76 → Ăn lô 76
⋆ Ngày 04/09 – 06/09/2021 Nuôi Cặp Lô: 56 – 65 → Ăn lô 56
⋆ Ngày 03/09 – 05/09/2021 Nuôi Cặp Lô: 18 – 81 → Ăn lô 81
⋆ Ngày 02/09 – 04/09/2021 Nuôi Cặp Lô: 39 – 93 → Ăn lô 39 – 93
⋆ Ngày 01/09 – 03/09/2021 Nuôi Cặp Lô: 38 – 83 → Ăn lô 38
⋆ Ngày 31/08 – 02/09/2021 Nuôi Cặp Lô: 25 – 52 → Ăn lô 52
⋆ Ngày 28/08 – 30/08/2021 Nuôi Cặp Lô: 05 – 50 → Trượt
⋆ Ngày 25/08 – 27/08/2021 Nuôi Cặp Lô: 79 – 97 → Ăn lô 79*2
⋆ Ngày 23/08 – 25/08/2021 Nuôi Cặp Lô: 46 – 64 → Ăn lô 46
⋆ Ngày 21/08 – 23/08/2021 Nuôi Cặp Lô: 26 – 62 → Ăn lô 26
⋆ Ngày 20/08 – 22/08/2021 Nuôi Cặp Lô: 19 – 91 → Ăn lô 19
⋆ Ngày 17/08 – 19/08/2021 Nuôi Cặp Lô: 56 – 65 → Ăn lô 65
⋆ Ngày 16/08 – 18/08/2021 Nuôi Cặp Lô: 17 – 71 → Ăn lô 71
⋆ Ngày 15/08 – 17/08/2021 Nuôi Cặp Lô: 24 – 42 → Ăn lô 24
⋆ Ngày 13/08 – 15/08/2021 Nuôi Cặp Lô: 57 – 75 → Ăn lô 57
⋆ Ngày 12/08 – 14/08/2021 Nuôi Cặp Lô: 48 – 84 → Ăn lô 48
⋆ Ngày 09/08 – 11/08/2021 Nuôi Cặp Lô: 06 – 60 → Ăn lô 06
⋆ Ngày 08/08 – 10/08/2021 Nuôi Cặp Lô: 08 – 80 → Ăn lô 80
⋆ Ngày 07/08 – 09/08/2021 Nuôi Cặp Lô: 71 – 17 → Ăn lô 17*2
⋆ Ngày 04/08 – 06/08/2021 Nuôi Cặp Lô: 26 – 62 → Ăn lô 62
⋆ Ngày 03/08 – 05/08/2021 Nuôi Cặp Lô: 35 – 53 → Ăn lô 53
⋆ Ngày 02/08 – 04/08/2021 Nuôi Cặp Lô: 42 – 24 → Ăn lô 24
⋆ Ngày 30/07 – 01/08/2021 Nuôi Cặp Lô: 76 – 67 → Trượt
⋆ Ngày 27/07 – 29/07/2021 Nuôi Cặp Lô: 58 – 85 → Ăn lô 58 – 85
⋆ Ngày 24/07 – 26/07/2021 Nuôi Cặp Lô: 67 – 76 → Ăn lô 67 – 76
⋆ Ngày 21/07 – 23/07/2021 Nuôi Cặp Lô: 16 – 61 → Trượt
⋆ Ngày 20/07 – 22/07/2021 Nuôi Cặp Lô: 25 – 52 → Ăn lô 52
⋆ Ngày 17/07 – 19/07/2021 Nuôi Cặp Lô: 34 – 43 → Ăn lô 43
⋆ Ngày 16/07 – 18/07/2021 Nuôi Cặp Lô: 27 – 72 → Ăn lô 27 – 72
⋆ Ngày 13/07 – 15/07/2021 Nuôi Cặp Lô: 67 – 76 → Trượt
⋆ Ngày 10/07 – 12/07/2021 Nuôi Cặp Lô: 67 – 76 → Trượt
⋆ Ngày 08/07 – 10/07/2021 Nuôi Cặp Lô: 18 – 81 → Ăn lô 18 – 81
⋆ Ngày 07/07 – 09/07/2021 Nuôi Cặp Lô: 27 – 72 → Ăn lô 27
⋆ Ngày 06/07 – 08/07/2021 Nuôi Cặp Lô: 59 – 95 → Ăn lô 59 – 95
⋆ Ngày 04/07 – 06/07/2021 Nuôi Cặp Lô: 59 – 95 → Ăn lô 95
⋆ Ngày 01/07 – 03/07/2021 Nuôi Cặp Lô: 47 – 74 → Ăn lô 47
⋆ Ngày 30/06 – 02/07/2021 Nuôi Cặp Lô: 36 – 63 → Ăn lô 63*2
⋆ Ngày 28/06 – 30/06/2021 Nuôi Cặp Lô: 25 – 52 → Ăn lô 52
⋆ Ngày 26/06 – 28/06/2021 Nuôi Cặp Lô: 45 – 54 → Ăn lô 45
⋆ Ngày 25/06 – 27/06/2021 Nuôi Cặp Lô: 56 – 65 → Ăn lô 56
⋆ Ngày 24/06 – 26/06/2021 Nuôi Cặp Lô: 67 – 76 → Ăn lô 67
⋆ Ngày 22/06 – 24/06/2021 Nuôi Cặp Lô: 87 – 78 → Ăn lô 87*2
⋆ Ngày 19/06 – 21/06/2021 Nuôi Cặp Lô: 98 – 89 → Ăn lô 98 – 89
⋆ Ngày 17/06 – 19/06/2021 Nuôi Cặp Lô: 06 – 60 → Ăn lô 06
⋆ Ngày 16/06 – 18/06/2021 Nuôi Cặp Lô: 17 – 71 → Ăn lô 71
⋆ Ngày 13/06 – 15/06/2021 Nuôi Cặp Lô: 47 – 74 → Trượt
⋆ Ngày 10/06 – 12/06/2021 Nuôi Cặp Lô: 38 – 83 → Ăn lô 38 – 83
⋆ Ngày 09/06 – 11/06/2021 Nuôi Cặp Lô: 29 – 92 → Ăn lô 29
⋆ Ngày 06/06 – 08/06/2021 Nuôi Cặp Lô: 49 – 94 → Trượt
⋆ Ngày 03/06 – 05/06/2021 Nuôi Cặp Lô: 27 – 72 → Trượt
⋆ Ngày 01/06 – 03/06/2021 Nuôi Cặp Lô: 35 – 53 → Ăn lô 53
⋆ Ngày 31/05 – 02/06/2021 Nuôi Cặp Lô: 14 – 41 → Ăn lô 41
⋆ Ngày 30/05 – 01/06/2021 Nuôi Cặp Lô: 05 – 50 → Ăn lô 50
⋆ Ngày 27/05 – 29/05/2021 Nuôi Cặp Lô: 26 – 62 → Trượt
⋆ Ngày 26/05 – 28/05/2021 Nuôi Cặp Lô: 69 – 96 → Ăn lô 96
⋆ Ngày 23/05 – 25/05/2021 Nuôi Cặp Lô: 48 – 84 → Ăn lô 84
⋆ Ngày 21/05 – 23/05/2021 Nuôi Cặp Lô: 78 – 87 → Ăn lô 87
⋆ Ngày 20/05 – 22/05/2021 Nuôi Cặp Lô: 26 – 62 → Ăn lô 26

Mỗi con số đều được Soi Cầu Chuẩn 247 nghiên cứu ký lưỡng trước rồi mới post lên cho anh em tham khảo và chơi.

Nhưng có một lưu ý mà các bạn cần nhớ là những con số này chỉ có tỉ lệ ăn cao chứ không có khả năng ăn 100% hay ngày nào cũng ăn.

Cách chơi song thủ lô nuôi hiệu quả

Để có được hiệu quả cao khi chơi lô đề thì việc đầu tiên người chơi cần phải có đó chính là sư tỉnh táo. Tỉnh táo ở đây có nghĩa rằng không được chơi quá lớn hoặc chơi một lúc hết vốn. Đặc biệt chơi lô nuôi là phương pháp rất cần sự đầu tư rất nhiều.
Để có được cơ hội chiến thắng cao nhất khi chơi lô nuôi khung thì mọi người có thể tham khảo cách đánh này:
Ví dụ chúng ta có cặp số 45-54 để chơi cho 3 ngày tới.

Ngày 1: chơi 50 điểm

  • Nếu ăn 1 con => bạn lãi được ( 23×80 ) – ( 50×23 ) = 690k.
  • Nếu ăn theo nháy thì cứ nhân lên.

Ngày 2: Chơi 120 điểm

  • Nếu ăn 1 con => ăn được 60 điểm lãi được ( 60×80 ) – ( 120×23 ) – ( 50×23 )= 890k
  • Nếu ăn 2 con => ăn được 120 điểm lãi được 120×80 – 120×23 – 50×23 = 5690k
  • Nếu ăn theo nháy thì cứ thế nhân lên nhé.

Ngày 3: chơi 200 Điểm

  • Cứ giống như hai lần trước thì các bạn cứ thế tính theo từng trường hợp nhé.

Lưu ý: Trên đây chỉ là một ví dụ về chơi song thủ lô nuôi. Tùy vào số vốn của bạn có mà chơi cho hợp lý chứ không nên cứ chơi theo cách này. Nếu bạn cảm thấy cách chơi này sẽ cần nhiều vốn thì có thể tham khảo chơi bạch thủ lô nuôi khung max 3 ngày của chúng tôi nhé.

Chia sẻ phương pháp soi cầu lô song thủ nuôi 3 ngày hiệu quả

1. Soi cầu theo tổng giải đặc biệt

Cách này rất đơn giản, chỉ cần lấy tổng của các con số của giải đặc biệt là chúng ta sẽ có được một cặp số song thủ để nuôi trong 3 ngày tiếp theo. Để các bạn hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ có ví dụ dưới đây.

Ví dụ: Giải đặc biệt ngày 04/09/2021 về dãy số 01258, chúng ta tiến hành cộng các con số 0, 1, 2, 5, 8 lại với nhau và được = 16. Vì đánh cặp nên ta sẽ có cặp số 16 61 để chơi trong 3 ngày tiếp theo.

2. Nuôi lô khung 3 ngày theo bạc nhớ

Là một người chơi lô đề thì hầu như ai cũng biết đến hình thức soi cầu bằng bạc nhớ. Vì có tỷ lệ ăn rất cao nên phương pháp này vẫn luôn được áp dụng rộng rãi. Phương pháp này sẽ dựa theo quy tắc lặp lại của chu kỳ của xổ số lô tô. Theo đó, người chơi cần bám sát kết quả xổ số Miền Bắc trong một thời gian để tìm được nguyên tắc của các con số này.

Nguyên tắc bạc nhớ được sử dụng nhiều nhất là lô ra cùng nhau, lô ra theo thứ và lô ra theo lô tô. Tuy nhiên người chơi cần thật tinh tế để không nhầm lẫn giữa các con số, bị nhầm và đưa ra các cách tính sai lệch. Các bạn có thể tham khảo dự đoán song thủ lô 3 ngày của các chuyên gia nữa nhé.

3. Song thủ khung 3 ngày dựa theo ghép cầu giải đặc biệt

Hầu như các cầu số đều có liên quan đến giải đặc biệt cho nên các phương pháp soi cầu cũng đều xoay quanh nó. Để bắt được song thủ chơi khung 3 ngày thì anh em chỉ cần lấy tổng 2 số cuối trong giải đặc biệt, sau đó đem kết hợp cùng với số ở giữa của giải và tạo nên cặp lô song thủ nuôi trong 3 ngày.

Ví dụ: Kết quả xổ số ngày 01/09/2021 về giải đặc biệt là 74627, khi đem cộng hai số cuối của giải là 2+7=9. Đem kết hợp với số giữa là 6 ta có cặp lô song thủ 69 – 96.

Lưu ý: Cách soi cầu này chỉ phù hợp khi tổng của 2 số cuối giải đặc biệt nhỏ hơn 10 thôi nhé. Nếu tổng lớn hơn 9 thì độ hiểu quả sẽ không còn cao nữa.

4. Song thủ nuôi khung 3 ngày soi theo đầu đuôi câm

Với cách soi cầu song thủ khung 3 ngày theo đầu đuôi câm không phải ngày nào cũng áp dụng. Thay vào đó, anh em cần liên tục theo dõi bảng kết quả xổ số mỗi ngày. Trường hợp thấy đầu A câm thì tiến hành nuôi cặp song thủ A0 và AA.

Ví dụ: kết quả xổ số ngày 4/9/2021 về có đầu 1 câm, anh em tiến hành nuôi cặp song thủ 10 và 11 trong 3 ngày.

Cảm ơn tất cả mọi người đã đón đọc bài viết về dự đoán kết quả xổ số miền Bắc của soi cầu 247. Chúc các bạn chơi gặp nhiều may mắn.

Từ Khóa: , , , ,
Cùng chuyên mục
icon soicauchuan247 Nuôi Lô Kép Khung 2 Ngày Miễn Phí
icon soicauchuan247 Song Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày
icon soicauchuan247 Bạch Thủ Lô Khung 2 Ngày Miễn Phí
icon soicauchuan247 Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 3 Ngày
icon soicauchuan247 Nhận Lô Kép Nuôi Khung 3 Ngày Miễn Phí
icon soicauchuan247 Bạch thủ lô nuôi khung 5 ngày
icon soicauchuan247 Song Thủ Lô Nuôi Khung 5 Ngày
icon soicauchuan247 Bạch Thủ Lô Kép Nuôi Khung 5 Ngày
Đơn vị đồng hành: QH88
Liên hệ

Telegram: @suzy247

Địa chỉ: 15A29 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Xem Trên Bản Đồ: https://goo.gl/maps/DQE1KV5NgxiwzfJ5A
TẮT QC [X]
@tiger666889 28/2