Soi cầu dàn đề 40 số Miền Bắc


Nếu bạn là người thích ăn với tỉ lệ ăn cao thì chắc chắn chơi giải đặc biệt là lựa chọn hàng đầu. Bài viết này sẽ chia sẻ tới mọi người chuyên mục dàn đề 40 số để cùng nhau tham khảo và chơi mỗi ngày. Đặc biệt đây là chuyên mục hoàn toàn miễn phí và ai cũng có thể tham gia nhé.

Dàn đề 40 số

Dàn đề 40 số

Nhận dàn đề 40 số miễn phí

Soi cầu chuẩn 247 luôn đem đến những kết quả tốt nhất cho mọi người. Chỉ cần truy cập vào website mỗi ngày để nhận số thôi nhé.

Thống Kê Soi Cầu Bạch Thủ
⋆ Ngày 06/10/2022 Chơi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 → Kết Quả
⋆ Ngày 05/10/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 03/10/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 02/10/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 01/10/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 30/09/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 29/09/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 29
⋆ Ngày 28/09/2022 Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 46
⋆ Ngày 27/09/2022 Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 26/09/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 8 → Ăn đề 12
⋆ Ngày 25/09/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 09
⋆ Ngày 24/09/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 54
⋆ Ngày 23/09/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 22/09/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 77
⋆ Ngày 21/09/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 20/09/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 21
⋆ Ngày 19/09/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 18/09/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 17/09/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 9 → Ăn đề 90
⋆ Ngày 16/09/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 15/09/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 54
⋆ Ngày 14/09/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 → Trượt
⋆ Ngày 13/09/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 76
⋆ Ngày 12/09/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 08/09/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 07/09/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 06/09/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 05/09/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 → Ăn đề 48
⋆ Ngày 04/09/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 9 → Ăn đề 38
⋆ Ngày 03/09/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 02/09/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 → Ăn đề 38
⋆ Ngày 01/09/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 88
⋆ Ngày 31/08/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 30/08/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 29/08/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 28/08/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 44
⋆ Ngày 27/08/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 26/08/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 25/08/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 24/08/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 23/08/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 → Ăn đề 37
⋆ Ngày 22/08/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 21/08/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 20/08/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 → Ăn đề 11
⋆ Ngày 19/08/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 18/08/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 → Trượt
⋆ Ngày 17/08/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 → Trượt
⋆ Ngày 15/08/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 → Trượt
⋆ Ngày 14/08/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 → Ăn đề 13
⋆ Ngày 13/08/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 → Trượt
⋆ Ngày 12/08/2022 Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 70
⋆ Ngày 11/08/2022 Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 10/08/2022 Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 09/08/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 → Trượt
⋆ Ngày 08/08/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 → Ăn đề 21
⋆ Ngày 07/08/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Trượt
⋆ Ngày 06/08/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Trượt
⋆ Ngày 05/08/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 → Ăn đề 13
⋆ Ngày 04/08/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 → Ăn đề 92
⋆ Ngày 03/08/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 86
⋆ Ngày 02/08/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 01/08/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 55
⋆ Ngày 31/07/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 67
⋆ Ngày 30/07/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 29/07/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 28/07/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 90
⋆ Ngày 27/07/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 26/07/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 25/07/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 24/07/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 57
⋆ Ngày 23/07/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 61
⋆ Ngày 22/07/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 21/07/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 04
⋆ Ngày 20/07/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 19/07/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 18/07/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 17/07/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 16/07/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 64
⋆ Ngày 15/07/2022 Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 12/07/2022 Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 11/07/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 8 → Ăn đề 01
⋆ Ngày 10/07/2022 Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 72
⋆ Ngày 09/07/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 08/07/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 07/07/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 06/07/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 03/07/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 02/07/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 54
⋆ Ngày 01/07/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Trượt
⋆ Ngày 30/06/2022 Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 39
⋆ Ngày 29/06/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 → Trượt
⋆ Ngày 28/06/2022 Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 → Trượt
 
Các con số đề đều được soi cầu và cập nhật mỗi ngày hoàn toàn miễn phí để gửi tới tất cả mọi người. 

Vì sao nên lựa chọn chơi dàn đề nhiều số

Có thể sẽ rất nhiều người có suy nghĩ rằng tại sao không gửi các dàn có ít số hơn mà lại gửi dàn có tận 40 số.
Xin thưa với các bạn rằng lô đề sẽ không ai có thể biết trước kết quả và những con số được đề cập trên cũng vậy. Thay vì gửi tới dàn có ít số hơn ví dụ như 2 số, 5 số , 10 số,… thì soi cầu 247 quyết định gửi dàn 40 số để nâng cao khả năng chiến thắng mà vẫn đảm bảo được lợi nhuận cho người chơi.
Hiện nay tỉ lệ ít nhất khi ăn đề là 1 ăn 70, có những nới ăn lên tới gấp 95, 98 lần. CHo nên khi chơi dàn 40 số hoặc nhiều hơn dưới 70 thì vẫn có lãi.
Còn nếu cảm thấy chơi đề không phù hợp thì các bạn cũng có thể lựa chọn chơi dàn lô 6 số vì đây cũng là cách chơi an toàn và sẽ được cảm giác chiến thắng mỗi ngày.
 
Lô đề là hình thức chơi không được nhà nước cho phép nên các bạn hãy chơi xổ số do nhà nước ban hành nhé.
Chúc các bạn thành công
 
Cùng chuyên mục
Liên hệ

Telegram: @suzy247

Địa chỉ: 15A29 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Xem Trên Bản Đồ: https://goo.gl/maps/DQE1KV5NgxiwzfJ5A
TẮT QC [X]