Dàn Lô 6 Số Miền Bắc Miễn Phí


Soi Cầu Dàn Lô 6 Số để nhận ngay 3 cặp lô tô miền Bắc chính xác nhất hôm nay. Đây chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn yêu thích của rất nhiều người đặc biệt là những ai muốn chơi bộ dàn nhiều số.

Soi cầu chuẩn 247 luôn đem đến những sự lựa chọn, những con số chính xác nhất để phục vụ người chơi mỗi ngày. Hãy truy cập vào trang web mỗi ngày để cập nhật nhé.

Dàn Lô 6 Số

Dàn Lô 6 Số

Soi cầu dàn lô 6 số miễn phí

Thống Kê Dàn Lô 6 Số
⋆ Ngày 06/10/2022 Dàn Lô: 45 – 54 – 69 – 96 – 89 – 98 → Kết Quả
⋆ Ngày 05/10/2022 Dàn Lô: 03 – 30 – 13 – 31 – 46 – 64 → Ăn lô 31 – 46*2 – 64
⋆ Ngày 04/10/2022 Dàn Lô: 27 – 72 – 38 – 83 – 68 – 86 → Ăn lô 72 – 38
⋆ Ngày 03/10/2022 Dàn Lô: 02 – 20 – 16 – 61 – 17 – 71 → Ăn lô 16
⋆ Ngày 02/10/2022 Dàn Lô: 13 – 31 – 58 – 85 – 49 – 94 → Trượt
⋆ Ngày 01/10/2022 Dàn Lô: 18 – 81 – 34 – 43 – 37 – 73 → Ăn lô 18 – 34
⋆ Ngày 30/09/2022 Dàn Lô: 16 – 61 – 24 – 42 – 27 – 72 → Ăn lô 42
⋆ Ngày 29/09/2022 Dàn Lô: 04 – 40 – 18 – 81 – 69 – 96 → Ăn lô 96
⋆ Ngày 28/09/2022 Dàn Lô: 26 – 62 – 68 – 86 – 89 – 98 → Trượt
⋆ Ngày 27/09/2022 Dàn Lô: 08 – 80 – 37 – 73 – 67 – 76 → Ăn lô 80
⋆ Ngày 26/09/2022 Dàn Lô: 34 – 43 – 35 – 53 – 48 – 84 → Ăn lô 43 – 84
⋆ Ngày 25/09/2022 Dàn Lô: 16 – 61 – 29 – 92 – 08 – 80 → Ăn lô 16
⋆ Ngày 24/09/2022 Dàn Lô: 05 – 50 – 58 – 85 – 17 – 71 → Trượt
⋆ Ngày 23/09/2022 Dàn Lô: 03 – 30 – 24 – 42 – 56 – 65 → Ăn lô 24 – 56
⋆ Ngày 22/09/2022 Dàn Lô: 07 – 70 – 48 – 84 – 46 – 64 → Trượt
⋆ Ngày 21/09/2022 Dàn Lô: 05 – 50 – 68 – 86 – 18 – 81 → Ăn lô 05
⋆ Ngày 20/09/2022 Dàn Lô: 06 – 60 – 28 – 82 – 57 – 75 → Trượt
⋆ Ngày 19/09/2022 Dàn Lô: 45 – 54 – 35 – 53 – 59 – 95 → Ăn lô 53 – 95
⋆ Ngày 18/09/2022 Dàn Lô: 04 – 40 – 47 – 74 – 39 – 93 → Ăn lô 04 – 74
⋆ Ngày 17/09/2022 Dàn Lô: 25 – 52 – 26 – 62 – 37 – 73 → Ăn lô 25
⋆ Ngày 16/09/2022 Dàn Lô: 34 – 43 – 07 – 70 – 08 – 80 → Ăn lô 80
⋆ Ngày 15/09/2022 Dàn Lô: 05 – 50 – 13 – 31 – 79 – 97 → Ăn lô 05 – 50
⋆ Ngày 14/09/2022 Dàn Lô: 23 – 32 – 78 – 87 – 29 – 92 → Ăn lô 92
⋆ Ngày 13/09/2022 Dàn Lô: 38 – 83 – 49 – 94 – 69 – 96 → Ăn lô 38
⋆ Ngày 12/09/2022 Dàn Lô: 12 – 21 – 36 – 63 – 69 – 96 → Ăn lô 21
⋆ Ngày 11/09/2022 Dàn Lô: 19 – 91 – 36 – 63 – 17 – 71 → Ăn lô 17 – 71 – 63
⋆ Ngày 10/09/2022 Dàn Lô: 37 – 73 – 67 – 76 – 78 – 87 → Ăn lô 37 – 78
⋆ Ngày 09/09/2022 Dàn Lô: 03 – 30 – 16 – 61 – 69 – 96 → Ăn lô 61 – 96
⋆ Ngày 08/09/2022 Dàn Lô: 37 – 73 – 58 – 85 – 59 – 95 → Trượt
⋆ Ngày 07/09/2022 Dàn Lô: 15 – 51 – 46 – 64 – 08 – 80 → Ăn lô 64*2
⋆ Ngày 06/09/2022 Dàn Lô: 07 – 70 – 26 – 62 – 89 – 98 → Trượt
⋆ Ngày 05/09/2022 Dàn Lô: 06 – 60 – 09 – 90 – 56 – 65 → Ăn lô 06 – 56
⋆ Ngày 04/09/2022 Dàn Lô: 18 – 81 – 39 – 93 – 67 – 76 → Trượt
⋆ Ngày 03/09/2022 Dàn Lô: 07 – 70 – 47 – 74 – 89 – 98 → Ăn lô 07
⋆ Ngày 02/09/2022 Dàn Lô: 01 – 10 – 17 – 71 – 05 – 50 → Ăn lô 01 – 10*2 – 17 – 71 – 50
⋆ Ngày 01/09/2022 Dàn Lô: 23 – 32 – 58 – 85 – 96 – 69 → Trượt
⋆ Ngày 31/08/2022 Dàn Lô: 13 – 31 – 14 – 41 – 47 – 74 → Ăn lô 13 – 41
⋆ Ngày 30/08/2022 Dàn Lô: 01 – 10 – 17 – 71 – 26 – 62 → Ăn lô 10 – 71
⋆ Ngày 29/08/2022 Dàn Lô: 35 – 53 – 45 – 54 – 59 – 95 → Ăn lô 35 – 95
⋆ Ngày 28/08/2022 Dàn Lô: 12 – 21 – 23 – 32 – 34 – 43 → Ăn lô 21 – 23 – 32 – 34 – 43
⋆ Ngày 27/08/2022 Dàn Lô: 15 – 51 – 23 – 32 – 57 – 75 → Trượt
⋆ Ngày 26/08/2022 Dàn Lô: 07 – 70 – 36 – 63 – 57 – 75 → Ăn lô 63
⋆ Ngày 25/08/2022 Dàn Lô: 46 – 64 – 59 – 95 – 06 – 60 → Ăn lô 64 – 60
⋆ Ngày 24/08/2022 Dàn Lô: 05 – 50 – 14 – 41 – 28 – 82 → Ăn lô 05 – 28
⋆ Ngày 23/08/2022 Dàn Lô: 45 – 54 – 48 – 84 – 36 – 63 → Ăn lô 54 – 84*3
⋆ Ngày 22/08/2022 Dàn Lô: 39 – 93 – 59 – 95 – 68 – 86 → Ăn lô 59
⋆ Ngày 21/08/2022 Dàn Lô: 04 – 40 – 78 – 87 – 89 – 98 → Ăn lô 40
⋆ Ngày 20/08/2022 Dàn Lô: 25 – 52 – 27 – 72 – 68 – 86 → Ăn lô 72
⋆ Ngày 19/08/2022 Dàn Lô: 09 – 90 – 46 – 64 – 67 – 76 → Ăn lô 90
⋆ Ngày 18/08/2022 Dàn Lô: 29 – 92 – 59 – 95 – 68 – 86 → Ăn lô 92 – 59 – 68 – 86
⋆ Ngày 17/08/2022 Dàn Lô: 47 – 74 – 36 – 63 – 67 – 76 → Ăn lô 76
⋆ Ngày 16/08/2022 Dàn Lô: 05 – 50 – 06 – 60 – 08 – 80 → Ăn lô 05 – 06 – 08
⋆ Ngày 15/08/2022 Dàn Lô: 09 – 90 – 49 – 94 – 57 – 75 → Ăn lô 57
⋆ Ngày 14/08/2022 Dàn Lô: 46 – 64 – 29 – 92 – 89 – 98 → Ăn lô 89*2
⋆ Ngày 13/08/2022 Dàn Lô: 01 – 10 – 17 – 71 – 35 – 53 → Trượt
⋆ Ngày 12/08/2022 Dàn Lô: 59 – 95 – 07 – 70 – 48 – 84 → Ăn lô 70 – 59
⋆ Ngày 11/08/2022 Dàn Lô: 16 – 61 – 25 – 52 – 38 – 83 → Ăn lô 38 – 52
⋆ Ngày 10/08/2022 Dàn Lô: 37 – 73 – 76 – 67 – 79 – 97 → Ăn lô 67
⋆ Ngày 09/08/2022 Dàn Lô: 56 – 65 – 67 – 76 – 68 – 86 → Ăn lô 56
⋆ Ngày 08/08/2022 Dàn Lô: 06 – 60 – 08 – 80 – 09 – 90 → Ăn lô 06
⋆ Ngày 07/08/2022 Dàn Lô: 51 – 15 – 53 – 35 – 57 – 75 → Ăn lô 15 – 57
⋆ Ngày 06/08/2022 Dàn Lô: 25 – 52 – 27 – 72 – 29 – 92 → Ăn lô 25*2 – 27
⋆ Ngày 05/08/2022 Dàn Lô: 58 – 85 – 78 – 87 – 79 – 97 → Trượt
⋆ Ngày 04/08/2022 Dàn Lô: 12 – 21 – 34 – 43 – 89 – 98 → Ăn lô 12 – 43 – 89
⋆ Ngày 03/08/2022 Dàn Lô: 49 – 94 – 48 – 84 – 79 – 97 → Ăn lô 48
⋆ Ngày 02/08/2022 Dàn Lô: 15 – 51 – 27 – 72 – 98 – 89 → Ăn lô 98
⋆ Ngày 01/08/2022 Dàn Lô: 01 – 10 – 13 – 31 – 17 – 71 → Ăn lô 31
⋆ Ngày 31/07/2022 Dàn Lô: 26 – 62 – 05 – 50 – 56 – 65 → Ăn lô 05
⋆ Ngày 30/07/2022 Dàn Lô: 13 – 31 – 18 – 81 – 38 – 83 → Ăn lô 81*2
⋆ Ngày 29/07/2022 Dàn Lô: 36 – 63 – 38 – 83 – 79 – 97 → Ăn lô 38
⋆ Ngày 28/07/2022 Dàn Lô: 03 – 30 – 04 – 40 – 23 – 32 → Ăn lô 40 – 23 – 32*2
⋆ Ngày 27/07/2022 Dàn Lô: 08 – 80 – 48 – 84 – 27 – 72 → Ăn lô 84
⋆ Ngày 26/07/2022 Dàn Lô: 14 – 41 – 45 – 54 – 47 – 74 → Trượt
⋆ Ngày 25/07/2022 Dàn Lô: 46 – 64 – 67 – 76 – 69 – 96 → Ăn lô 64 – 69 – 76
⋆ Ngày 24/07/2022 Dàn Lô: 26 – 62 – 37 – 73 – 59 – 95 → Ăn lô 95
⋆ Ngày 23/07/2022 Dàn Lô: 23 – 32 – 48 – 84 – 78 – 87 → Ăn lô 48 – 87
⋆ Ngày 22/07/2022 Dàn Lô: 19 – 91 – 49 – 94 – 59 – 95 → Ăn lô 95*2
⋆ Ngày 21/07/2022 Dàn Lô: 17 – 71 – 26 – 62 – 57 – 75 → Trượt
⋆ Ngày 20/07/2022 Dàn Lô: 57 – 75 – 49 – 94 – 59 – 95 → Trượt
⋆ Ngày 19/07/2022 Dàn Lô: 25 – 52 – 58 – 85 – 59 – 95 → Ăn lô 59
⋆ Ngày 18/07/2022 Dàn Lô: 13 – 31 – 15 – 51 – 69 – 96 → Ăn lô 13
⋆ Ngày 17/07/2022 Dàn Lô: 07 – 70 – 38 – 83 – 24 – 42 → Ăn lô 38*2 – 24
⋆ Ngày 16/07/2022 Dàn Lô: 13 – 31 – 45 – 54 – 47 – 74 → Ăn lô 47
⋆ Ngày 15/07/2022 Dàn Lô: 19 – 91 – 59 – 95 – 69 – 96 → Ăn lô 95 – 96
⋆ Ngày 14/07/2022 Dàn Lô: 16 – 61 – 36 – 63 – 68 – 86 → Ăn lô 36 – 61
⋆ Ngày 13/07/2022 Dàn Lô: 17 – 71 – 34 – 43 – 68 – 86 → Ăn lô 71
⋆ Ngày 12/07/2022 Dàn Lô: 01 – 10 – 03 – 30 – 08 – 80 → Ăn lô 20
⋆ Ngày 11/07/2022 Dàn Lô: 35 – 53 – 56 – 65 – 57 – 75 → Trượt
⋆ Ngày 10/07/2022 Dàn Lô: 34 – 43 – 49 – 94 – 25 – 52 → Ăn lô 25 – 52
⋆ Ngày 09/07/2022 Dàn Lô: 17 – 71 – 47 – 74 – 78 – 87 → Trượt
⋆ Ngày 08/07/2022 Dàn Lô: 03 – 30 – 36 – 63 – 46 – 64 → Ăn lô 46
⋆ Ngày 07/07/2022 Dàn Lô: 25 – 52 – 26 – 62 – 38 – 83 → Ăn lô 52 – 38 – 83
⋆ Ngày 06/07/2022 Dàn Lô: 24 – 42 – 26 – 62 – 28 – 82 → Ăn lô 62
⋆ Ngày 05/07/2022 Dàn Lô: 16 – 61 – 34 – 43 – 67 – 76 → Ăn lô 34 – 43
⋆ Ngày 04/07/2022 Dàn Lô: 15 – 51 – 25 – 52 – 58 – 85 → Ăn lô 52 – 58 – 85
⋆ Ngày 03/07/2022 Dàn Lô: 16 – 61 – 67 – 76 – 49 – 94 → Ăn lô 16
⋆ Ngày 02/07/2022 Dàn Lô: 35 – 53 – 68 – 86 – 59 – 95 → Ăn lô 53 – 59*2 – 68*2 – 86*2
⋆ Ngày 01/07/2022 Dàn Lô: 12 – 21 – 23 – 32 – 29 – 92 → Ăn lô 12 – 32
⋆ Ngày 30/06/2022 Dàn Lô: 38 – 83 – 47 – 74 – 69 – 96 → Trượt
⋆ Ngày 29/06/2022 Dàn Lô: 42 – 24 – 45 – 54 – 58 – 85 → Ăn lô 42 – 58
⋆ Ngày 28/06/2022 Dàn Lô: 19 – 91 – 37 – 73 – 48 – 84 → Ăn lô 91 – 37
⋆ Ngày 27/06/2022 Dàn Lô: 24 – 42 – 34 – 43 – 49 – 94 → Ăn lô 24 – 43*2 – 49
⋆ Ngày 26/06/2022 Dàn Lô: 17 – 71 – 39 – 93 – 69 – 96 → Ăn lô 96
⋆ Ngày 25/06/2022 Dàn Lô: 47 – 74 – 75 – 57 – 79 – 97 → Trượt
⋆ Ngày 24/06/2022 Dàn Lô: 29 – 92 – 68 – 86 – 27 – 72 → Ăn lô 86
⋆ Ngày 23/06/2022 Dàn Lô: 23 – 32 – 37 – 73 – 38 – 83 → Ăn lô 23
⋆ Ngày 22/06/2022 Dàn Lô: 23 – 32 – 14 – 41 – 89 – 98 → Trượt
⋆ Ngày 21/06/2022 Dàn Lô: 13 – 31 – 16 – 61 – 23 – 32 → Ăn lô 61
⋆ Ngày 20/06/2022 Dàn Lô: 03 – 30 – 58 – 85 – 29 – 92 → Ăn lô 03 – 92
⋆ Ngày 19/06/2022 Dàn Lô: 01 – 10 – 03 – 30 – 06 – 60 → Ăn lô 01
⋆ Ngày 18/06/2022 Dàn Lô: 03 – 30 – 13 – 31 – 67 – 76 → Ăn lô 03 – 13 – 76
⋆ Ngày 17/06/2022 Dàn Lô: 13 – 31 – 19 – 91 – 06 – 60 → Ăn lô 13 – 19 – 60
⋆ Ngày 16/06/2022 Dàn Lô: 12 – 21 – 15 – 51 – 69 – 96 → Trượt
⋆ Ngày 15/06/2022 Dàn Lô: 23 – 32 – 28 – 82 – 56 – 65 → Ăn lô 28 – 65
⋆ Ngày 14/06/2022 Dàn Lô: 16 – 61 – 45 – 54 – 69 – 96 → Ăn lô 61
⋆ Ngày 13/06/2022 Dàn Lô: 24 – 42 – 34 – 43 – 49 – 94 → Ăn lô 49*2
⋆ Ngày 12/06/2022 Dàn Lô: 09 – 90 – 59 – 95 – 79 – 97 → Ăn lô 90
⋆ Ngày 11/06/2022 Dàn Lô: 03 – 30 – 23 – 32 – 19 – 91 → Ăn lô 03 – 32 – 23
⋆ Ngày 10/06/2022 Dàn Lô: 28 – 82 – 68 – 86 – 89 – 98 → Ăn lô 89
⋆ Ngày 09/06/2022 Dàn Lô: 36 – 63 – 58 – 85 – 69 – 96 → Ăn lô 58 – 96
⋆ Ngày 08/06/2022 Dàn Lô: 24 – 42 – 29 – 92 – 78 – 87 → Ăn lô 42
⋆ Ngày 07/06/2022 Dàn Lô: 04 – 40 – 37 – 73 – 78 – 87 → Trượt
⋆ Ngày 06/06/2022 Dàn Lô: 36 – 63 – 39 – 93 – 69 – 96 → Ăn lô 36 – 69
⋆ Ngày 05/06/2022 Dàn Lô: 12 – 21 – 49 – 94 – 25 – 52 → Ăn lô 25
⋆ Ngày 04/06/2022 Dàn Lô: 14 – 41 – 46 – 64 – 89 – 98 → Ăn lô 98
⋆ Ngày 03/06/2022 Dàn Lô: 16 – 61 – 14 – 41 – 59 – 95 → Ăn lô 61 – 59
⋆ Ngày 02/06/2022 Dàn Lô: 34 – 43 – 49 – 94 – 67 – 76 → Ăn lô 34 – 49 – 94
⋆ Ngày 01/06/2022 Dàn Lô: 47 – 74 – 78 – 87 – 79 – 97 → Ăn lô 87
⋆ Ngày 31/05/2022 Dàn Lô: 27 – 72 – 45 – 54 – 56 – 65 → Ăn lô 27
⋆ Ngày 30/05/2022 Dàn Lô: 24 – 42 – 48 – 84 – 38 – 83 → Trượt
⋆ Ngày 29/05/2022 Dàn Lô: 17 – 71 – 37 – 73 – 57 – 75 → Trượt
⋆ Ngày 28/05/2022 Dàn Lô: 25 – 52 – 26 – 62 – 19 – 91 → Ăn lô 19*2 – 62
⋆ Ngày 27/05/2022 Dàn Lô: 06 – 60 – 37 – 73 – 18 – 81 → Trượt
⋆ Ngày 26/05/2022 Dàn Lô: 06 – 60 – 36 – 63 – 67 – 76 → Ăn lô 63
⋆ Ngày 25/05/2022 Dàn Lô: 04 – 40 – 17 – 71 – 08 – 80 → Ăn lô 04
⋆ Ngày 24/05/2022 Dàn Lô: 03 – 30 – 68 – 86 – 89 – 98 → Ăn lô 30 – 68
⋆ Ngày 23/05/2022 Dàn Lô: 09 – 90 – 46 – 64 – 54 – 45 → Ăn lô 54
⋆ Ngày 22/05/2022 Dàn Lô: 34 – 43 – 45 – 54 – 46 – 64 → Trượt
⋆ Ngày 21/05/2022 Dàn Lô: 29 – 92 – 37 – 73 – 67 – 76 → Ăn lô 37
⋆ Ngày 20/05/2022 Dàn Lô: 05 – 50 – 38 – 83 – 28 – 82 → Ăn lô 28 – 38
⋆ Ngày 19/05/2022 Dàn Lô: 15 – 51 – 08 – 80 – 47 – 74 → Trượt
⋆ Ngày 18/05/2022 Dàn Lô: 13 – 31 – 35 – 53 – 39 – 93 → Ăn lô 13 – 53
⋆ Ngày 17/05/2022 Dàn Lô: 34 – 43 – 39 – 93 – 17 – 71 → Ăn lô 34
⋆ Ngày 16/05/2022 Dàn Lô: 28 – 82 – 48 – 84 – 57 – 75 → Ăn lô 57
⋆ Ngày 15/05/2022 Dàn Lô: 36 – 63 – 56 – 65 – 78 – 87 → Ăn lô 63 – 65 – 56
⋆ Ngày 14/05/2022 Dàn Lô: 03 – 30 – 05 – 50 – 29 – 92 → Ăn lô 05*2
⋆ Ngày 13/05/2022 Dàn Lô: 62 – 26 – 37 – 73 – 19 – 91 → Ăn lô 91 – 26
⋆ Ngày 12/05/2022 Dàn Lô: 29 – 92 – 57 – 75 – 46 – 64 → Ăn lô 92 – 75 – 46
⋆ Ngày 11/05/2022 Dàn Lô: 23 – 32 – 24 – 42 – 27 – 72 → Ăn lô 24*2
⋆ Ngày 10/05/2022 Dàn Lô: 24 – 42 – 34 – 43 – 45 – 54 → Trượt
⋆ Ngày 09/05/2022 Dàn Lô: 34 – 43 – 56 – 65 – 97 – 79 → Ăn lô 56 – 65
⋆ Ngày 08/05/2022 Dàn Lô: 38 – 83 – 48 – 84 – 85 – 58 → Ăn lô 48 – 85
⋆ Ngày 07/05/2022 Dàn Lô: 56 – 65 – 57 – 75 – 59 – 95 → Ăn lô 56*2 – 95
⋆ Ngày 06/05/2022 Dàn Lô: 14 – 41 – 45 – 54 – 47 – 74 → Ăn lô 54 – 47
⋆ Ngày 05/05/2022 Dàn Lô: 50 – 05 – 35 – 53 – 57 – 75 → Ăn lô 57
⋆ Ngày 04/05/2022 Dàn Lô: 12 – 21 – 15 – 51 – 18 – 81 → Ăn lô 12 – 51
⋆ Ngày 03/05/2022 Dàn Lô: 37 – 73 – 47 – 74 – 78 – 87 → Trượt
⋆ Ngày 02/05/2022 Dàn Lô: 15 – 51 – 58 – 85 – 79 – 97 → Ăn lô 15 – 58*2 – 79
⋆ Ngày 01/05/2022 Dàn Lô: 38 – 83 – 78 – 87 – 89 – 98 → Ăn lô 38
⋆ Ngày 30/04/2022 Dàn Lô: 16 – 61 – 36 – 63 – 67 – 76 → Ăn lô 67
⋆ Ngày 29/04/2022 Dàn Lô: 34 – 43 – 45 – 54 – 49 – 94 → Ăn lô 34
⋆ Ngày 28/04/2022 Dàn Lô: 09 – 90 – 15 – 51 – 52 – 25 → Ăn lô 25
⋆ Ngày 27/04/2022 Dàn Lô: 26 – 62 – 28 – 82 – 59 – 95 → Ăn lô 28
⋆ Ngày 26/04/2022 Dàn Lô: 47 – 74 – 48 – 84 – 49 – 94 → Ăn lô 47*2 – 94
⋆ Ngày 25/04/2022 Dàn Lô: 23 – 32 – 29 – 92 – 07 – 70 → Ăn lô 92
⋆ Ngày 24/04/2022 Dàn Lô: 17 – 71 – 27 – 72 – 37 – 73 → Ăn lô 71*2
⋆ Ngày 23/04/2022 Dàn Lô: 18 – 81 – 57 – 75 – 67 – 76 → Ăn lô 18 – 57 – 76
⋆ Ngày 22/04/2022 Dàn Lô: 18 – 81 – 48 – 84 – 87 – 78 → Ăn lô 84
⋆ Ngày 21/04/2022 Dàn Lô: 89 – 98 – 29 – 92 – 59 – 95 → Ăn lô 59 – 95
⋆ Ngày 20/04/2022 Dàn Lô: 48 – 84 – 26 – 62 – 38 – 83 → Ăn lô 38
⋆ Ngày 19/04/2022 Dàn Lô: 05 – 50 – 12 – 21 – 13 – 31 → Ăn lô 13 – 50
⋆ Ngày 18/04/2022 Dàn Lô: 31 – 13 – 36 – 63 – 38 – 83 → Ăn lô 36
⋆ Ngày 17/04/2022 Dàn Lô: 17 – 71 – 47 – 74 – 67 – 76 → Ăn lô 47 – 76
⋆ Ngày 16/04/2022 Dàn Lô: 25 – 52 – 57 – 75 – 59 – 95 → Trượt
⋆ Ngày 15/04/2022 Dàn Lô: 16 – 61 – 17 – 71 – 19 – 91 → Ăn lô 17 – 91
⋆ Ngày 14/04/2022 Dàn Lô: 09 – 90 – 19 – 91 – 89 – 98 → Trượt
⋆ Ngày 13/04/2022 Dàn Lô: 36 – 63 – 46 – 64 – 76 – 67 → Trượt
⋆ Ngày 12/04/2022 Dàn Lô: 29 – 92 – 36 – 63 – 24 – 42 → Trượt
⋆ Ngày 11/04/2022 Dàn Lô: 19 – 91 – 34 – 43 – 45 – 54 → Ăn lô 34 – 43
⋆ Ngày 10/04/2022 Dàn Lô: 38 – 83 – 56 – 65 – 89 – 98 → Ăn lô 98*2
⋆ Ngày 09/04/2022 Dàn Lô: 09 – 90 – 48 – 84 – 67 – 76 → Ăn lô 67
⋆ Ngày 08/04/2022 Dàn Lô: 03 – 30 – 15 – 51 – 58 – 85 → Ăn lô 19 – 69
⋆ Ngày 07/04/2022 Dàn Lô: 78 – 87 – 19 – 91 – 69 – 96 → Ăn lô 19 – 69
⋆ Ngày 06/04/2022 Dàn Lô: 28 – 82 – 26 – 62 – 68 – 86 → Ăn lô 28 – 26
⋆ Ngày 05/04/2022 Dàn Lô: 14 – 41 – 47 – 74 – 49 – 94 → Ăn lô 41 – 47*2 – 94
⋆ Ngày 04/04/2022 Dàn Lô: 34 – 43 – 54 – 45 – 69 – 96 → Ăn lô 54
⋆ Ngày 03/04/2022 Dàn Lô: 69 – 96 – 17 – 71 – 37 – 73 → Ăn lô 96
⋆ Ngày 02/04/2022 Dàn Lô: 39 – 93 – 05 – 50 – 79 – 97 → Trượt
⋆ Ngày 01/04/2022 Dàn Lô: 34 – 43 – 46 – 64 – 48 – 84 → Ăn lô 34 – 43*2
⋆ Ngày 31/03/2022 Dàn Lô: 13 – 31 – 23 – 32 – 36 – 63 → Ăn lô 23 – 63
⋆ Ngày 30/03/2022 Dàn Lô: 27 – 72 – 47 – 74 – 76 – 67 → Ăn lô 74
⋆ Ngày 29/03/2022 Dàn Lô: 37 – 73 – 78 – 87 – 09 – 90 → Ăn lô 90*2
⋆ Ngày 28/03/2022 Dàn Lô: 12 – 21 – 14 – 41 – 18 – 81 → Ăn lô 81
⋆ Ngày 27/03/2022 Dàn Lô: 35 – 53 – 57 – 75 – 06 – 60 → Ăn lô 06
⋆ Ngày 26/03/2022 Dàn Lô: 25 – 52 – 58 – 85 – 59 – 95 → Ăn lô 58
⋆ Ngày 25/03/2022 Dàn Lô: 13 – 31 – 18 – 81 – 25 – 52 → Ăn lô 13*2 – 18
⋆ Ngày 24/03/2022 Dàn Lô: 27 – 72 – 35 – 53 – 38 – 83 → Ăn lô 27 – 83
⋆ Ngày 23/03/2022 Dàn Lô: 01 – 10 – 02 – 20 – 12 – 21 → Ăn lô 12
⋆ Ngày 22/03/2022 Dàn Lô: 07 – 70 – 57 – 75 – 79 – 97 → Ăn lô 70
⋆ Ngày 21/03/2022 Dàn Lô: 14 – 41 – 17 – 71 – 19 – 91 → Ăn lô 17 – 91*2
⋆ Ngày 20/03/2022 Dàn Lô: 01 – 10 – 02 – 20 – 09 – 90 → Ăn lô 10*2 – 02*2 – 09 – 90
⋆ Ngày 19/03/2022 Dàn Lô: 24 – 42 – 16 – 61 – 27 – 72 → Trượt
⋆ Ngày 18/03/2022 Dàn Lô: 19 – 91 – 59 – 95 – 89 – 98 → Ăn lô 19
⋆ Ngày 17/03/2022 Dàn Lô: 13 – 31 – 27 – 72 – 57 – 75 → Ăn lô 13 – 31
⋆ Ngày 16/03/2022 Dàn Lô: 12 – 21 – 35 – 53 – 08 – 80 → Ăn lô 12 – 35 – 08
⋆ Ngày 15/03/2022 Dàn Lô: 35 – 53 – 36 – 63 – 39 – 93 → Ăn lô 39
⋆ Ngày 14/03/2022 Dàn Lô: 03 – 30 – 36 – 63 – 39 – 93 → Ăn lô 63
⋆ Ngày 13/03/2022 Dàn Lô: 15 – 51 – 17 – 71 – 19 – 91 → Trượt
⋆ Ngày 12/03/2022 Dàn Lô: 04 – 40 – 46 – 64 – 68 – 86 → Ăn lô 64 – 68*2
⋆ Ngày 11/03/2022 Dàn Lô: 15 – 51 – 57 – 75 – 58 – 85 → Trượt
⋆ Ngày 10/03/2022 Dàn Lô: 15 – 51 – 57 – 75 – 58 – 85 → Ăn lô 75
⋆ Ngày 09/03/2022 Dàn Lô: 13 – 31 – 16 – 61 – 18 – 81 → Trượt
⋆ Ngày 08/03/2022 Dàn Lô: 09 – 90 – 39 – 93 – 59 – 95 → Ăn lô 59*2 – 93*2
⋆ Ngày 07/03/2022 Dàn Lô: 14 – 41 – 18 – 81 – 37 – 73 → Ăn lô 18
⋆ Ngày 06/03/2022 Dàn Lô: 47 – 74 – 57 – 75 – 78 – 87 → Ăn lô 74
⋆ Ngày 05/03/2022 Dàn Lô: 29 – 92 – 48 – 84 – 19 – 91 → Ăn lô 29
⋆ Ngày 04/03/2022 Dàn Lô: 16 – 61 – 18 – 81 – 19 – 91 → Ăn lô 18*2
⋆ Ngày 03/03/2022 Dàn Lô: 78 – 87 – 39 – 93 – 89 – 98 → Trượt
⋆ Ngày 02/03/2022 Dàn Lô: 37 – 73 – 68 – 86 – 89 – 98 → Ăn lô 69
⋆ Ngày 01/03/2022 Dàn Lô: 29 – 92 – 49 – 94 – 79 – 97 → Ăn lô 29 – 49 – 79
⋆ Ngày 28/02/2022 Dàn Lô: 13 – 31 – 38 – 83 – 67 – 76 → Ăn lô 76*2
⋆ Ngày 27/02/2022 Dàn Lô: 15 – 51 – 59 – 95 – 36 – 63 → Ăn lô 15 – 59
⋆ Ngày 26/02/2022 Dàn Lô: 48 – 84 – 58 – 85 – 16 – 61 → Trượt
⋆ Ngày 25/02/2022 Dàn Lô: 09 – 90 – 49 – 94 – 69 – 96 → Ăn lô 94
⋆ Ngày 24/02/2022 Dàn Lô: 17 – 71 – 57 – 75 – 06 – 60 → Trượt
⋆ Ngày 23/02/2022 Dàn Lô: 01 – 10 – 56 – 65 – 08 – 80 → Ăn lô 56 – 65
⋆ Ngày 22/02/2022 Dàn Lô: 03 – 30 – 36 – 63 – 38 – 83 → Ăn lô 30 – 38
⋆ Ngày 21/02/2022 Dàn Lô: 01 – 10 – 03 – 30 – 09 – 90 → Ăn lô 01 – 03
⋆ Ngày 20/02/2022 Dàn Lô: 45 – 54 – 56 – 65 – 58 – 85 → Ăn lô 85
⋆ Ngày 19/02/2022 Dàn Lô: 25 – 52 – 45 – 54 – 56 – 65 → Trượt
⋆ Ngày 18/02/2022 Dàn Lô: 25 – 52 – 58 – 85 – 59 – 95 → Ăn lô 59
⋆ Ngày 17/02/2022 Dàn Lô: 13 – 31 – 37 – 73 – 39 – 93 → Ăn lô 93
⋆ Ngày 16/02/2022 Dàn Lô: 12 – 21 – 14 – 41 – 18 – 81 → Trượt
⋆ Ngày 15/02/2022 Dàn Lô: 01 – 10 – 04 – 40 – 08 – 80 → Trượt
⋆ Ngày 14/02/2022 Dàn Lô: 12 – 21 – 13 – 31 – 14 – 41 → Ăn lô 21
⋆ Ngày 13/02/2022 Dàn Lô: 03 – 30 – 36 – 63 – 38 – 83 → Ăn lô 03 – 38 – 63
⋆ Ngày 12/02/2022 Dàn Lô: 14 – 41 – 18 – 81 – 28 – 82 → Ăn lô 28
⋆ Ngày 11/02/2022 Dàn Lô: 25 – 52 – 28 – 82 – 58 – 85 → Trượt
⋆ Ngày 10/02/2022 Dàn Lô: 02 – 20 – 23 – 32 – 28 – 82 → Ăn lô 23
⋆ Ngày 09/02/2022 Dàn Lô: 37 – 73 – 74 – 47 – 78 – 87 → Ăn lô 37 – 47 – 87
⋆ Ngày 08/02/2022 Dàn Lô: 19 – 91 – 49 – 94 – 89 – 98 → Ăn lô 19 – 91 – 94 – 89 – 98
⋆ Ngày 07/02/2022 Dàn Lô: 26 – 62 – 68 – 86 – 39 – 93 → Ăn lô 62
⋆ Ngày 06/02/2022 Dàn Lô: 52 – 25 – 53 – 35 – 59 – 95 → Ăn lô 52
⋆ Ngày 05/02/2022 Dàn Lô: 29 – 92 – 49 – 94 – 59 – 95 → Trượt
⋆ Ngày 30/01 – 04/02/2022 Nghỉ Tết
⋆ Ngày 29/01/2022 Dàn Lô: 17 – 71 – 78 – 87 – 79 – 97 → Ăn lô 78
⋆ Ngày 28/01/2022 Dàn Lô: 02 – 20 – 04 – 40 – 08 – 80 → Ăn lô 08
⋆ Ngày 27/01/2022 Dàn Lô: 23 – 32 – 28 – 82 – 03 – 30 → Ăn lô 28*2 – 32
⋆ Ngày 26/01/2022 Dàn Lô: 46 – 64 – 18 – 81 – 58 – 85 → Ăn lô 64 – 18 – 85*2
⋆ Ngày 25/01/2022 Dàn Lô: 28 – 82 – 48 – 84 – 78 – 87 → Trượt
⋆ Ngày 24/01/2022 Dàn Lô: 03 – 30 – 36 – 63 – 39 – 93 → Ăn lô 63 – 93
⋆ Ngày 23/01/2022 Dàn Lô: 18 – 81 – 78 – 87 – 89 – 98 → Ăn lô 18 – 89
⋆ Ngày 22/01/2022 Dàn Lô: 12 – 21 – 23 – 32 – 29 – 92 → Ăn lô 23 – 92
⋆ Ngày 21/01/2022 Dàn Lô: 03 – 30 – 04 – 40 – 09 – 90 → Ăn lô 03 – 30 – 40
⋆ Ngày 20/01/2022 Dàn Lô: 04 – 40 – 45 – 54 – 49 – 94 → Ăn lô 49 – 54
⋆ Ngày 19/01/2022 Dàn Lô: 06 – 60 – 36 – 63 – 67 – 76 – 53 → Ăn lô 06 – 60
⋆ Ngày 18/01/2022 Dàn Lô: 23 – 32 – 34 – 43 – 35 – 53 → Ăn lô 23
⋆ Ngày 17/01/2022 Dàn Lô: 35 – 53 – 56 – 65 – 58 – 85 → Ăn lô 65
⋆ Ngày 16/01/2022 Dàn Lô: 29 – 92 – 49 – 94 – 59 – 95 → Ăn lô 29 – 49
⋆ Ngày 15/01/2022 Dàn Lô: 32 – 23 – 35 – 53 – 39 – 93 → Ăn lô 23 – 93
⋆ Ngày 14/01/2022 Dàn Lô: 05 – 50 – 45 – 54 – 59 – 95 → Ăn lô 05
⋆ Ngày 13/01/2022 Dàn Lô: 14 – 41 – 47 – 74 – 48 – 84 → Ăn lô 74 – 84
⋆ Ngày 12/01/2022 Dàn Lô: 18 – 81 – 48 – 84 – 89 – 98 → Ăn lô 18
⋆ Ngày 11/01/2022 Dàn Lô: 04 – 40 – 16 – 61 – 67 – 76 → Ăn lô 40 – 16 – 61
⋆ Ngày 10/01/2022 Dàn Lô: 05 – 50 – 45 – 54 – 59 – 95 → Ăn lô 50 – 45 – 54
⋆ Ngày 09/01/2022 Dàn Lô: 14 – 41 – 07 – 70 – 27 – 72 → Ăn lô 14 – 27
⋆ Ngày 08/01/2022 Dàn Lô: 14 – 41 – 46 – 64 – 49 – 94 → Ăn lô 49
⋆ Ngày 07/01/2022 Dàn Lô: 45 – 54 – 47 – 74 – 49 – 94 → Ăn lô 47
⋆ Ngày 06/01/2022 Dàn Lô: 45 – 54 – 47 – 74 – 49 – 94 → Trượt
⋆ Ngày 05/01/2022 Dàn Lô: 15 – 51 – 56 – 65 – 57 – 75 → Ăn lô 56 – 65 – 75
⋆ Ngày 04/01/2022 Dàn Lô: 16 – 61 – 46 – 64 – 67 – 76 → Ăn lô 46*2 – 64*3 – 76
⋆ Ngày 03/01/2022 Dàn Lô: 16 – 61 – 46 – 64 – 67 – 76 → Trượt
⋆ Ngày 02/01/2022 Dàn Lô: 13 – 31 – 34 – 43 – 39 – 93 → Trượt
⋆ Ngày 01/01/2022 Dàn Lô: 12 – 21 – 14 – 41 – 17 – 71 → Ăn lô 21
⋆ Ngày 31/12/2021 Dàn Lô: 29 – 92 – 59 – 95 – 89 – 98 → Ăn lô 92*2 – 98
⋆ Ngày 30/12/2021 Dàn Lô: 04 – 40 – 45 – 54 – 46 – 64 → Ăn lô 45 – 54
⋆ Ngày 29/12/2021 Dàn Lô: 01 – 10 – 08 – 80 – 09 – 90 → Ăn lô 09 – 90
⋆ Ngày 28/12/2021 Dàn Lô: 26 – 62 – 28 – 82 – 29 – 92 → Ăn lô 26
⋆ Ngày 27/12/2021 Dàn Lô: 36 – 63 – 37 – 73 – 38 – 83 → Ăn lô 36 – 63 – 37
⋆ Ngày 26/12/2021 Dàn Lô: 14 – 41 – 24 – 42 – 47 – 74 → Ăn lô 14 – 74*2
⋆ Ngày 25/12/2021 Dàn Lô: 35 – 53 – 56 – 65 – 59 – 95 → Trượt
⋆ Ngày 24/12/2021 Dàn Lô: 31 – 13 – 35 – 53 – 39 – 93 → Ăn lô 31 – 93
⋆ Ngày 23/12/2021 Dàn Lô: 05 – 50 – 35 – 53 – 45 – 54 → Ăn lô 05*2
⋆ Ngày 22/12/2021 Dàn Lô: 27 – 72 – 57 – 75 – 67 – 76 → Trượt
⋆ Ngày 21/12/2021 Dàn Lô: 14 – 41 – 16 – 61 – 18 – 81 → Ăn lô 14 – 41 – 81
⋆ Ngày 20/12/2021 Dàn Lô: 18 – 81 – 38 – 83 – 89 – 98 → Trượt
⋆ Ngày 19/12/2021 Dàn Lô: 07 – 70 – 17 – 71 – 76 – 67 → Ăn lô 07 – 70*2
⋆ Ngày 18/12/2021 Dàn Lô: 16 – 61 – 36 – 63 – 69 – 96 → Trượt
⋆ Ngày 17/12/2021 Dàn Lô: 25 – 52 – 56 – 65 – 57 – 75 → Ăn lô 56 – 57
⋆ Ngày 16/12/2021 Dàn Lô: 02 – 20 – 21 – 12 – 27 – 72 → Ăn lô 20 – 72
⋆ Ngày 15/12/2021 Dàn Lô: 39 – 93 – 59 – 95 – 69 – 96 → Trượt
⋆ Ngày 14/12/2021 Dàn Lô: 12 – 21 – 23 – 32 – 28 – 82 → Ăn lô 12
⋆ Ngày 13/12/2021 Dàn Lô: 16 – 61 – 46 – 64 – 69 – 96 → Ăn lô 16
⋆ Ngày 12/12/2021 Dàn Lô: 34 – 43 – 46 – 64 – 47 – 74 → Ăn lô 43 – 76
⋆ Ngày 11/12/2021 Dàn Lô: 02 – 20 – 06 – 60 – 09 – 90 → Ăn lô 02 – 20
⋆ Ngày 10/12/2021 Dàn Lô: 29 – 92 – 79 – 97 – 89 – 98 → Ăn lô 89
⋆ Ngày 09/12/2021 Dàn Lô: 15 – 51 – 25 – 52 – 56 – 65 → Ăn lô 51 – 52
⋆ Ngày 08/12/2021 Dàn Lô: 34 – 43 – 45 – 54 – 46 – 64 → Ăn lô 64
⋆ Ngày 07/12/2021 Dàn Lô: 06 – 60 – 46 – 64 – 69 – 96 → Ăn lô 64
⋆ Ngày 06/12/2021 Dàn Lô: 17 – 71 – 47 – 74 – 57 – 75 → Ăn lô 47
⋆ Ngày 05/12/2021 Dàn Lô: 35 – 53 – 56 – 65 – 59 – 95 → Ăn lô 59 – 95 – 65*2
⋆ Ngày 04/12/2021 Dàn Lô: 17 – 71 – 27 – 72 – 79 – 97 → Ăn lô 97*3
⋆ Ngày 03/12/2021 Dàn Lô: 24 – 42 – 45 – 54 – 49 – 94 → Ăn lô 42 – 45
⋆ Ngày 02/12/2021 Dàn Lô: 15 – 51 – 25 – 52 – 57 – 75 → Ăn lô 15 – 25
⋆ Ngày 01/12/2021 Dàn Lô: 24 – 42 – 47 – 74 – 48 – 84 → Trượt
⋆ Ngày 30/11/2021 Dàn Lô: 91 – 19 – 94 – 49 – 97 – 79 → Ăn lô 79
⋆ Ngày 29/11/2021 Dàn Lô: 07 – 70 – 27 – 72 – 78 – 87 → Ăn lô 27 – 87*2
⋆ Ngày 28/11/2021 Dàn Lô: 12 – 21 – 23 – 32 – 27 – 72 → Ăn lô 21
⋆ Ngày 27/11/2021 Dàn Lô: 18 – 81 – 28 – 82 – 87 – 78 → Ăn lô 18
⋆ Ngày 26/11/2021 Dàn Lô: 13 – 31 – 16 – 61 – 19 – 91 → Ăn lô 61
⋆ Ngày 25/11/2021 Dàn Lô: 17 – 71 – 75 – 57 – 79 – 97 → Ăn lô 57 – 75
⋆ Ngày 24/11/2021 Dàn Lô: 02 – 20 – 04 – 40 – 05 – 50 → Ăn lô 20 – 40
⋆ Ngày 23/11/2021 Dàn Lô: 45 – 54 – 46 – 64 – 49 – 94 → Ăn lô 54
⋆ Ngày 22/11/2021 Dàn Lô: 02 – 20 – 23 – 32 – 25 – 52 → Trượt
⋆ Ngày 21/11/2021 Dàn Lô: 14 – 41 – 45 – 54 – 48 – 84 → Trượt
⋆ Ngày 20/11/2021 Dàn Lô: 12 – 21 – 26 – 62 – 27 – 72 → Ăn lô 21*2 – 62
⋆ Ngày 19/11/2021 Dàn Lô: 17 – 71 – 47 – 74 – 78 – 87 → Ăn lô 87
⋆ Ngày 18/11/2021 Dàn Lô: 15 – 51 – 45 – 54 – 59 – 95 → Trượt
⋆ Ngày 17/11/2021 Dàn Lô: 62 – 26 – 27 – 72 – 28 – 82 → Ăn lô 28 – 62 – 72
⋆ Ngày 16/11/2021 Dàn Lô: 14 – 41 – 15 – 51 – 17 – 71 → Trượt
⋆ Ngày 15/11/2021 Dàn Lô: 52 – 25 – 56 – 65 – 59 – 95 → Ăn lô 59 – 95
⋆ Ngày 14/11/2021 Dàn Lô: 14 – 41 – 46 – 64 – 49 – 94 → Ăn lô 14 – 41
⋆ Ngày 13/11/2021 Dàn Lô: 58 – 85 – 68 – 86 – 78 – 87 → Ăn lô 58
⋆ Ngày 12/11/2021 Dàn Lô: 05 – 50 – 08 – 80 – 09 – 90 → Ăn lô 05*2 – 09
⋆ Ngày 11/11/2021 Dàn Lô: 16 – 61 – 46 – 64 – 69 – 96 → Ăn lô 61*2 – 64
⋆ Ngày 10/11/2021 Dàn Lô: 14 – 41 – 46 – 64 – 48 – 84 → Ăn lô 84
⋆ Ngày 09/11/2021 Dàn Lô: 03 – 30 – 07 – 70 – 08 – 80 → Ăn lô 30
⋆ Ngày 08/11/2021 Dàn Lô: 03 – 30 – 35 – 53 – 37 – 73 → Ăn lô 35*2
⋆ Ngày 07/11/2021 Dàn Lô: 26 – 62 – 56 – 65 – 69 – 96 → Ăn lô 65
⋆ Ngày 06/11/2021 Dàn Lô: 04 – 40 – 06 – 60 – 08 – 80 → Ăn lô 04 – 08 – 80
⋆ Ngày 05/11/2021 Dàn Lô: 07 – 70 – 57 – 75 – 87 – 78 → Ăn lô 75 – 87
⋆ Ngày 04/11/2021 Dàn Lô: 23 – 32 – 35 – 53 – 36 – 63 → Ăn lô 35
⋆ Ngày 03/11/2021 Dàn Lô: 34 – 43 – 46 – 64 – 48 – 84 → Trượt
⋆ Ngày 02/11/2021 Dàn Lô: 06 – 60 – 62 – 26 – 69 – 96 → Ăn lô 60 – 62 – 96
⋆ Ngày 01/11/2021 Dàn Lô: 18 – 81 – 48 – 84 – 58 – 85 → Ăn lô 58 – 85 – 84*2
⋆ Ngày 31/10/2021 Dàn Lô: 13 – 31 – 38 – 83 – 39 – 93 → Ăn lô 39 – 93
⋆ Ngày 30/10/2021 Dàn Lô: 12 – 21 – 13 – 31 – 17 – 71 → Ăn lô 12
⋆ Ngày 29/10/2021 Dàn Lô: 02 – 20 – 23 – 32 – 26 – 62 → Ăn lô 20
⋆ Ngày 28/10/2021 Dàn Lô: 15 – 51 – 56 – 65 – 59 – 95 → Ăn lô 51
⋆ Ngày 27/10/2021 Dàn Lô: 02 – 20 – 05 – 50 – 08 – 80 → Ăn lô 80
⋆ Ngày 26/10/2021 Dàn Lô: 15 – 51 – 25 – 52 – 56 – 65 → Ăn lô 25
⋆ Ngày 25/10/2021 Dàn Lô: 12 – 21 – 13 – 31 – 17 – 71 → Ăn lô 12 – 21*2
⋆ Ngày 24/10/2021 Dàn Lô: 15 – 51 – 56 – 65 – 59 – 95 → Ăn lô 65
⋆ Ngày 23/10/2021 Dàn Lô: 49 – 94 – 59 – 95 – 89 – 98 → Ăn lô 94 – 98
⋆ Ngày 22/10/2021 Dàn Lô: 23 – 32 – 25 – 52 – 26 – 62 → Ăn lô 62
⋆ Ngày 21/10/2021 Dàn Lô: 13 – 31 – 15 – 51 – 18 – 81 → Trượt
⋆ Ngày 20/10/2021 Dàn Lô: 16 – 61 – 36 – 63 – 46 – 64 → Ăn lô 46 – 64
⋆ Ngày 19/10/2021 Dàn Lô: 38 – 83 – 58 – 85 – 87 – 78 → Trượt
⋆ Ngày 18/10/2021 Dàn Lô: 14 – 41 – 45 – 54 – 48 – 84 → Ăn lô 48
⋆ Ngày 17/10/2021 Dàn Lô: 46 – 64 – 56 – 65 – 69 – 96 → Trượt
⋆ Ngày 16/10/2021 Dàn Lô: 39 – 93 – 59 – 95 – 89 – 98 → Ăn lô 93
⋆ Ngày 15/10/2021 Dàn Lô: 12 – 21 – 16 – 61 – 17 – 71 → Ăn lô 12 – 17 – 71
⋆ Ngày 14/10/2021 Dàn Lô: 15 – 51 – 54 – 45 – 57 – 75 → Ăn lô 15 – 45 – 75
⋆ Ngày 13/10/2021 Dàn Lô: 29 – 92 – 39 – 93 – 69 – 96 → Ăn lô 39
⋆ Ngày 12/10/2021 Dàn Lô: 34 – 43 – 35 – 53 – 36 – 63 → Ăn lô 34
⋆ Ngày 11/10/2021 Dàn Lô: 04 – 40 – 06 – 60 – 08 – 80 → Ăn lô 04
⋆ Ngày 10/10/2021 Dàn Lô: 34 – 43 – 47 – 74 – 48 – 84 → Ăn lô 47 – 48 – 84
⋆ Ngày 09/10/2021 Dàn Lô: 13 – 31 – 34 – 43 – 39 – 93 → Ăn lô 39*2
⋆ Ngày 08/10/2021 Dàn Lô: 16 – 61 – 67 – 76 – 68 – 86 → Ăn lô 68
⋆ Ngày 07/10/2021 Dàn Lô: 14 – 41 – 24 – 42 – 49 – 94 → Ăn lô 41
⋆ Ngày 06/10/2021 Dàn Lô: 06 – 60 – 36 – 63 – 68 – 86 → Ăn lô 36 – 60 – 68
⋆ Ngày 05/10/2021 Dàn Lô: 14 – 41 – 45 – 54 – 48 – 84 → Ăn lô 45
⋆ Ngày 04/10/2021 Dàn Lô: 08 – 80 – 28 – 82 – 89 – 98 → Trượt
⋆ Ngày 03/10/2021 Dàn Lô: 06 – 60 – 56 – 65 – 69 – 96 → Ăn lô 60*2 – 56
⋆ Ngày 02/10/2021 Dàn Lô: 15 – 51 – 17 – 71 – 19 – 91 → Ăn lô 15
⋆ Ngày 01/10/2021 Dàn Lô: 08 – 80 – 28 – 82 – 38 – 83 → Ăn lô 38*2
⋆ Ngày 30/09/2021 Dàn Lô: 25 – 52 – 54 – 45 – 58 – 85 → Trượt
⋆ Ngày 29/09/2021 Dàn Lô: 25 – 52 – 27 – 72 – 28 – 82 → Ăn lô 27 – 28
⋆ Ngày 28/09/2021 Dàn Lô: 58 – 85 – 87 – 78 – 89 – 98 → Trượt
⋆ Ngày 27/09/2021 Dàn Lô: 12 – 21 – 15 – 51 – 17 – 71 → Ăn lô 21
⋆ Ngày 26/09/2021 Dàn Lô: 12 – 21 – 15 – 51 – 17 – 71 → Ăn lô 15*2
⋆ Ngày 25/09/2021 Dàn Lô: 30 – 03 – 31 – 13 – 38 – 83 → Ăn lô 83
⋆ Ngày 24/09/2021 Dàn Lô: 30 – 03 – 31 – 13 – 38 – 83 → Ăn lô 73*2
⋆ Ngày 23/09/2021 Dàn Lô: 02 – 20 – 21 – 12 – 28 – 82 → Trượt
⋆ Ngày 22/09/2021 Dàn Lô: 37 – 73 – 57 – 75 – 79 – 97 → Ăn lô 73*2
⋆ Ngày 21/09/2021 Dàn Lô: 04 – 40 – 34 – 43 – 46 – 64 → Trượt
⋆ Ngày 20/09/2021 Dàn Lô: 25 – 52 – 35 – 53 – 59 – 95 → Trượt
⋆ Ngày 19/09/2021 Dàn Lô: 19 – 91 – 29 – 92 – 89 – 98 → Ăn lô 19
⋆ Ngày 18/09/2021 Dàn Lô: 13 – 31 – 36 – 63 – 38 – 83 → Ăn lô 36 – 83*2
⋆ Ngày 17/09/2021 Dàn Lô: 04 – 40 – 45 – 54 – 46 – 64 → Trượt
⋆ Ngày 16/09/2021 Dàn Lô: 71 – 17 – 76 – 67 – 79 – 97 → Ăn lô 71 – 97*2
⋆ Ngày 15/09/2021 Dàn Lô: 24 – 42 – 25 – 52 – 28 – 82 → Ăn lô 42*2 – 25 82*2
⋆ Ngày 14/09/2021 Dàn Lô: 17 – 71 – 67 – 76 – 87 – 78 → Ăn lô 71
⋆ Ngày 13/09/2021 Dàn Lô: 17 – 71 – 67 – 76 – 87 – 78 → Ăn lô 76
⋆ Ngày 12/09/2021 Dàn Lô: 02 – 20 – 05 – 50 – 07 – 70 → Ăn lô 50
⋆ Ngày 11/09/2021 Dàn Lô: 45 – 54 – 46 – 64 – 48 – 84 → Ăn lô 45 – 54 – 84
⋆ Ngày 10/09/2021 Dàn Lô: 34 – 43 – 37 – 73 – 39 – 93 → Ăn lô 43 – 73 – 93
⋆ Ngày 09/09/2021 Dàn Lô: 34 – 43 – 37 – 73 – 39 – 93 → Trượt
⋆ Ngày 08/09/2021 Dàn Lô: 16 – 61 – 26 – 62 – 46 – 64 → Trượt
⋆ Ngày 07/09/2021 Dàn Lô: 28 – 82 – 48 – 84 – 78 – 87 → Ăn lô 84
⋆ Ngày 06/09/2021 Dàn Lô: 23 – 32 – 26 – 62 – 28 – 82 → Ăn lô 28
⋆ Ngày 05/09/2021 Dàn Lô: 04 – 40 – 06 – 60 – 09 – 90 → Ăn lô 06
⋆ Ngày 04/09/2021 Dàn Lô: 14 – 41 – 16 – 61 – 19 – 91 → Trượt
⋆ Ngày 03/09/2021 Dàn Lô: 01 – 10 – 02 – 20 – 08 – 80 → Ăn lô 80*2
⋆ Ngày 02/09/2021 Dàn Lô: 28 – 82 – 87 – 78 – 89 – 98 → Ăn lô 87
⋆ Ngày 01/09/2021 Dàn Lô: 02 – 20 – 05 – 50 – 07 – 70 → Ăn lô 07*2
⋆ Ngày 31/08/2021 Dàn Lô: 13 – 31 – 14 – 41 – 16 – 61 → Trượt
⋆ Ngày 30/08/2021 Dàn Lô: 27 – 72 – 75 – 57 – 78 – 87 → Ăn lô 72
⋆ Ngày 29/08/2021 Dàn Lô: 13 – 31 – 15 – 51 – 17 – 71 → Ăn lô 71
⋆ Ngày 28/08/2021 Dàn Lô: 02 – 20 – 04 – 40 – 07 – 70 → Ăn lô 20
⋆ Ngày 27/08/2021 Dàn Lô: 17 – 71 – 37 – 73 – 67 – 76 → Ăn lô 76
⋆ Ngày 26/08/2021 Dàn Lô: 08 – 80 – 84 – 48 – 87 – 78 → Ăn lô 84 – 78 – 87
⋆ Ngày 25/08/2021 Dàn Lô: 16 – 61 – 26 – 62 – 67 – 76 → Trượt
⋆ Ngày 24/08/2021 Dàn Lô: 17 – 71 – 37 – 73 – 78 – 87 → Ăn lô 17
⋆ Ngày 23/08/2021 Dàn Lô: 17 – 71 – 37 – 73 – 67 – 76 → Ăn lô 76
⋆ Ngày 22/08/2021 Dàn Lô: 16 – 61 – 26 – 62 – 67 – 76 → Ăn lô 16 – 62
⋆ Ngày 21/08/2021 Dàn Lô: 16 – 61 – 26 – 62 – 46 – 64 → Ăn lô 46 – 64
⋆ Ngày 20/08/2021 Dàn Lô: 12 – 21 – 17 – 71 – 19 – 91 → Ăn lô 17 – 71*2
⋆ Ngày 19/08/2021 Dàn Lô: 46 – 64 – 67 – 76 – 69 – 96 → Ăn lô 67 – 96
⋆ Ngày 18/08/2021 Dàn Lô: 01 – 10 – 02 – 20 – 03 – 30 → Ăn lô 02*2 – 20
⋆ Ngày 17/08/2021 Dàn Lô: 04 – 40 – 42 – 24 – 46 – 64 → Ăn lô 04 – 40 – 24 – 46
⋆ Ngày 16/08/2021 Dàn Lô: 56 – 65 – 58 – 85 – 59 – 95 → Ăn lô 95
⋆ Ngày 15/08/2021 Dàn Lô: 12 – 21 – 24 – 42 – 27 – 72 → Ăn lô 21 – 24
⋆ Ngày 14/08/2021 Dàn Lô: 53 – 35 – 56 – 65 – 57 – 75 → Ăn lô 53 – 57
⋆ Ngày 13/08/2021 Dàn Lô: 49 – 94 – 96 – 69 – 79 – 97 → Ăn lô 69
⋆ Ngày 12/08/2021 Dàn Lô: 49 – 94 – 79 – 97 – 89 – 98 → Ăn lô 98
⋆ Ngày 11/08/2021 Dàn Lô: 12 – 21 – 34 – 43 – 14 – 41 → Trượt
⋆ Ngày 10/08/2021 Dàn Lô: 27 – 72 – 37 – 73 – 78 – 87 → Trượt
⋆ Ngày 09/08/2021 Dàn Lô: 02 – 20 – 25 – 52 – 26 – 62 → Ăn lô 20 – 26
⋆ Ngày 08/08/2021 Dàn Lô: 41 – 14 – 45 – 54 – 49 – 94 → Ăn lô 14 – 41*2
⋆ Ngày 07/08/2021 Dàn Lô: 13 – 31 – 37 – 73 – 39 – 93 → Ăn lô 31 – 93
⋆ Ngày 06/08/2021 Dàn Lô: 16 – 61 – 26 – 62 – 68 – 86 → Ăn lô 62
⋆ Ngày 05/08/2021 Dàn Lô: 16 – 61 – 26 – 62 – 27 – 72 → Ăn lô 72
⋆ Ngày 04/08/2021 Dàn Lô: 26 – 62 – 36 – 63 – 68 – 86 → Trượt
⋆ Ngày 03/08/2021 Dàn Lô: 13 – 31 – 35 – 53 – 39 – 93 → Ăn lô 13 – 31 – 53 – 39
⋆ Ngày 02/08/2021 Dàn Lô: 24 – 42 – 29 – 92 – 47 – 74 → Ăn lô 24 – 47
⋆ Ngày 01/08/2021 Dàn Lô: 31 – 13 – 23 – 32 – 36 – 63 → Ăn lô 31 63*2
⋆ Ngày 31/07/2021 Dàn Lô: 42 – 24 – 47 – 74 – 48 – 84 → Ăn lô 47 84
⋆ Ngày 30/07/2021 Dàn Lô: 46 – 64 – 65 – 56 – 67 – 76 → Ăn lô 65
⋆ Ngày 29/07/2021 Dàn Lô: 38 – 83 – 85 – 58 – 87 – 78 → Ăn lô 58 – 85
⋆ Ngày 28/07/2021 Dàn Lô: 50 – 05 – 52 – 25 – 59 – 95 → Ăn lô 25 – 52
⋆ Ngày 27/07/2021 Dàn Lô: 01 – 10 – 13 – 31 – 18 – 81 → Trượt
⋆ Ngày 26/07/2021 Dàn Lô: 01 – 10 – 05 – 50 – 09 – 90 → Ăn lô 90
⋆ Ngày 25/07/2021 Dàn Lô: 12 – 21 – 23 – 32 – 24 – 42 → Ăn lô 42
⋆ Ngày 24/07/2021 Dàn Lô: 71 – 17 – 76 – 67 – 79 – 97 → Ăn lô 71 – 97
⋆ Ngày 23/07/2021 Dàn Lô: 24 – 42 – 25 – 52 – 29 – 92 → Ăn lô 24*2 – 29
⋆ Ngày 22/07/2021 Dàn Lô: 14 – 41 – 47 – 74 – 49 – 94 → Ăn lô 14 – 49 – 74
⋆ Ngày 21/07/2021 Dàn Lô: 24 – 42 – 27 – 72 – 28 – 82 → Ăn lô 82
⋆ Ngày 20/07/2021 Dàn Lô: 05 – 50 – 15 – 51 – 54 – 45 → Ăn lô 50 – 45
⋆ Ngày 19/07/2021 Dàn Lô: 01 – 10 – 05 – 50 – 06 – 60 → Ăn lô 01*2
⋆ Ngày 18/07/2021 Dàn Lô: 71 – 17 – 75 – 57 – 78 – 87 → Ăn lô 75
⋆ Ngày 17/07/2021 Dàn Lô: 03 – 30 – 07 – 70 – 09 – 90 → Ăn lô 30 – 70 – 90
⋆ Ngày 16/07/2021 Dàn Lô: 24 – 42 – 45 – 54 – 46 – 64 → Ăn lô 24 – 42
⋆ Ngày 15/07/2021 Dàn Lô: 17 – 71 – 73 – 37 – 78 – 87 → Ăn lô 87*2
⋆ Ngày 14/07/2021 Dàn Lô: 23 – 32 – 34 – 43 – 37 – 73 → Ăn lô 34
⋆ Ngày 13/07/2021 Dàn Lô: 23 – 32 – 34 – 43 – 39 – 93 → Ăn lô 93*2
⋆ Ngày 12/07/2021 Dàn Lô: 14 – 41 – 47 – 74 – 48 – 84 → Ăn lô 48
⋆ Ngày 11/07/2021 Dàn Lô: 23 – 32 – 46 – 64 – 79 – 97 → Trượt
⋆ Ngày 10/07/2021 Dàn Lô: 27 – 72 – 67 – 76 – 78 – 87 → Trượt
⋆ Ngày 09/07/2021 Dàn Lô: 12 – 21 – 15 – 51 – 19 – 91 → Ăn lô 21*2
⋆ Ngày 08/07/2021 Dàn Lô: 24 – 42 – 27 – 72 – 29 – 92 → Ăn lô 27 – 72*3
⋆ Ngày 07/07/2021 Dàn Lô: 41 – 14 – 43 – 34 – 48 – 84 → Trượt
⋆ Ngày 06/07/2021 Dàn Lô: 31 – 13 – 59 – 95 – 36 – 63 → Ăn lô 63 – 59 – 95
⋆ Ngày 05/07/2021 Dàn Lô: 31 – 13 – 35 – 53 – 36 – 63 → Trượt
⋆ Ngày 04/07/2021 Dàn Lô: 71 – 17 – 75 – 57 – 79 – 97 → Ăn lô 71
⋆ Ngày 03/07/2021 Dàn Lô: 71 – 17 – 75 – 57 – 79 – 97 → Trượt
⋆ Ngày 02/07/2021 Dàn Lô: 24 – 42 – 27 – 72 – 28 – 82 → Ăn lô 24 – 28*2
⋆ Ngày 01/07/2021 Dàn Lô: 26 – 62 – 65 – 56 – 68 – 86 → Ăn lô Trượt
⋆ Ngày 30/06/2021 Dàn Lô: 71 – 17 – 75 – 57 – 79 – 97 → Ăn lô 71
⋆ Ngày 29/06/2021 Dàn Lô: 03 – 30 – 05 – 50 – 07 – 70 → Ăn lô 30 – 07*2
⋆ Ngày 28/06/2021 Dàn Lô: 12 – 21 – 46 – 64 – 48 – 84 → Ăn lô 21 – 64 – 48
⋆ Ngày 27/06/2021 Dàn Lô: 03 – 30 – 05 – 50 – 08 – 80 → Ăn lô 30*2 – 50
⋆ Ngày 26/06/2021 Dàn Lô: 14 – 41 – 16 – 61 – 19 – 91 → Ăn lô 19
⋆ Ngày 25/06/2021 Dàn Lô: 03 – 30 – 37 – 73 – 38 – 83 → Ăn lô 03*2 – 38
⋆ Ngày 24/06/2021 Dàn Lô: 03 – 30 – 35 – 53 – 38 – 83 → Ăn lô 35*2
⋆ Ngày 23/06/2021 Dàn Lô: 03 – 30 – 35 – 53 – 38 – 83 → Trượt
⋆ Ngày 22/06/2021 Dàn Lô: 53 – 35 – 57 – 75 – 59 – 95 → Trượt
⋆ Ngày 21/06/2021 Dàn Lô: 23 – 32 – 26 – 62 – 27 – 72 → Ăn lô 32 – 26 – 72
⋆ Ngày 20/06/2021 Dàn Lô: 82 – 28 – 86 – 68 – 89 – 98 → Ăn lô 82 – 68
⋆ Ngày 19/06/2021 Dàn Lô: 12 – 21 – 36 – 63 – 37 – 73 → Ăn lô 12*2 – 37
⋆ Ngày 18/06/2021 Dàn Lô: 25 – 52 – 45 – 54 – 59 – 95 → Ăn lô 52*2 – 54
⋆ Ngày 17/06/2021 Dàn Lô: 24 – 42 – 26 – 62 – 29 – 92 → Ăn lô 62 – 92
⋆ Ngày 16/06/2021 Dàn Lô: 24 – 42 – 27 – 72 – 29 – 92 → Trượt
⋆ Ngày 15/06/2021 Dàn Lô: 53 – 35 – 56 – 65 – 58 – 85 → Ăn lô 65 – 85
⋆ Ngày 14/06/2021 Dàn Lô: 53 – 35 – 56 – 65 – 58 – 85 → Trượt
⋆ Ngày 13/06/2021 Dàn Lô: 24 – 42 – 27 – 72 – 28 – 82 → Ăn lô 24 – 27
⋆ Ngày 12/06/2021 Dàn Lô: 24 – 42 – 27 – 72 – 28 – 82 → Trượt
⋆ Ngày 11/06/2021 Dàn Lô: 03 – 30 – 05 – 50 – 07 – 70 → Ăn lô 03 – 30 – 05
⋆ Ngày 10/06/2021 Dàn Lô: 14 – 41 – 16 – 61 – 28 – 82 → Ăn lô 61 82
⋆ Ngày 09/06/2021 Dàn Lô: 71 – 17 – 75 – 57 – 79 – 97 → Ăn lô 57 97
⋆ Ngày 08/06/2021 Dàn Lô: 24 – 42 – 46 – 64 – 97 – 79 → Ăn lô 24 64
⋆ Ngày 07/06/2021 Dàn Lô: 24 – 42 – 46 – 64 – 97 – 79 → Trượt
⋆ Ngày 06/06/2021 Dàn Lô: 12 – 21 – 46 – 64 – 97 – 79 → Ăn lô 21*2
⋆ Ngày 05/06/2021 Dàn Lô: 12 – 21 – 36 – 63 – 97 – 79 → Ăn lô 36 – 63
⋆ Ngày 04/06/2021 Dàn Lô: 23 – 32 – 56 – 65 – 89 – 98 → Ăn lô 23 – 98
⋆ Ngày 03/06/2021 Dàn Lô: 05 – 50 – 58 – 85 – 27 – 72 → Ăn lô 50*2
⋆ Ngày 02/06/2021 Dàn Lô: 34 – 43 – 58 – 85 – 27 – 72 → Trượt
⋆ Ngày 01/06/2021 Dàn Lô: 12 – 21 – 47 – 74 – 49 – 94 → Ăn lô 12 – 47*3
⋆ Ngày 31/05/2021 Dàn Lô: 34 – 43 – 67 – 76 – 19 – 91 → Ăn lô 67 – 76
⋆ Ngày 30/05/2021 Dàn Lô: 12 – 21 – 45 – 54 – 69 – 96 → Ăn lô 21 – 96
⋆ Ngày 29/05/2021 Dàn Lô: 24 – 42 – 35 – 53 – 68 – 86 → Trượt
⋆ Ngày 28/05/2021 Dàn Lô: 14 – 41 – 16 – 61 – 28 – 82 → Ăn lô 14 – 16 – 28*2 – 82
⋆ Ngày 27/05/2021 Dàn Lô: 24 – 42 – 35 – 53 – 68 – 86 → Trượt
⋆ Ngày 26/05/2021 Dàn Lô: 09 – 90 – 47 – 74 – 69 – 96 → Ăn lô 09 – 96
⋆ Ngày 25/05/2021 Dàn Lô: 09 – 90 – 17 – 71 – 69 – 96 → Ăn lô 71
⋆ Ngày 24/05/2021 Dàn Lô: 29 – 92 – 47 – 74 – 85 – 58 → Ăn lô 29 – 92 – 85*2
⋆ Ngày 23/05/2021 Dàn Lô: 12 – 21 – 45 – 54 – 89 – 98 → Ăn lô 45
⋆ Ngày 22/05/2021 Dàn Lô: 02 – 20 – 36 – 63 – 89 – 98 → Trượt
⋆ Ngày 21/05/2021 Dàn Lô: 12 – 21 – 45 – 54 – 78 – 87 → Ăn lô 54
⋆ Ngày 20/05/2021 Dàn Lô: 09 – 90 – 17 – 71 – 89 – 98 → Ăn lô 71 – 90 – 98

Ưu điểm của cách chơi dàn lô với nhiều con số là luôn có cơ hội chiến thắng cao hơn. Với tỉ lệ cao, người chơi sẽ luôn cảm nhận được cảm giác chiến thắng mà các cách chơi khác không có được.

Sẽ có nhiều người biết rằng việc chơi dàn lô 6 con số sẽ cần chi rất nhiều vốn nhưng đổi lại họ sẽ cảm thấy an toàn hơn. Nếu các bạn muốn chơi mạo hiểm và muốn có lợi nhuận cao thì có thể chơi dàn xiên 3 với tỉ lệ 1 ăn 40.

Dàn lô miền bắc là cách chơi hiệu quả cũng như dễ win vì vậy mà chúng tôi cung cấp chuyên mục này cho các bạn. Hi vọng rằng những người chơi sẽ sớm vào bờ và lấy lại những số tiền đã mất vì dính vào lô đề. Chúc các bạn may mắn.!

Cùng chuyên mục
Liên hệ

Telegram: @suzy247

Địa chỉ: 15A29 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Xem Trên Bản Đồ: https://goo.gl/maps/DQE1KV5NgxiwzfJ5A
TẮT QC [X]