Bạch thủ lô nuôi khung 5 ngày


Soi cầu bạch thủ lô nuôi khung 5 ngày ngày hôm nay chính xác cao tuyệt đối sẽ giúp bạn và mọi người chơi gia tăng thêm thu nhập. Điều mà các bạn cần làm là truy cập ngay vào website soi cầu chuẩn 247 để nhận số mỗi ngày. Nhớ là hãy chia sẻ tới bạn bè để cùng nhau tham khảo và có được những kết quả tốt nhất nhé.

Bạch thủ lô nuôi khung 5 ngày

Bạch thủ lô nuôi khung 5 ngày

Nhận bạch thủ lô nuôi khung 5 ngày miễn phí

Dưới đây là cập nhật và thống kê kết quả lô để trong những khung trước. Người chơi có thể dựa vào đây để so sánh tỉ lệ chiến thắng và có quyết định sáng suốt.

Thống Kê Soi Cầu Bạch Thủ
⋆ Ngày 30/01 → 03/02/2023 Nuôi Lô: 07 → Kết Quả
⋆ Ngày 26/01 → 30/01/2023 Nuôi Lô: 23 → Ăn lô 23 ngày 4
⋆ Ngày 21/01 → 25/01/2023 Nghỉ Tết Âm Lịch
⋆ Ngày 18/01 – 22/01/2023 Nuôi Lô: 51 → Trượt
⋆ Ngày 16/01 – 20/01/2023 Nuôi Lô: 42 → Ăn lô 42 ngày 2
⋆ Ngày 11/01 – 15/01/2023 Nuôi Lô: 58 → Trượt
⋆ Ngày 06/01 – 10/01/2023 Nuôi Lô: 85 → Trượt
⋆ Ngày 03/01 – 07/01/2023 Nuôi Lô: 12 → Ăn lô 12 ngày 3
⋆ Ngày 30/12 – 03/01/2023 Nuôi Lô: 97 → Ăn lô 97 ngày 4
⋆ Ngày 29/12 – 02/01/2023 Nuôi Lô: 65 → Ăn lô 65 ngày 1
⋆ Ngày 24/12 – 28/12/2022 Nuôi Lô: 69 → Trượt
⋆ Ngày 23/12 – 27/12/2022 Nuôi Lô: 96 → Ăn lô 96 ngày 1
⋆ Ngày 19/12 – 23/12/2022 Nuôi Lô: 46 → Ăn lô 46 ngày 4
⋆ Ngày 14/12 – 18/12/2022 Nuôi Lô: 06 → Trượt
⋆ Ngày 13/12 – 17/12/2022 Nuôi Lô: 07 → Ăn lô 07 ngày 1
⋆ Ngày 10/12 – 14/12/2022 Nuôi Lô: 90 → Ăn lô 90 ngày 3
⋆ Ngày 06/12 – 10/12/2022 Nuôi Lô: 37 → Ăn lô 37 ngày 4
⋆ Ngày 05/12 – 09/12/2022 Nuôi Lô: 42 → Ăn lô 42 ngày 1
⋆ Ngày 04/12 – 08/12/2022 Nuôi Lô: 81 → Ăn lô 81 ngày 1
⋆ Ngày 29/11 – 03/12/2022 Nuôi Lô: 39 → Trượt
⋆ Ngày 24/11 – 28/11/2022 Nuôi Lô: 52 → Trượt
⋆ Ngày 22/11 – 26/11/2022 Nuôi Lô: 78 → Ăn lô 78 ngày 2
⋆ Ngày 17/11 – 21/11/2022 Nuôi Lô: 02 → Trượt
⋆ Ngày 16/11 – 20/11/2022 Nuôi Lô: 45 → Ăn lô 45 ngày 1
⋆ Ngày 14/11 – 18/11/2022 Nuôi Lô: 19 → Ăn lô 19 ngày 3
⋆ Ngày 10/11 – 14/11/2022 Nuôi Lô: 83 → Ăn lô 26 ngày 3
⋆ Ngày 05/11 – 09/11/2022 Nuôi Lô: 01 → Trượt
⋆ Ngày 03/11 – 07/11/2022 Nuôi Lô: 83 → Ăn lô 83 ngày 2
⋆ Ngày 02/11 – 06/11/2022 Nuôi Lô: 92 → Ăn lô 92 ngày 1
⋆ Ngày 31/10 – 04/11/2022 Nuôi Lô: 23 → Ăn lô 23 ngày 2
⋆ Ngày 26/10 – 30/10/2022 Nuôi Lô: 43 → Ăn lô 43 ngày 5
⋆ Ngày 21/10 – 25/10/2022 Nuôi Lô: 38 → Trượt
⋆ Ngày 16/10 – 20/10/2022 Nuôi Lô: 21 → Trượt
⋆ Ngày 15/10 – 19/10/2022 Nuôi Lô: 23 → Ăn lô 23 ngày 1
⋆ Ngày 13/10 – 17/10/2022 Nuôi Lô: 56 → Ăn lô 56 ngày 2
⋆ Ngày 08/10 – 12/10/2022 Nuôi Lô: 07 → Trượt
⋆ Ngày 03/10 – 07/10/2022 Nuôi Lô: 71 → Trượt
⋆ Ngày 28/09 – 02/10/2022 Nuôi Lô: 89 → Trượt
⋆ Ngày 26/09 – 30/09/2022 Nuôi Lô: 35 → Ăn lô 35 ngày 2
⋆ Ngày 22/09 – 26/09/2022 Nuôi Lô: 07 → Ăn lô 07 ngày 4
⋆ Ngày 17/09 – 21/09/2022 Nuôi Lô: 52 → Trượt
⋆ Ngày 16/09 – 20/09/2022 Nuôi Lô: 80 → Ăn lô 80 ngày 1
⋆ Ngày 11/09 – 15/09/2022 Nuôi Lô: 19 → Trượt
⋆ Ngày 09/09 – 13/09/2022 Nuôi Lô: 03 → Ăn lô 03 ngày 2
⋆ Ngày 06/09 – 10/09/2022 Nuôi Lô: 07 → Ăn lô 07 ngày 3
⋆ Ngày 05/09 – 09/09/2022 Nuôi Lô: 06 → Ăn lô 06 ngày 1
⋆ Ngày 01/09 – 05/09/2022 Nuôi Lô: 23 → Ăn lô 23 ngày 4
⋆ Ngày 27/08 – 31/08/2022 Nuôi Lô: 57 → Ăn lô 57 ngày 5
⋆ Ngày 24/08 – 28/08/2022 Nuôi Lô: 82 → Ăn lô 82 ngày 3
⋆ Ngày 19/08 – 23/08/2022 Nuôi Lô: 09 → Ăn lô 09 ngày 5
⋆ Ngày 18/08 – 22/08/2022 Nuôi Lô: 86 → Ăn lô 86 ngày 1
⋆ Ngày 17/08 – 21/08/2022 Nuôi Lô: 76 → Ăn lô 76 ngày 1
⋆ Ngày 16/08 – 20/08/2022 Nuôi Lô: 05 → Ăn lô 05 ngày 1
⋆ Ngày 13/08 – 17/08/2022 Nuôi Lô: 17 → Ăn lô 17*3 ngày 3
⋆ Ngày 12/08 – 16/08/2022 Nuôi Lô: 59 → Ăn lô 59 ngày 1
⋆ Ngày 08/08 – 12/08/2022 Nuôi Lô: 08 → Ăn lô 08 ngày 4
⋆ Ngày 04/08 – 08/08/2022 Nuôi Lô: 98 → Ăn lô 98 ngày 4
⋆ Ngày 31/07 – 03/08/2022 Nuôi Lô: 26 → Ăn lô 26 ngày 5
⋆ Ngày 26/07 – 30/07/2022 Nuôi Lô: 45 → Trượt
⋆ Ngày 21/07 – 25/07/2022 Nuôi Lô: 17 → Trượt
⋆ Ngày 17/07 – 21/07/2022 Nuôi Lô: 07 → Ăn lô 07 ngày 4
⋆ Ngày 12/07 – 16/07/2022 Nuôi Lô: 03 → Trượt
⋆ Ngày 07/07 – 11/07/2022 Nuôi Lô: 26 → Trượt
⋆ Ngày 03/07 – 07/07/2022 Nuôi Lô: 76 → Ăn lô 76 ngày 4
⋆ Ngày 02/07 – 06/07/2022 Nuôi Lô: 86 → Ăn lô 86*2 ngày 1
⋆ Ngày 30/06 – 04/07/2022 Nuôi Lô: 38 → Ăn lô 38*2 ngày 2
⋆ Ngày 25/06 – 29/06/2022 Nuôi Lô: 75 → Trượt
⋆ Ngày 23/06 – 27/06/2022 Nuôi Lô: 13 → Ăn lô 13 ngày 2
⋆ Ngày 18/06 – 22/06/2022 Nuôi Lô: 67 → Trượt
⋆ Ngày 13/06 – 17/06/2022 Nuôi Lô: 42 → Trượt
⋆ Ngày 12/06 – 16/06/2022 Nuôi Lô: 90 → Ăn lô 90 ngày 1
⋆ Ngày 11/06 – 15/06/2022 Nuôi Lô: 32 → Ăn lô 32 ngày 1
⋆ Ngày 08/06 – 12/06/2022 Nuôi Lô: 24 → Ăn lô 24*2 ngày 3
⋆ Ngày 06/06 – 10/06/2022 Nuôi Lô: 27 → Ăn lô 63 ngày 2
⋆ Ngày 01/06 – 05/06/2022 Nuôi Lô: 47 → Trượt
⋆ Ngày 31/05 – 04/06/2022 Nuôi Lô: 27 → Ăn lô 27
⋆ Ngày 26/05 – 30/05/2022 Nuôi Lô: 36 → Trượt
⋆ Ngày 22/05 – 26/05/2022 Nuôi Lô: 43 → Ăn lô 43
⋆ Ngày 17/05 – 21/05/2022 Nuôi Lô: 39 → Trượt
⋆ Ngày 14/05 – 18/05/2022 Nuôi Lô: 92 → Ăn lô 92
⋆ Ngày 09/05 – 13/05/2022 Nuôi Lô: 97 → Trượt

Các con số được thống kê trên đây hoàn toàn là miễn phí và không hề ép buộc bất kì ai phải tham gia.

Lô đề là hình thức chơi không được nhà nước Việt Nam cho phép nên các bạn nên chuyển sang chơi xổ số do nhà nước ban hành nhé.

Một số lưu ý khi chơi bạch thủ lô nuôi khung

Trước khi chơi một dàn số thì mọi người cũng cần chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng quan trọng nhất vẫn là tiền và một tâm lý thật tốt. Chỉ khi chúng ta chủ động được cả 2 yếu tố này thì mới kiểm soát được bản thân và thoải mái chơi. Dẫn đến chiến thắng sẽ tự tới.

Tuy nhiên, khác với cách chơi cặp lô kép nuôi khung 3 ngày thì cách chơi này sẽ chỉ chơi 1 con và rất dễ bị lộn.

Để không làm người chơi lo lắng thì sau đây sẽ là những lợi ích mà cách chơi bạch thủ lô nuôi đem lại.

Ưu điểm

So với cách chơi theo ngày sẽ khá mạo hiểm thì chơi theo khung sẽ giúp bạn giảm bớt gánh nặng hơn. Chính vì vậy dù các bạn là một người chơi mới, chưa có kinh nghiệm thì việc chia vốn theo ngày sẽ an toàn hơn. Không những vậy việc chơi theo khung còn giúp tỷ lệ chiến thắng cao hơn.

Một ưu điểm nổi bật của cách chơi này đó là bạn không phải mất nhiều thời gian để soi cầu. Chỉ cần với một con số là bạn có thể dùng trong 5 ngày để đem đến cơ hội chiến thắng.

Nhược điểm

Tuy nhiên cách nuôi lô kép khung 5 ngày vẫn tồn tại một số hạn chế đó là:

Những người chơi háo thắng, muốn thắng nhanh thì không nên chơi bằng phương pháp này. Nó sẽ phù hợp với anh em nào có sự kiên trì nhất định khi chơi.

An toàn đồng nghĩa với số tiền thưởng nhận được sẽ thấp hơn so với cách đánh nhanh ăn trong ngày.

Cách chơi này không đảm bảo là trong 5 ngày con số mà anh em chọn sẽ nổ. Khả năng cầu bị đứt nhịp và mất vốn lẫn thời gian là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Từ Khóa: ,
Cùng chuyên mục
icon soicauchuan247 Nuôi Lô Kép Khung 2 Ngày Miễn Phí
icon soicauchuan247 Song Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày
icon soicauchuan247 Bạch Thủ Lô Khung 2 Ngày Miễn Phí
icon soicauchuan247 Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 3 Ngày
icon soicauchuan247 Song Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày
icon soicauchuan247 Nhận Lô Kép Nuôi Khung 3 Ngày Miễn Phí
icon soicauchuan247 Song Thủ Lô Nuôi Khung 5 Ngày
icon soicauchuan247 Bạch Thủ Lô Kép Nuôi Khung 5 Ngày
Đơn vị đồng hành: QH88
Liên hệ

Telegram: @suzy247

Địa chỉ: 15A29 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Xem Trên Bản Đồ: https://goo.gl/maps/DQE1KV5NgxiwzfJ5A
TẮT QC [X]
@tiger666889 28/2