Soi Cầu CHuẩn 247
Soi Cầu Chuẩn 247 Miền Bắc


Trang Chủ 


Soi Cầu Miền Trung  


Soi Cầu Miền Nam  

Nhận Lô Kép Nuôi Khung 3 Ngày Miễn Phí


Lô Kép Nuôi Khung 3 Ngày Miễn Phí là cách chơi cũng rất được ưa chuộng hiện nay khi hầu hết ngày nào cũng có từ 2-3 số lô kép. Lựa chọn bất kì một cặp lô kép để chơi chắc chắn sẽ có nhiều lợi thế hơn so với các cặp số khác. CÙng tham khảo ngay những cặp số được gửi tới ngay dưới đây nhé.

Lô kép nuôi khung 3 ngày

Soi cầu Lô Kép Nuôi Khung 3 Ngày

Hoàn toàn miễn phí là điều mà Soi cầu 247 muốn gửi tới cho mọi người.

Thống Kê Soi Cầu Bạch Thủ
⋆ Ngày 22/10 – 24/10/2021 Cặp lô kép: 22 – 99 . → Kết Quả
⋆ Ngày 21/10 – 23/10/2021 Cặp lô kép: 88 – 99 → Ăn lô 88
⋆ Ngày 19/10 – 21/10/2021 Cặp lô kép: 88 – 99 → Ăn lô 99
⋆ Ngày 18/10 – 20/10/2021 Cặp lô kép: 55 – 99 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 16/10 – 18/10/2021 Cặp lô kép: 33 – 99 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 15/10 – 17/10/2021 Cặp lô kép: 33 – 66 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 14/10 – 16/10/2021 Cặp lô kép: 33 – 44 → Ăn lô 33 – 44*2
⋆ Ngày 13/10 – 15/10/2021 Cặp lô kép: 11 – 44 → Ăn lô 11*2
⋆ Ngày 12/10 – 14/10/2021 Cặp lô kép: 11 – 88 → Ăn lô 88
⋆ Ngày 11/10 – 13/10/2021 Cặp lô kép: 55 – 88 → Ăn lô 55*2
⋆ Ngày 08/10 – 10/10/2021 Cặp lô kép: 44 – 88 → Trượt
⋆ Ngày 07/10 – 09/10/2021 Cặp lô kép: 00 – 88 → Ăn lô 00
⋆ Ngày 06/10 – 08/10/2021 Cặp lô kép: 00 – 66 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 03/10 – 05/10/2021 Cặp lô kép: 00 – 22 → Ăn lô 22
⋆ Ngày 02/10 – 04/10/2021 Cặp lô kép: 00 – 55 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 29/09 – 01/10/2021 Cặp lô kép: 00 – 33 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 28/09 – 30/09/2021 Cặp lô kép: 22 – 33 → Ăn lô 22
⋆ Ngày 26/09 – 28/09/2021 Cặp lô kép: 22 – 44 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 25/09 – 27/09/2021 Cặp lô kép: 22 – 77 → Ăn lô 77
⋆ Ngày 22/09 – 24/09/2021 Cặp lô kép: 22 – 11 → Ăn lô 11
⋆ Ngày 19/09 – 21/09/2021 Cặp lô kép: 22 – 55 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 18/09 – 20/09/2021 Cặp lô kép: 22 – 44 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 16/09 – 18/09/2021 Cặp lô kép: 22 – 77 → Ăn lô 77
⋆ Ngày 13/09 – 15/09/2021 Cặp lô kép: 22 – 66 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 12/09 – 14/09/2021 Cặp lô kép: 44 – 66 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 10/09 – 12/09/2021 Cặp lô kép: 44 – 77 → Ăn lô 77
⋆ Ngày 08/09 – 10/09/2021 Cặp lô kép: 44 – 55 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 05/09 – 07/09/2021 Cặp lô kép: 44 – 99 → Trượt
⋆ Ngày 04/09 – 06/09/2021 Cặp lô kép: 44 – 55 → Ăn lô 55*2
⋆ Ngày 01/09 – 03/09/2021 Cặp lô kép: 44 – 99 → Trượt
⋆ Ngày 30/08 – 01/09/2021 Cặp lô kép: 44 – 66 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 27/08 – 29/08/2021 Cặp lô kép: 44 – 77 → Trượt
⋆ Ngày 16/08 – 28/08/2021 Cặp lô kép: 55 – 77 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 23/08 – 25/08/2021 Cặp lô kép: 55 – 77 → Trượt
⋆ Ngày 20/08 – 22/08/2021 Cặp lô kép: 22 – 77 → Trượt
⋆ Ngày 19/08 – 21/08/2021 Cặp lô kép: 44 – 77 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 16/08 – 18/08/2021 Cặp lô kép: 44 – 77 → Trượt
⋆ Ngày 14/08 – 16/08/2021 Cặp lô kép: 44 – 55 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 13/08 – 15/08/2021 Cặp lô kép: 33 – 55 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 12/08 – 14/08/2021 Cặp lô kép: 11 – 33 → Ăn lô 11
⋆ Ngày 11/08 – 13/08/2021 Cặp lô kép: 22 – 33 → Ăn lô 22
⋆ Ngày 10/08 – 12/08/2021 Cặp lô kép: 22 – 88 → Ăn lô 88
⋆ Ngày 08/08 – 10/08/2021 Cặp lô kép: 44 – 88 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 07/08 – 09/08/2021 Cặp lô kép: 44 – 77 → Ăn lô 77
⋆ Ngày 05/08 – 07/08/2021 Cặp lô kép: 55 – 77 → Ăn lô 55*2
⋆ Ngày 02/08 – 04/08/2021 Cặp lô kép: 11 – 77 → Trượt
⋆ Ngày 30/07 – 01/08/2021 Cặp lô kép: 00 – 77 → Trượt
⋆ Ngày 29/07 – 31/07/2021 Cặp lô kép: 33 – 77 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 28/07 – 30/07/2021 Cặp lô kép: 33 – 66 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 27/07 – 29/07/2021 Cặp lô kép: 44 – 66 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 25/07 – 27/07/2021 Cặp lô kép: 33 – 88 → Ăn lô 33 – 88
⋆ Ngày 24/07 – 26/07/2021 Cặp lô kép: 33 – 55 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 23/07 – 25/07/2021 Cặp lô kép: 33 – 44 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 22/07 – 24/07/2021 Cặp lô kép: 00 – 44 → Ăn lô 00
⋆ Ngày 21/07 – 23/07/2021 Cặp lô kép: 33 – 44 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 19/07 – 21/07/2021 Cặp lô kép: 22 – 55 → Ăn lô 22*2 – 55
⋆ Ngày 18/07 – 20/07/2021 Cặp lô kép: 22 – 44 → Ăn lô 44*3
⋆ Ngày 17/07 – 19/07/2021 Cặp lô kép: 22 – 99 → Ăn lô 99
⋆ Ngày 16/07 – 18/07/2021 Cặp lô kép: 66 – 99 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 15/07 – 17/07/2021 Cặp lô kép: 66 – 77 → Ăn lô 77
⋆ Ngày 13/07 – 15/07/2021 Cặp lô kép: 22 – 77 → Ăn lô 22
⋆ Ngày 10/07 – 12/07/2021 Cặp lô kép: 22 – 44 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 09/07 – 11/07/2021 Cặp lô kép: 22 – 55 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 08/07 – 10/07/2021 Cặp lô kép: 33 – 55 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 07/07 – 09/07/2021 Cặp lô kép: 44 – 55 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 05/07 – 07/07/2021 Cặp lô kép: 22 – 55 → Ăn lô 22
⋆ Ngày 04/07 – 06/07/2021 Cặp lô kép: 33 – 55 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 01/07 – 03/07/2021 Cặp lô kép: 44 – 55 → Ăn lô 44*2
⋆ Ngày 29/06 – 01/07/2021 Cặp lô kép: 22 – 55 → Ăn lô 22
⋆ Ngày 27/06 – 29/06/2021 Cặp lô kép: 11 – 77 → Ăn lô 11 – 77
⋆ Ngày 25/06 – 27/06/2021 Cặp lô kép: 11 – 66 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 22/06 – 24/06/2021 Cặp lô kép: 22 – 44 → Ăn lô 22*2 – 44
⋆ Ngày 21/06 – 23/06/2021 Cặp lô kép: 00 – 44 → Ăn lô 00
⋆ Ngày 20/06 – 22/06/2021 Cặp lô kép: 00 – 33 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 18/06 – 20/06/2021 Cặp lô kép: 00 – 11 → Ăn lô 11
⋆ Ngày 17/06 – 19/06/2021 Cặp lô kép: 00 – 66 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 15/06 – 17/06/2021 Cặp lô kép: 11 – 66 → Ăn lô 11
⋆ Ngày 13/06 – 15/06/2021 Cặp lô kép: 11 – 55 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 12/06 – 14/06/2021 Cặp lô kép: 00 – 66 → Ăn lô 00 – 66
⋆ Ngày 09/06 – 11/06/2021 Cặp lô kép: 33 – 66 → Trượt
⋆ Ngày 08/06 – 10/06/2021 Cặp lô kép: 44 – 55 → Ăn lô 44 – 55
⋆ Ngày 06/06 – 08/06/2021 Cặp lô kép: 44 – 66 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 05/06 – 07/06/2021 Cặp lô kép: 55 – 66 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 01/06 – 03/06/2021 Cặp lô kép: 55 – 99 → Trượt
⋆ Ngày 31/05 – 02/06/2021 Cặp lô kép: 55 – 77 → Ăn lô 77
⋆ Ngày 30/05 – 01/06/2021 Cặp lô kép: 55 – 66 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 28/05 – 30/05/2021 Cặp lô kép: 55 – 88 → Ăn lô 88
⋆ Ngày 26/05 – 28/05/2021 Cặp lô kép: 55 – 99 → Ăn lô 99
⋆ Ngày 25/05 – 27/05/2021 Cặp lô kép: 55 – 66 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 24/05 – 26/05/2021 Cặp lô kép: 55 – 88 → Ăn lô 88
⋆ Ngày 23/05 – 25/05/2021 Cặp lô kép: 66 – 88 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 20/05 – 22/05/2021 Cặp lô kép: 55 – 88 → Ăn lô 55

Dấu biết rằng sẽ không ít người không thích những con lô kép. Nhưng để chơi lô nuôi thì việc lựa chọn một cặp lô kép để chơi lại rất hiệu quả đấy. Bạn hãy thử nhé.

Cách chơi cặp lô kép nuôi khung 3 ngày

Về mặt lý thuyết thì cách chơi này cũng giống như việc mọi người chơi song thủ lô khung 3 ngày. Có nghĩa là sẽ chơi với tỉ lệ 1 : 3 : 10, ngày 2 vào điểm gấp 3 lần ngày 1 và ngày 3 gấp 10 lần ngày 1. Dù là ăn tại ngày thứ bao nhiêu thì chắc chắn người chơi sẽ vẫn có lãi. Tuy nhiên cụ thể là lãi bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào số điểm mà mọi người chơi ban đầu. Ngoài ra nếu cảm thấy tự tin hơn thì các ngày sau bạn có thể vào tiền mạnh hơn.

Bạn đang băn khoăn với cầu lô nuôi khung 3 ngày thì bây giờ bạn yên tâm vì các chuyên gia đã làm giúp bạn công việc trên. Các bạn chỉ cần truy cập vào website soi cầu 247  lấy số miễn phí chơi hàng ngày.

chúc các bạn may mắn phát tài.

Từ Khóa: , , ,
Cùng chuyên mục
icon soicauchuan247 Song Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày
icon soicauchuan247 Bạch Thủ Lô Khung 2 Ngày Miễn Phí
icon soicauchuan247 Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 3 Ngày
icon soicauchuan247 Song Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày
icon soicauchuan247 Bạch thủ lô nuôi khung 5 ngày
icon soicauchuan247 Song Thủ Lô Nuôi Khung 5 Ngày
icon soicauchuan247 Bạch Thủ Lô Kép Nuôi Khung 5 Ngày