Song Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày


Việc chơi lô ngày hôm nay mà hôm sau mới ra là điều rất bình thường. Nhưng việc chúng ta chơi cả lô cặp mà vẫn không ra thì cũng là điều đáng ngại. Có những người chơi tận 4-5 ngày vẫn chưa ra. TÍnh tổng là cũng 8-10 con lô. Với từng đó thì số vốn bỏ ra là rất nhiều, cho nên một phương pháp mới được mọi người đúc kết ra được đó chính là chơi song thủ lô nuôi khung 2 ngày. Điều này sẽ giúp người chơi không phải lo lắng việc chơi hom nay mà ngày hôm sau mới ra nữa.

Song thủ lô nuôi khung 2 ngày

Song thủ lô nuôi khung 2 ngày

Soi cầu nhận song thủ lô nuôi khung 2 ngày miễn phí

Nuôi song thủ lô nuôi khung 2 ngày là cách chơi được rất đông đảo người chơi hiện nay. Các chuyên mục nuôi lô khung 2 ngày vừa đảm bảo được lợi nhuận chơi anh em mà cũng không cần vốn nhiều như các mục nuôi dài ngày khác.

THỐNG KÊ SONG THỦ LÔ NUÔI KHUNG 2 NGÀY
⋆ Ngày 31/01 → 01/02/2023 Nuôi cặp lô: 69 – 96 → Kết Quả
+ Nuôi cặp lô 59 – 95 từ ngày 30/01 → 31/01/2023 → Ăn lô 95 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 29 – 92 từ ngày 28/01 → 29/01/2023 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 36 – 63 từ ngày 27/01 → 28/01/2023 → Ăn lô 63 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 57 – 75 từ ngày 26/01 → 27/01/2023 → Ăn lô 57 ngày 1
⋆ Ngày 21/01 → 25/01/2023 Nghỉ Tết Âm Lịch
+ Nuôi cặp lô 49 – 94 từ ngày 17/01 – 19/01/2023 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 24 – 42 từ ngày 16/01 – 18/01/2023 → Ăn lô 24 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 12 – 21 từ ngày 15/01 – 17/01/2023 → Ăn lô 12 – 21 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 69 – 96 từ ngày 14/01 – 16/01/2023 → Ăn lô 96 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 39 – 93 từ ngày 12/01 – 13/01/2023 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 58 – 85 từ ngày 11/01 – 12/01/2023 → Ăn lô 85 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 13 – 31 từ ngày 10/01 – 11/01/2023 → Ăn lô 13 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 07 – 70 từ ngày 09/01 – 10/01/2023 → Ăn lô 70 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 67 – 76 từ ngày 07/01 – 08/01/2023 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 37 – 73 từ ngày 05/01 – 06/01/2023 → Ăn lô 73 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 09 – 90 từ ngày 04/01 – 05/01/2023 → Ăn lô 09 – 90 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 06 – 60 từ ngày 02/01 – 03/01/2023 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 37 – 73 từ ngày 01/01 – 02/01/2023 → Ăn lô 37 – 73 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 79 – 97 từ ngày 30/12 – 31/12/2022 → Ăn lô 79 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 59 – 95 từ ngày 28/12 – 29/12/2022 → Ăn lô 95 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 37 – 73 từ ngày 26/12 – 27/12/2022 → Ăn lô 37 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 19 – 91 từ ngày 24/12 – 25/12/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 05 – 50 từ ngày 22/12 – 23/12/2022 → Ăn lô 05 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 14 – 41 từ ngày 20/12 – 21/12/2022 → Ăn lô 14 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 09 – 90 từ ngày 18/12 – 19/12/2022 → Ăn lô 09 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 58 – 85 từ ngày 16/12 – 17/12/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 06 – 60 từ ngày 14/12 – 15/12/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 07 – 70 từ ngày 13/12 – 14/12/2022 → Ăn lô 07 – 70 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 59 – 95 từ ngày 12/12 – 13/12/2022 → Ăn lô 95 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 06 – 60 từ ngày 11/12 – 12/12/2022 → Ăn lô 93 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 06 – 60 từ ngày 09/12 – 10/12/2022 → Ăn lô 60 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 15 – 51 từ ngày 07/12 – 08/12/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 37 – 73 từ ngày 06/12 – 07/12/2022 → Ăn lô 73 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 24 – 42 từ ngày 05/12 – 06/12/2022 → Ăn lô 42*2 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 14 – 41 từ ngày 03/12 – 04/12/2022 → Ăn lô 41 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 38 – 83 từ ngày 01/12 – 02/12/2022 → Ăn lô 38 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 56 – 65 từ ngày 29/11 – 30/11/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 03 – 30 từ ngày 28/11 – 29/11/2022 → Ăn lô 30 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 89 – 98 từ ngày 26/11 – 27/11/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 25 – 52 từ ngày 24/11 – 25/11/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 78 – 87 từ ngày 22/11 – 23/11/2022 → Ăn lô 78 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 49 – 94 từ ngày 20/11 – 21/11/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 25 – 52 từ ngày 19/11 – 20/11/2022 → Ăn lô 51 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 02 – 20 từ ngày 17/11 – 18/11/2022 → Ăn lô 20 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 45 – 54 từ ngày 16/11 – 17/11/2022 → Ăn lô 45 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 23 – 32 từ ngày 14/11 – 15/11/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 25 – 52 từ ngày 12/11 – 13/11/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 26 – 62 từ ngày 10/11 – 11/11/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 45 – 54 từ ngày 08/11 – 09/11/2022 → Ăn lô 45 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 45 – 54 từ ngày 07/11 – 08/11/2022 → Ăn lô 54 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 01 – 10 từ ngày 05/11 – 06/11/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 14 – 41 từ ngày 04/11 – 05/11/2022 → Ăn lô 14 – 41 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 38 – 83 từ ngày 03/11 – 04/11/2022 → Ăn lô 38 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 17 – 71 từ ngày 01/11 – 02/11/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 26 – 62 từ ngày 30/10 – 31/10/2022 → Ăn lô 62 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 01 – 10 từ ngày 28/10 – 29/10/2022 → Ăn lô 01 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 34 – 43 từ ngày 26/10 – 27/10/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 17 – 71 từ ngày 24/10 – 25/10/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 02 – 20 từ ngày 23/10 – 24/10/2022 → Ăn lô 02 – 20 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 38 – 83 từ ngày 21/10 – 22/10/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 26 – 62 từ ngày 19/10 – 20/10/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 24 – 42 từ ngày 18/10 – 19/10/2022 → Ăn lô 24*2 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 12 – 21 từ ngày 16/10 – 17/10/2022 → Ăn lô 12*2 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 57 – 75 từ ngày 14/10 – 15/10/2022 → Ăn lô 57 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 14 – 41 từ ngày 13/10 – 14/10/2022 → Ăn lô 41 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 47 – 74 từ ngày 11/10 – 12/10/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 79 – 97 từ ngày 10/10 – 11/10/2022 → Ăn lô 97 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 07 – 70 từ ngày 08/10 – 09/10/2022 → Ăn lô 70*2 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 45 – 54 từ ngày 06/10 – 07/10/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 68 – 86 từ ngày 04/10 – 05/10/2022 → Ăn lô 68 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 58 – 85 từ ngày 02/10 – 03/10/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 34 – 43 từ ngày 01/10 – 02/10/2022 → Ăn lô 34 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 24 – 42 từ ngày 30/09 – 01/10/2022 → Ăn lô 42 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 26 – 62 từ ngày 28/09 – 29/09/2022 → Ăn lô 26 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 35 – 53 từ ngày 26/09 – 27/09/2022 → Ăn lô 35 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 05 – 50 từ ngày 24/09 – 25/09/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 07 – 70 từ ngày 22/09 – 23/09/2022 → Ăn lô 70*2 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 57 – 75 từ ngày 20/09 – 21/09/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 39 – 93 từ ngày 18/09 – 19/09/2022 → Ăn lô 39*2 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 25 – 52 từ ngày 17/09 – 18/09/2022 → Ăn lô 49 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 13 – 31 từ ngày 15/09 – 16/09/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 49 – 94 từ ngày 13/09 – 14/09/2022 → Ăn lô 49 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 19 – 91 từ ngày 11/09 – 12/09/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 78 – 87 từ ngày 10/09 – 11/09/2022 → Ăn lô 78 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 37 – 73 từ ngày 08/09 – 09/09/2022 → Ăn lô 37 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 07 – 70 từ ngày 06/09 – 07/09/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 06 – 60 từ ngày 05/09 – 06/09/2022 → Ăn lô 06 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 89 – 98 từ ngày 03/09 – 04/09/2022 → Ăn lô 89 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 23 – 32 từ ngày 01/09 – 02/09/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 26 – 62 từ ngày 30/08 – 31/08/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 35 – 53 từ ngày 29/08 – 30/08/2022 → Ăn lô 35 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 32 – 23 từ ngày 28/08 – 29/08/2022 → Ăn lô 32 – 23 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 57 – 75 từ ngày 26/08 – 27/08/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 46 – 64 từ ngày 25/08 – 26/08/2022 → Ăn lô 64 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 28 – 82 từ ngày 24/08 – 25/08/2022 → Ăn lô 28 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 45 – 54 từ ngày 23/08 – 24/08/2022 → Ăn lô 54 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 89 – 98 từ ngày 21/08 – 22/08/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 27 – 72 từ ngày 20/08 – 21/08/2022 → Ăn lô 72 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 09 – 90 từ ngày 19/08 – 20/08/2022 → Ăn lô 90 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 68 – 86 từ ngày 18/08 – 19/08/2022 → Ăn lô 68 – 86 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 67 – 76 từ ngày 17/08 – 18/08/2022 → Ăn lô 76 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 09 – 90 từ ngày 15/08 – 16/08/2022 → Ăn lô 09 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 17 – 71 từ ngày 13/08 – 14/08/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 59 – 95 từ ngày 12/08 – 13/08/2022 → Ăn lô 59 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 38 – 83 từ ngày 11/08 – 12/08/2022 → Ăn lô 38 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 67 – 76 từ ngày 09/08 – 10/08/2022 → Ăn lô 67 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 35 – 53 từ ngày 07/08 – 08/08/2022 → Ăn lô 35 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 79 – 97 từ ngày 05/08 – 06/08/2022 → Ăn lô 79 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 89 – 98 từ ngày 04/08 – 05/08/2022 → Ăn lô 89 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 27 – 72 từ ngày 02/08 – 03/08/2022 → Ăn lô 27 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 13 – 31 từ ngày 01/08 – 02/08/2022 → Ăn lô 31 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 13 – 31 từ ngày 30/07 – 31/07/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 38 – 83 từ ngày 29/07 – 30/07/2022 → Ăn lô 38 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 23 – 32 từ ngày 28/07 – 29/07/2022 → Ăn lô 23 – 32*2 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 45 – 54 từ ngày 26/07 – 27/07/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 26 – 62 từ ngày 24/07 – 25/07/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 78 – 87 từ ngày 23/07 – 24/07/2022 → Ăn lô 87 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 17 – 71 từ ngày 21/07 – 22/07/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 25 – 52 từ ngày 19/07 – 20/07/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 34 – 43 từ ngày 13/07 – 14/07/2022 → Ăn lô 34 – 43 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 35 – 53 từ ngày 11/07 – 12/07/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 17 – 71 từ ngày 09/07 – 10/07/2022 → Ăn lô 17*2 – 71 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 26 – 62 từ ngày 07/07 – 08/07/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 67 – 76 từ ngày 05/07 – 06/07/2022 → Ăn lô 76 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 67 – 76 từ ngày 03/07 – 04/07/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 68 – 86 từ ngày 02/07 – 03/07/2022 → Ăn lô 68*2 – 86*2 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 38 – 83 từ ngày 30/06 – 01/07/2022 → Ăn lô 38*2 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 24 – 42 từ ngày 29/06 – 30/06/2022 → Ăn lô 42 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 19 – 91 từ ngày 28/06 – 29/06/2022 → Ăn lô 91 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 34 – 43 từ ngày 27/06 – 28/06/2022 → Ăn lô 43*2 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 57 – 75 từ ngày 25/06 – 26/06/2022 → Ăn lô 57 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 68 – 86 từ ngày 24/06 – 25/06/2022 → Ăn lô 86 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 14 – 41 từ ngày 22/06 – 23/06/2022 → Ăn lô 41 ngày 2
+ Nuôi cặp lô 16 – 61 từ ngày 21/06 – 22/06/2022 → Ăn lô 61 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 06 – 60 từ ngày 19/06 – 20/06/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 12 – 21 từ ngày 16/06 – 18/06/2022 → Ăn lô 12*2 – 21 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 28 – 82 từ ngày 15/06 – 16/06/2022 → Ăn lô 28 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 24 – 42 từ ngày 13/06 – 14/06/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 09 – 90 từ ngày 12/06 – 13/06/2022 → Ăn lô 90 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 28 – 82 từ ngày 10/06 – 11/06/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 69 – 96 từ ngày 09/06 – 10/06/2022 → Ăn lô 96 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 78 – 87 từ ngày 07/06 – 08/06/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 36 – 63 từ ngày 06/06 – 07/06/2022 → Ăn lô 36 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 25 – 52 từ ngày 05/06 – 06/06/2022 → Ăn lô 25 ngày 1
+ Nuôi cặp lô 14 – 41 từ ngày 03/06 – 04/06/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 47 – 74 từ ngày 01/06 – 02/06/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 48 – 84 từ ngày 30/05 – 31/05/2022 → Ăn lô 84
+ Nuôi cặp lô 56 – 65 từ ngày 28/05 – 29/05/2022 → Ăn lô 65
+ Nuôi cặp lô 06 – 60 từ ngày 26/05 – 27/05/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 04 – 40 từ ngày 25/05 – 26/05/2022 → Ăn lô 04
+ Nuôi cặp lô 68 – 86 từ ngày 24/05 – 25/05/2022 → Ăn lô 68
+ Nuôi cặp lô 34 – 43 từ ngày 22/05 – 23/05/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 05 – 50 từ ngày 20/05 – 21/05/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 39 – 93 từ ngày 18/05 – 19/05/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 48 – 84 từ ngày 16/05 – 17/05/2022 → Ăn lô 48*2
+ Nuôi cặp lô 29 – 92 từ ngày 14/05 – 15/05/2022 → Ăn lô 29
+ Nuôi cặp lô 19 – 91 từ ngày 13/05 – 14/05/2022 → Ăn lô 91
+ Nuôi cặp lô 34 – 43 từ ngày 11/05 – 12/05/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 79 – 97 từ ngày 09/05 – 10/05/2022 → Ăn lô 79
+ Nuôi cặp lô 48 – 84 từ ngày 08/05 – 09/05/2022 → Ăn lô 48
+ Nuôi cặp lô 26 – 62 từ ngày 07/05 – 08/05/2022 → Ăn lô 26
+ Nuôi cặp lô 35 – 53 từ ngày 05/05 – 06/05/2022 → Ăn lô 35*2
+ Nuôi cặp lô 37 – 73 từ ngày 03/05 – 04/05/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 79 – 97 từ ngày 02/05 – 03/05/2022 → Ăn lô 79
+ Nuôi cặp lô 38 – 83 từ ngày 01/05 – 02/05/2022 → Ăn lô 38
+ Nuôi cặp lô 45 – 54 từ ngày 29/04 – 30/04/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 59 – 95 từ ngày 27/04 – 28/04/2022 → Ăn lô 95
+ Nuôi cặp lô 49 – 94 từ ngày 26/04 – 27/04/2022 → Ăn lô 94
+ Nuôi cặp lô 27 – 72 từ ngày 24/04 – 25/04/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 78 – 87 từ ngày 22/04 – 23/04/2022 → Ăn lô 78
+ Nuôi cặp lô 48 – 84 từ ngày 20/04 – 21/04/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 05 – 50 từ ngày 19/04 – 20/04/2022 → Ăn lô 50
+ Nuôi cặp lô 36 – 63 từ ngày 18/04 – 19/04/2022 → Ăn lô 36
+ Nuôi cặp lô 59 – 95 từ ngày 16/04 – 17/04/2022 → Ăn lô 95
+ Nuôi cặp lô 17 – 71 từ ngày 15/04 – 16/04/2022 → Ăn lô 19
+ Nuôi cặp lô 67 – 76 từ ngày 13/04 – 14/04/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 19 – 91 từ ngày 11/04 – 12/04/2022 → Ăn lô 19
+ Nuôi cặp lô 89 – 98 từ ngày 10/04 – 11/04/2022 → Ăn lô 98*2
+ Nuôi cặp lô 58 – 85 từ ngày 08/04 – 09/04/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 69 – 96 từ ngày 07/04 – 08/04/2022 → Ăn lô 69
+ Nuôi cặp lô 26 – 62 từ ngày 06/04 – 07/04/2022 → Ăn lô 26
+ Nuôi cặp lô 49 – 94 từ ngày 05/04 – 06/04/2022 → Ăn lô 94
+ Nuôi cặp lô 45 – 54 từ ngày 04/04 – 05/04/2022 → Ăn lô 54
+ Nuôi cặp lô 39 – 93 từ ngày 02/04 – 03/04/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 13 – 31 từ ngày 31/03 – 01/04/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 47 – 74 từ ngày 30/03 – 31/03/2022 → Ăn lô 74
+ Nuôi cặp lô 12 – 21 từ ngày 28/03 – 29/03/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 59 – 95 từ ngày 26/03 – 27/03/2022 → Ăn lô 59
+ Nuôi cặp lô 18 – 81 từ ngày 25/03 – 26/03/2022 → Ăn lô 18
+ Nuôi cặp lô 01 – 10 từ ngày 23/03 – 24/03/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 14 – 41 từ ngày 21/03 – 22/03/2022 → Ăn lô 14
+ Nuôi cặp lô 27 – 72 từ ngày 19/03 – 20/03/2022 → Ăn lô 72
+ Nuôi cặp lô 27 – 72 từ ngày 17/03 – 18/03/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 35 – 53 từ ngày 15/03 – 16/03/2022 → Ăn lô 35
+ Nuôi cặp lô 17 – 71 từ ngày 13/03 – 14/03/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 15 – 51 từ ngày 11/03 – 12/03/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 18 – 81 từ ngày 09/03 – 10/03/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 59 – 95 từ ngày 08/03 – 09/03/2022 → Ăn lô 59*2
+ Nuôi cặp lô 78 – 87 từ ngày 06/03 – 07/03/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 29 – 92 từ ngày 05/03 – 06/03/2022 → Ăn lô 29
+ Nuôi cặp lô 18 – 81 từ ngày 04/03 – 05/03/2022 → Ăn lô 18*2
+ Nuôi cặp lô 37 – 73 từ ngày 02/03 – 03/03/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 13 – 31 từ ngày 28/02 – 01/03/2022 → Ăn lô 13
+ Nuôi cặp lô 58 – 85 từ ngày 26/02 – 27/02/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 17 – 71 từ ngày 24/02 – 25/02/2022 → Trượt
+ Nuôi cặp lô 56 – 65 từ ngày 23/02 – 24/02/2022 → Ăn lô 56 – 65
+ Nuôi cặp lô 38 – 83 từ ngày 22/02 – 23/02/2022 → Ăn lô 38
+ Nuôi cặp lô 45 – 54 từ ngày 20/02 – 21/02/2022 → Trượt
Song thủ lô nuôi là cách chơi an toàn và có tỷ lệ ăn rất cao. Nếu bạn biết một chút về soi cầu, vận dụng các phương pháp soi số thì việc để tìm ra một cặp số để nuôi trong vòng 2 ngày tới là điều vô cùng dễ dàng. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy, dù là người chơi lô đề nhiều năm nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc chơi cầu trượt 3-4 ngày thông. Nhưng chỉ cần có được một phương pháp chơi hợp lý thì việc có lãi là điều rất dễ dàng.

Cách vào tiền khi chơi song thủ lô nuôi

Việc chơi lô song thủ nuôi 2 ngày không giống với việc chơi theo từng ngày như trước đây. Nếu muốn nhận được hiệu quả cao nhất thì bạn phải có được một cách vào tiền hợp lý nhất.

Cách vào tiền mà Soi Cầu 247 muốn chia sẻ tới các bạn là tỷ lệ 1:2 hoặc 1:3. Cụ thể thì là ngày hôm sau sẽ chơi gấp 2 hoặc 3 lần ngày chơi đầu. Nếu ngày đầu đánh 100 điểm mỗi con thì ngày sau sẽ đánh 200 điểm hoặc 300 điểm cho mỗi con.

Lưu ý:

 • Tỷ lệ chơi có thể thay đổi theo khẳ năng nổ của cặp số đó.
 • Tỷ lệ thấp nhất là 1:2 thì mới có lãi.
 • Cần cân đối điểm chơi phù hợp với số vốn đang có.

Vì sao nên chọn nuôi song thủ lô khung max 2 ngày

Một chu kì sẽ có 2 ngày và sẽ có một cặp số để chơi. Tuy nhiên sẽ có những khung ăn ngay từ ngày đầu vào, khi đó chúng ta sẽ tiếp tục soi cầu cho khung tiếp theo mà không đánh tiếp cặp số đó nữa.

Nếu là người chơi lâu năm thì mọi người cũng có thể hiểu được những ưu điểm của cách chơi nuôi lô song thủ lô nuôi khung này:

 • Thời gian nuôi ngắn.
 • Tỷ lệ ăn cao
 • lợi nhuận luôn được đảm bảo.
 • Phù hợp với cách chơi đánh nhanh thắng nhanh.
 • Dễ dàng soi cầu bắt số chuẩn.
 • Có nhiều phương pháp soi cầu để lựa chọn.
 • Không cần nhiều vốn ban đầu.

Kinh nghiệm soi cầu song thủ nuôi khung 2 ngày đánh quanh năm

Mỗi người sẽ có những bies quyết riêng để tìm ra các con số mà mình cho là chuẩn nhất. Tuy nhiên việc bổ sung các kiến thức, kinh nghiệm mới là vô cùng cần thiết. Biết càng nhiều thì chúng ta lại càng có cơ hội chiến thắng cao hơn.

Dưới đây là nhưng kinh nghiệm mới được các cao thủ lựa chọn để áp dụng trong thời gian gần đây. Mọi người có thể tham khảo và áp dụng nếu nhưu thấy nó hợp lý.

1. Soi cầu theo con lô gan

Thường thì một con lô gan sẽ có thời gian khoảng 14 – 15 ngày. Tuy nhiên sẽ có những con gan lên tới cả tháng vẫn chưa ra. Việc lựa chọn lô gan để nuôi trong 2 ngày sẽ là thử thách.

Nếu một cặp song thủ lô khan khi đến ngày thứ 13 không ra. Bạn có thể chọn nó làm con lô để nuôi trong khung 2 ngày trong những ngày tiếp theo. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý một số điều như sau:

 • Kiểm tra lịch sử những con lô gan đó gần ngày đấy có thường xuyên vượt khung hay không? Nếu hay vượt qua khung max thì bỏ
 • Nếu hết gan, thì con lô đó thường về 1 ngày rồi không về hay sẽ nổ liên tiếp nhiều ngày.
 • Trước khi là lô gan, những số đó nó có ra đều hay chỉ thỉnh thoảng mới ra?

Với phương pháp này, cần có độ cảm nhận cao và đánh giá sự nhạy cảm thực sự tốt. Mọi người nên cân nhắc khi chơi.

2. Soi cầu song thủ lô theo ngày,thứ

Đây là một trong những phương pháp soi cầu khá phổ biến hiện nay. Để có thể soi cầu theo phương pháp này, các bạn cần chú ý những điều sau:

 • Thứ 2: Xem lại bảng kết quả xổ số ngày Chủ nhật. Lấy giải 6 và 5 ghép với số đầu tiên trong giải 6.1, 5 để tìm cặp lô song thủ rồi lựa ra một con lô thường về nhất đề làm lô song thủ khung 2 ngày.
 • Thứ 3: Lấy giải 7.3 để soi cầu khung 2 ngày lô song thủ. Sau đó, lấy tổng giải 7.3 làm song thủ lô nuôi 2 ngày.
 • Thứ 4: Lấy kết quả giải 7 được công bố vào thứ 3, cộng dồn tất cả những con số có trong giải 7 lại với nhau để đánh dàn.
 • Thứ 5: Lấy giải 5.2 được công bố vào thứ 4, đem ghép con số thứ 3 và 2 lại sẽ được khung lô song thủ 2 ngày.
 • Thứ 6: Lấy kết quả được công bố của giải 5.4, 5.5 vào thứ 5, sau đó đem ghép 2 đầu giải này lại.
 • Thứ 7: Cộng dồn những con số được công bố cho giải 5.5 của ngày thứ 6 lại với nhau.
 • Chủ nhật: Bạn lấy kết quả xổ số giải 2.5 đã được công bố vào thứ 7 và làm cầu, sau đó thực hiện ghép số đầu và 4 với nhau.

3. Soi cầu lô song thủ theo kinh nghiệm

Bên cạnh cách soi cầu song thủ lô theo thứ, người chơi còn có thể áp dụng những cách soi cầu khác chuẩn xác hơn nữa. Trong đó, soi cầu lô song thủ theo kinh nghiệm cao thủ được nhiều người ưa chuộng, Dựa vào kinh nghiệm của người chơi để soi cầu song thủ lô nuôi 2 ngày hiệu quả. Cách soi cầu lô này như sau:

4. Bắt song thủ lô theo bạc nhớ, những con số hay về cùng nhau

 • Lô 89 thường xuất hiện cặp với 69, 96 hoặc 88
 • Lô 22 thường đi cặp với 44
 • Lô 55 về cặp cùng với 44, 77
 • Khi thấy xuất hiện lô 45, ngày hôm sau đánh ngay con 12
 • Khi thấy xuất hiện lô 10, ngày hôm sau đánh ngay con 32
 • Lô 48 mà về thì hôm sau rất dễ xuất hiện con 09
 • Lô 05 mà về thì hôm sau rất dễ xuất hiện con 50
 • Khi thấy con 20 về, khả năng cao ngày hôm sau xuất hiện con 18

5. Bắt song thủ theo giải đặc biệt

 • Với cách này, từ những con số giải đặc biệt ngày hôm trước bạn sẽ tách thành 2 số một cặp. Khi đó bạn sẽ có được những con lô để nuôi, lựa chọn một con mà bạn ưng ý nhất làm song thủ lô nuôi khung max 2 ngày.
 • Vào Chủ Nhật: Lấy kết quả xổ số của giải 3.6 được công bố ngày thứ 7 làm cầu, thực hiện ghép con số đầu và 3 lại với nhau.

Những phương pháp soi cầu lô hiện nay có rất nhiều. Do đó, cần phải dựa trên kinh nghiệm được đúc kết của mỗi người. Người chơi cần sưu tầm những phương pháp mới, học hỏi từ hội cao thủ để tăng tỷ lệ chính xác cho mỗi lần nuôi.

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về nuôi lô song thủ khung 2 ngày như thế nào hiệu quả. Chắc hẳn, các bạn đã có cho mình những kinh nghiệm chơi lô đề hiệu quả. Soi Cầu chuẩn chúc các bạn may mắn và ăn được nhiều tiền thưởng.

Từ Khóa: , , , , ,
Cùng chuyên mục
icon soicauchuan247 Nuôi Lô Kép Khung 2 Ngày Miễn Phí
icon soicauchuan247 Bạch Thủ Lô Khung 2 Ngày Miễn Phí
icon soicauchuan247 Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 3 Ngày
icon soicauchuan247 Song Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày
icon soicauchuan247 Nhận Lô Kép Nuôi Khung 3 Ngày Miễn Phí
icon soicauchuan247 Bạch thủ lô nuôi khung 5 ngày
icon soicauchuan247 Song Thủ Lô Nuôi Khung 5 Ngày
icon soicauchuan247 Bạch Thủ Lô Kép Nuôi Khung 5 Ngày
Đơn vị đồng hành: QH88
Liên hệ

Telegram: @suzy247

Địa chỉ: 15A29 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Xem Trên Bản Đồ: https://goo.gl/maps/DQE1KV5NgxiwzfJ5A
TẮT QC [X]
@tiger666889 28/2