Dàn Đề 50 Số Nuôi Khung 3 Ngày


Bạn đang tìm kiếm dàn đề 50 số nuôi khung 3 ngày? Với dàn số dưới đây chắc chắn sẽ giúp bạn đạt được mục đích của mình là tìm ra một dàn đề giải đặc biệt để chơi và trúng. Hãy cùng theo dõi những cập nhật mới nhất để đón nhận những kết quả chính xác nhất nhé.

Dàn Đề 50 Số Nuôi Khung 3 Ngày

Dàn Đề 50 Số Nuôi Khung 3 Ngày

Soi cầu dàn đề 50 số nuôi khung 3 ngày

Với đội ngũ quản trị viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dự đoán kết quả xổ số, soi cầu chuẩn 247 sẻ có những dự đoán chính xác nhất cho những chu kỳ nuôi sắp tới.

Đến với trang chốt số miễn phí này, bạn không cần phải mất thời gian, công sức để tìm số, vì đã có chúng tôi đã làm thay các bạn.

Thống Kê Soi Cầu Dàn Đề 50 Số Nuôi 3 Ngày
⋆ Ngày 21/03 → 23/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 → Kết Quả
⋆ Ngày 20/03 → 22/03/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 92 Ngày 1
⋆ Ngày 19/03 → 21/03/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 03 Ngày 1
⋆ Ngày 17/03 → 19/03/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 70 Ngày 2
⋆ Ngày 16/03 → 18/03/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 81 Ngày 1
⋆ Ngày 14/03 → 16/03/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 → Ăn đề 24 Ngày 2
⋆ Ngày 13/03 → 15/03/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 75 Ngày 1
⋆ Ngày 11/03 → 13/03/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 95 Ngày 2
⋆ Ngày 10/03 → 12/03/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 20 Ngày 1
⋆ Ngày 08/03 → 10/03/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 05 Ngày 2
⋆ Ngày 06/03 → 08/03/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 77 Ngày 2
⋆ Ngày 05/03 → 07/03/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 18 Ngày 1
⋆ Ngày 02/03 → 04/03/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 43 Ngày 3
⋆ Ngày 01/03 → 03/03/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 02 Ngày 1
⋆ Ngày 28/02 → 02/03/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 27 Ngày 1
⋆ Ngày 25/02 → 27/02/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 58 Ngày 3
⋆ Ngày 24/02 → 26/02/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 79 Ngày 1
⋆ Ngày 22/02 → 24/02/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 64 Ngày 2
⋆ Ngày 19/02 → 21/02/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 81 Ngày 3
⋆ Ngày 18/02 → 20/02/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 71 Ngày 1
⋆ Ngày 16/02 → 18/02/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 35 Ngày 2
⋆ Ngày 13/02 → 15/02/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 58 Ngày 3
⋆ Ngày 12/02 → 14/02/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 41 Ngày 1
⋆ Ngày 11/02 → 13/02/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 13 Ngày 1
⋆ Ngày 08/02 → 10/02/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 20 Ngày 3
⋆ Ngày 05/02 → 07/02/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 03/02 → 05/02/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 48 Ngày 2
⋆ Ngày 02/02 → 04/02/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 55 Ngày 1
⋆ Ngày 30/01 → 01/02/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 → Ăn đề 38 Ngày 3
⋆ Ngày 29/01 → 31/01/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 79 Ngày 1
⋆ Ngày 28/01 → 30/01/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 19 Ngày 1
⋆ Ngày 27/01 → 29/01/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 59 Ngày 1
⋆ Ngày 26/01 → 28/01/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 64 Ngày 1
⋆ Ngày 21/01 → 25/01/2023 Nghỉ Tết Âm Lịch
⋆ Ngày 19/01 – 21/01/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 57 Ngày 1
⋆ Ngày 18/01 – 20/01/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 82 Ngày 1
⋆ Ngày 15/01 – 17/01/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 14/01 – 16/01/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 40 Ngày 1
⋆ Ngày 13/01 – 15/01/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 62 Ngày 1
⋆ Ngày 07/01 – 12/01/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 04/01 – 06/01/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 70 Ngày 1
⋆ Ngày 03/01 – 05/01/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 49 Ngày 1
⋆ Ngày 02/01 – 04/01/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 65 Ngày 1
⋆ Ngày 31/12 – 02/01/2024 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 05 Ngày 2
⋆ Ngày 29/12 – 31/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 12 Ngày 2
⋆ Ngày 28/12 – 30/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 45 Ngày 1
⋆ Ngày 27/12 – 29/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 97 Ngày 1
⋆ Ngày 24/12 – 26/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 22/12 – 24/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 27 Ngày 2
⋆ Ngày 21/12 – 23/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 62 Ngày 1
⋆ Ngày 20/12 – 22/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 48 Ngày 1
⋆ Ngày 19/12 – 21/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 30 Ngày 1
⋆ Ngày 18/12 – 20/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 05 Ngày 1
⋆ Ngày 15/12 – 17/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 24 Ngày 3
⋆ Ngày 12/12 – 14/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 09/12 – 11/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 15 Ngày 3
⋆ Ngày 07/12 – 09/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 22 Ngày 2
⋆ Ngày 06/12 – 08/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 07 Ngày 1
⋆ Ngày 05/12 – 07/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 54 Ngày 1
⋆ Ngày 04/12 – 06/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 28 Ngày 1
⋆ Ngày 01/12 – 03/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 30/11 – 02/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 12 Ngày 1
⋆ Ngày 29/11 – 01/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 80 Ngày 1
⋆ Ngày 28/11 – 30/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 07 Ngày 1
⋆ Ngày 26/11 – 28/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 57 Ngày 2
⋆ Ngày 23/11 – 25/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 22/11 – 24/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 29 Ngày 3
⋆ Ngày 19/11 – 21/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 91 Ngày 3
⋆ Ngày 17/11 – 19/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 05 Ngày 2
⋆ Ngày 14/11 – 16/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 12/11 – 14/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 05 Ngày 2
⋆ Ngày 11/11 – 13/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 36 Ngày 1
⋆ Ngày 09/11 – 11/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 → Ăn đề 10 Ngày 2
⋆ Ngày 06/11 – 08/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 → Ăn đề 30 Ngày 3
⋆ Ngày 04/11 – 06/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 → Ăn đề 87 Ngày 2
⋆ Ngày 02/11 – 04/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 19 Ngày 2
⋆ Ngày 30/10 – 01/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 29/10 – 31/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 87 Ngày 1
⋆ Ngày 26/10 – 28/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 24/10 – 26/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 04 Ngày 2
⋆ Ngày 23/10 – 25/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 43 Ngày 1
⋆ Ngày 22/10 – 24/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 98 Ngày 1
⋆ Ngày 21/10 – 23/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 00 Ngày 1
⋆ Ngày 19/10 – 21/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 65 Ngày 2
⋆ Ngày 16/10 – 18/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 15/10 – 17/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 38 Ngày 1
⋆ Ngày 14/10 – 16/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 74 Ngày 1
⋆ Ngày 13/10 – 15/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 53 Ngày 1
⋆ Ngày 11/10 – 13/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 45 Ngày 2
⋆ Ngày 09/10 – 11/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 18 Ngày 2
⋆ Ngày 06/10 – 08/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 09 Ngày 3
⋆ Ngày 04/10 – 06/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 83 Ngày 2
⋆ Ngày 01/10 – 03/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 30/09 – 02/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 51 Ngày 1
⋆ Ngày 29/09 – 01/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 26 Ngày 1
⋆ Ngày 27/09 – 29/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 46 Ngày 2
⋆ Ngày 26/09 – 28/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 12 Ngày 1
⋆ Ngày 25/09 – 27/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 09 Ngày 1
⋆ Ngày 24/09 – 26/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 54 Ngày 1
⋆ Ngày 21/09 – 23/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 36 Ngày 3
⋆ Ngày 18/09 – 20/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 21 Ngày 3
⋆ Ngày 16/09 – 18/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 90 Ngày 2
⋆ Ngày 15/09 – 17/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 54 Ngày 1
⋆ Ngày 14/09 – 16/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 81 Ngày 1
⋆ Ngày 11/09 – 13/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 76 Ngày 3
⋆ Ngày 08/09 – 10/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 06/09 – 08/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 69 Ngày 2
⋆ Ngày 05/09 – 07/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 48 Ngày 1
⋆ Ngày 03/09 – 05/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 11 Ngày 2
⋆ Ngày 02/09 – 04/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 38 Ngày 1
⋆ Ngày 30/08 – 01/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 88 Ngày 3
⋆ Ngày 29/08 – 31/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 65 Ngày 1
⋆ Ngày 27/08 – 29/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 44 Ngày 2
⋆ Ngày 24/08 – 26/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 22/08 – 24/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 37 Ngày 2
⋆ Ngày 21/08 – 23/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 65 Ngày 1
⋆ Ngày 19/08 – 21/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 11 Ngày 1
⋆ Ngày 18/08 – 20/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 93 Ngày 1
⋆ Ngày 15/08 – 17/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 13/08 – 15/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 13 Ngày 2
⋆ Ngày 10/08 – 12/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 → Ăn đề 70 Ngày 3
⋆ Ngày 09/08 – 11/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 80 Ngày 1
⋆ Ngày 08/08 – 10/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 21 Ngày 1
⋆ Ngày 07/08 – 09/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 95 Ngày 1
⋆ Ngày 06/08 – 08/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 → Ăn đề 73 Ngày 2
⋆ Ngày 05/08 – 07/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 → Ăn đề 13 Ngày 1
⋆ Ngày 04/08 – 06/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 → Ăn đề 92 Ngày 1
⋆ Ngày 02/08 – 04/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 86 Ngày 2
⋆ Ngày 01/08 – 03/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 55 Ngày 1
⋆ Ngày 29/07 – 31/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 67 Ngày 3
⋆ Ngày 28/07 – 30/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 90 Ngày 1
⋆ Ngày 25/07 – 27/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 24/07 – 26/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 57 Ngày 1
⋆ Ngày 22/07 – 24/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 61 Ngày 2
⋆ Ngày 20/07 – 22/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 04 Ngày 2
⋆ Ngày 18/07 – 20/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 93 Ngày 2
⋆ Ngày 17/07 – 19/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 27 Ngày 1
⋆ Ngày 14/07 – 16/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 64 Ngày 3
⋆ Ngày 13/07 – 15/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 55 Ngày 1
⋆ Ngày 12/07 – 14/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 51 Ngày 1
⋆ Ngày 11/07 – 13/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 01 Ngày 1
⋆ Ngày 09/07 – 11/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 72 Ngày 2
⋆ Ngày 06/07 – 08/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 24 Ngày 3
⋆ Ngày 03/07 – 05/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 01/07 – 03/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 54 Ngày 2
⋆ Ngày 29/06 – 01/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 39 Ngày 2
⋆ Ngày 26/06 – 28/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 49 Ngày 3
⋆ Ngày 24/06 – 26/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 68 Ngày 2
⋆ Ngày 21/06 – 23/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 18/06 – 20/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 74 Ngày 3
⋆ Ngày 15/06 – 17/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 74 Ngày 3
⋆ Ngày 14/06 – 16/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 62 Ngày 1
⋆ Ngày 11/06 – 13/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 09/06 – 11/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 91 Ngày 2
⋆ Ngày 08/06 – 10/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 77 Ngày 1
⋆ Ngày 07/06 – 09/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 25 Ngày 1
⋆ Ngày 06/06 – 08/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 84 Ngày 1
⋆ Ngày 05/06 – 07/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 79 Ngày 1
⋆ Ngày 04/06 – 06/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 32 Ngày 1
⋆ Ngày 03/06 – 05/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 42 Ngày 1
⋆ Ngày 31/05 – 02/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 30/05 – 01/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 12
⋆ Ngày 28/05 – 30/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 54
⋆ Ngày 26/05 – 28/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 67
⋆ Ngày 24/05 – 26/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 09
⋆ Ngày 23/05 – 25/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 13
⋆ Ngày 21/05 – 23/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 → Ăn đề 47
⋆ Ngày 20/05 – 22/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 95
⋆ Ngày 18/05 – 20/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 68
⋆ Ngày 17/05 – 19/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 53
⋆ Ngày 16/05 – 18/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 13
⋆ Ngày 15/05 – 17/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 49
⋆ Ngày 14/05 – 16/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 75
⋆ Ngày 13/05 – 15/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 36
⋆ Ngày 12/05 – 14/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 65
⋆ Ngày 10/05 – 12/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 09/05 – 11/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 59
⋆ Ngày 06/05 – 08/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 39
⋆ Ngày 04/05 – 06/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 54
⋆ Ngày 03/05 – 05/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 43
⋆ Ngày 02/05 – 04/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 79
⋆ Ngày 02/05 – 04/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 91
⋆ Ngày 30/04 – 02/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 91
⋆ Ngày 29/04 – 01/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 39
⋆ Ngày 27/04 – 29/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 02
⋆ Ngày 25/04 – 27/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 → Ăn đề 47
⋆ Ngày 22/04 – 24/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 85
⋆ Ngày 20/04 – 22/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 91
⋆ Ngày 19/04 – 21/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 64
⋆ Ngày 18/04 – 19/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 36
⋆ Ngày 16/04 – 17/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 14/04 – 16/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 → Ăn đề 45
⋆ Ngày 13/04 – 15/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 64
⋆ Ngày 12/04 – 14/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 58
⋆ Ngày 09/04 – 11/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 07/04 – 09/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 69
⋆ Ngày 06/04 – 08/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 38
⋆ Ngày 05/04 – 07/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 97
⋆ Ngày 03/04 – 05/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 41
⋆ Ngày 31/03 – 02/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 62
⋆ Ngày 29/03 – 31/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 14
⋆ Ngày 26/03 – 28/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 82
⋆ Ngày 24/03 – 26/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 60
⋆ Ngày 21/03 – 23/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 74
⋆ Ngày 18/03 – 20/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 17/03 – 19/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 40
⋆ Ngày 15/03 – 17/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 13
⋆ Ngày 13/03 – 15/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 63
⋆ Ngày 12/03 – 14/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 53
⋆ Ngày 11/03 – 13/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 49
⋆ Ngày 10/03 – 12/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 29
⋆ Ngày 07/03 – 09/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 06/03 – 08/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 56
⋆ Ngày 03/03 – 05/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 01/03 – 03/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 90
⋆ Ngày 28/02 – 02/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 75
⋆ Ngày 27/02 – 01/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 68
⋆ Ngày 26/02 – 28/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 → Ăn đề 31
⋆ Ngày 24/02 – 26/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 → Ăn đề 01
⋆ Ngày 21/02 – 23/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 18/02 – 20/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 17/02 – 19/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 → Ăn đề 55
⋆ Ngày 16/02 – 18/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 62
⋆ Ngày 13/02 – 15/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 96
⋆ Ngày 11/02 – 13/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 → Ăn đề 72
⋆ Ngày 10/02 – 12/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 68
⋆ Ngày 09/02 – 11/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 34
⋆ Ngày 08/02 – 10/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 34
⋆ Ngày 05/02 – 07/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 30/01 – 04/02/2022 Nghỉ Tết .
⋆ Ngày 27/01 – 29/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 99
⋆ Ngày 25/01 – 27/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 09
⋆ Ngày 22/01 – 24/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 32
⋆ Ngày 19/01 – 21/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 18/01 – 20/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 84
⋆ Ngày 17/01 – 19/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 41
⋆ Ngày 15/01 – 17/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 31
⋆ Ngày 13/01 – 15/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 19
⋆ Ngày 12/01 – 14/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 03
⋆ Ngày 11/01 – 13/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 27
⋆ Ngày 10/01 – 12/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 45
⋆ Ngày 09/01 – 11/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 93
⋆ Ngày 08/01 – 10/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 69
⋆ Ngày 05/01 – 07/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 57
⋆ Ngày 04/01 – 06/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 30
⋆ Ngày 03/01 – 05/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 61
⋆ Ngày 31/12 – 02/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 94
⋆ Ngày 28/12 – 30/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 25/12 – 27/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 22/12 – 24/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 23
⋆ Ngày 20/12 – 22/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 83
⋆ Ngày 17/12 – 19/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 73
⋆ Ngày 15/12 – 17/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 32
⋆ Ngày 12/12 – 14/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 11/12 – 13/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 25
⋆ Ngày 08/12 – 10/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 06
⋆ Ngày 07/12 – 09/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 31
⋆ Ngày 05/12 – 07/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 84
⋆ Ngày 04/12 – 06/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 47
⋆ Ngày 01/12 – 03/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 29/11 – 01/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 38
⋆ Ngày 28/11 – 30/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 88
⋆ Ngày 25/11 – 27/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 24/11 – 26/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 56
⋆ Ngày 22/11 – 24/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 80
⋆ Ngày 20/11 – 22/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 79
⋆ Ngày 19/11 – 21/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 12
⋆ Ngày 15/11 – 18/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 60
⋆ Ngày 14/11 – 16/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 40
⋆ Ngày 13/11 – 15/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 30
⋆ Ngày 11/11 – 13/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 → Ăn đề 95
⋆ Ngày 09/11 – 11/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 95
⋆ Ngày 07/11 – 09/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 72
⋆ Ngày 06/11 – 08/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 21
⋆ Ngày 05/11 – 07/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 52
⋆ Ngày 03/11 – 05/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 48
⋆ Ngày 01/11 – 03/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 10
⋆ Ngày 30/10 – 01/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 98
⋆ Ngày 29/10 – 31/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 35
⋆ Ngày 27/10 – 29/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 69
⋆ Ngày 25/10 – 27/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 09
⋆ Ngày 23/10 – 25/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 17
⋆ Ngày 22/10 – 24/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 28
⋆ Ngày 18/10 – 21/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 88
⋆ Ngày 17/10 – 19/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 40
⋆ Ngày 14/10 – 16/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 13/10 – 15/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 18
⋆ Ngày 12/10 – 14/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 18
⋆ Ngày 11/10 – 13/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 42
⋆ Ngày 09/10 – 11/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 85
⋆ Ngày 06/10 – 08/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 67
⋆ Ngày 05/10 – 07/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 67
⋆ Ngày 04/10 – 06/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 47
⋆ Ngày 02/10 – 04/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 81
⋆ Ngày 30/09 – 02/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 → Ăn đề 20
⋆ Ngày 29/09 – 01/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 77
⋆ Ngày 28/09 – 30/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 34
⋆ Ngày 27/09 – 29/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 11
⋆ Ngày 26/09 – 28/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 94
⋆ Ngày 23/09 – 25/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 22/09 – 24/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 73
⋆ Ngày 21/09 – 23/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 83
⋆ Ngày 19/09 – 21/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 19
⋆ Ngày 18/09 – 20/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 01
⋆ Ngày 17/09 – 19/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 30
⋆ Ngày 15/09 – 17/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 93
⋆ Ngày 12/09 – 14/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 10/09 – 12/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 54
⋆ Ngày 09/09 – 11/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 07/09 – 09/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 38
⋆ Ngày 04/09 – 06/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 01/09 – 03/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 29/08 – 31/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 → Ăn đề 20
⋆ Ngày 27/08 – 29/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 → Ăn đề 78
⋆ Ngày 25/08 – 27/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 → Ăn đề 78
⋆ Ngày 23/08 – 25/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 → Ăn đề 89
⋆ Ngày 22/08 – 24/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 8 → Ăn đề 11
⋆ Ngày 19/08 – 21/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 57
⋆ Ngày 16/08 – 18/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 14/08 – 16/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 97
⋆ Ngày 13/08 – 15/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 → Ăn đề 44
⋆ Ngày 12/08 – 14/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 68
⋆ Ngày 09/08 – 11/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 20
⋆ Ngày 08/08 – 10/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 15
⋆ Ngày 07/08 – 09/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 34
⋆ Ngày 04/08 – 06/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 67
⋆ Ngày 02/08 – 04/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 04
⋆ Ngày 31/07 – 02/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 81
⋆ Ngày 30/07 – 01/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 → Ăn đề 15
⋆ Ngày 28/07 – 30/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 → Ăn đề 26
⋆ Ngày 25/07 – 27/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 → Ăn đề 71
⋆ Ngày 24/07 – 26/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 96
⋆ Ngày 23/07 – 25/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 20/07 – 22/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 66
⋆ Ngày 17/07 – 19/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 16/07 – 18/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 82
⋆ Ngày 15/07 – 17/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 57
⋆ Ngày 14/07 – 16/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 53
⋆ Ngày 13/07 – 15/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 07
⋆ Ngày 11/07 – 13/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 → Ăn đề 23
⋆ Ngày 10/07 – 12/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 94
⋆ Ngày 07/07 – 09/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 06/07 – 08/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 68
⋆ Ngày 04/07 – 06/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 01
⋆ Ngày 01/07 – 03/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 42
⋆ Ngày 29/06 – 01/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 → Ăn đề 08
⋆ Ngày 26/06 – 28/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 23/06 – 25/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 85
⋆ Ngày 21/06 – 23/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 05
⋆ Ngày 20/06 – 22/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 99
⋆ Ngày 17/06 – 19/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 15/06 – 17/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 → Ăn đề 22
⋆ Ngày 12/06 – 14/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 10/06 – 12/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 48
⋆ Ngày 08/06 – 10/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 99
⋆ Ngày 05/06 – 07/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 22
⋆ Ngày 04/06 – 06/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 30
⋆ Ngày 03/06 – 05/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 21
⋆ Ngày 31/05 – 02/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 → Ăn đề 14
⋆ Ngày 29/05 – 31/05/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 53
⋆ Ngày 26/05 – 28/05/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 25/05 – 27/05/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 71
⋆ Ngày 24/05 – 26/05/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 85
⋆ Ngày 21/05 – 23/05/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 20/05 – 22/05/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 67

Thống kê kết quả dàn đề 50 số dưới đây giúp bạn biết được sự ưu việt của cách chơi này. để có được thành công lớn nhất, ngoài những con số chuẩn các bạn phải biết cách vào tiền hợp lý nhất.

Đây là cách chơi dài ngày và cũng sẽ cần khá nhiều vốn để chơi. Vì thế nó chỉ phù hợp với những bạn có tính kiên trì. Những con số sẻ được chốt công khai nên mọi người đều được tham khảo. Tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích hay lôi kéo các bạn sử dụng thông tin này. điều này đồng nghĩa với việc. Người chơi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi sử dụng chúng vào mục đích cá nhân.

Hiện nay đã có tin mừng cho những anh em thích chơi giải đặc biệt nhưng không có nhiều vốn để chơi dàn 50 số đó là đã có mục nuôi Dàn Đề 30 Số Khung 3 Ngày. Cách chơi này sẽ tiết kiệm chi phí và vốn ban đầu cũng ít hơn rất nhiều.

Hướng dẫn tạo dàn đề 50 số nuôi khung 3 ngày

Anh em cần thống kê lại những số đầu và số đuôi xuất hiện với tần suất nhiều lần nhất trong tháng qua. Sau đó lấy 5 số đầu về nhiều và 4 số đuôi về nhiều hoặc ngược lại rồi ghép các số lại lần lượt lại với nhau là ta được một dàn với 20 số. Tuy nhiên, bạn sẽ chọn ra 14 số trong 20 con này, thường thì sẽ là lấy 14 số đầu trong dãy khả năng về cao nhất.

Tiếp theo, dựa vào tổng đề của ngày hôm trước nếu bạn muốn lập dàn đề 50 số hôm nay. Tính tổng đề và lập dàn đề tổng trên 10 và dưới 10 tương ứng.

Ghép lại 2 dàn số với nhau là tạo được dàn đề 50 số bất bại nuôi khung 3 ngày hoặc 7 ngày tùy sở thích. Với cách này, người chơi có thể sử dụng để soi cầu tạo dàn 50 con đánh quanh năm, cứ thấy nuôi hết khung hoặc dàn đề không còn hiệu quả thì bạn có thể  bắt dàn đề mới nuôi.

Từ Khóa: , ,
Cùng chuyên mục
icon soicauchuan247 Nuôi dàn đề 10 số khung 3 ngày miễn phí từ chuyên gia
icon soicauchuan247 Soi Cầu Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 3 Ngày
icon soicauchuan247 Dàn Đề 20 Số Nuôi Khung 5 Ngày
icon soicauchuan247 Dàn Đề 30 Số Nuôi Khung 3 Ngày
icon soicauchuan247 Dàn Đề 60 Số Nuôi Khung 2 Ngày
Đơn vị đồng hành: QH88
Liên hệ

Telegram: @suzy247

Địa chỉ: 15A29 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Xem Trên Bản Đồ: https://goo.gl/maps/DQE1KV5NgxiwzfJ5A
TẮT QC [X]
@cadofree 05/03 @cadofree 05/03 @joy_pham1208 - 6/3 @tiger666889 28/5