Soi Cầu Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 3 Ngày


Soi cầu dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày không phải khó nhưng cũng rất ít người thành công trong việc này. Một phần là không tích chơi dàn nuôi này, phần nữa là không biết cách soi cầu và vào tiền hợp lý dẫn đến chơi thua, k có lãi. Vậy soi cầu như thế nào mới hiệu quả, vào tiền như thế nào mới có thể có lãi? Hãy cùng tham khảo ngay bài viết này để biết thêm chi tiết nhé.

Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày

Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày

Nhận dàn đề 36 số nuôi 3 ngày miễn phí

Theo như tính toán và nghiên cứu của soi cầu 247 thì để chơi có lãi thì trong 1 tháng trung bình có 13-14 khung nuôi sẽ chỉ cho phép trượt tối đa 3 khung nhưng không được trượt liên tiếp. Nhưng theo như trải nghiệm của chúng tôi thì rất có ít trường hợp trượt 2 khung liên tiếp chứ chưa nói là 2 khung. Cho nên mọi người có thể thoải mái chơi.

Còn nếu bạn nào chưa biết cách soi cầu miễn phí dàn đề 36 số nuôi này thì có thể lấy ngay dàn đề đặc biệt 36 quân số dưới đây để chơi cho 3 ngày tiếp theo. Tỷ lệ trúng trượt thì có thể xem thống kê để tính toán nhé.

Nhận Dàn Đề 36 Số Nuôi 3 Ngày Miễn Phí
⋆ Ngày 29/01 → 31/01/2023 uôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 8 + 92 93 94 95 96 98 → Kết Quả
⋆ Ngày 26/01 → 28/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 92 93 94 95 96 98 → Ăn đề 19 ngày 3
⋆ Ngày 21/01 → 25/01/2023 Nghỉ Tết Âm Lịch
⋆ Ngày 17/01 – 19/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 72 73 74 75 76 78 → Ăn đề 62 ngày 3
⋆ Ngày 14/01 – 16/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 72 73 74 75 76 78 → Trượt
⋆ Ngày 11/01 – 13/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + 72 73 74 75 76 78 → Ăn đề 62 ngày 3
⋆ Ngày 10/01 – 12/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 71 72 73 74 78 79 → Ăn đề 91 ngày 1
⋆ Ngày 07/01 – 09/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + 42 43 45 46 47 48 → Trượt
⋆ Ngày 04/01 – 06/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + 71 72 73 74 78 79 → Trượt
⋆ Ngày 03/01 – 05/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 71 72 73 74 78 79 → Ăn đề 49 ngày 1
⋆ Ngày 31/12 – 02/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + 01 02 03 04 07 08 → Ăn đề 65 ngày 3
⋆ Ngày 29/12 – 31/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + 21 23 26 27 28 29 → Ăn đề 12 ngày 2
⋆ Ngày 28/12 – 30/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + 41 42 43 45 46 48 → Ăn đề 45 ngày 1
⋆ Ngày 22/12 – 27/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 21/12 – 23/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 62 ngày 1
⋆ Ngày 20/12 – 22/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 48 ngày 1
⋆ Ngày 19/12 – 21/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 30 ngày 1
⋆ Ngày 18/12 – 20/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 05 ngày 1
⋆ Ngày 17/12 – 19/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 24 ngày 1
⋆ Ngày 16/12 – 18/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 86 ngày 1
⋆ Ngày 07/12 – 15/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 9 + 42 43 45 46 47 48 → Trượt
⋆ Ngày 04/12 – 06/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 9 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 07 ngày 3
⋆ Ngày 01/12 – 03/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 9 + 42 43 45 46 47 48 → Trượt
⋆ Ngày 30/11 – 02/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 12 ngày 1
⋆ Ngày 28/11 – 30/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 8 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 80 ngày 2
⋆ Ngày 26/11 – 28/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 57 ngày 2
⋆ Ngày 23/11 – 25/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + 42 43 45 46 47 48 → Trượt
⋆ Ngày 22/11 – 24/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 8 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 29 ngày 1
⋆ Ngày 20/11 – 22/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 19 → Ăn đề 91 ngày 2
⋆ Ngày 19/11 – 21/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 19 → Ăn đề 34 ngày 1
⋆ Ngày 17/11 – 19/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 19 → Ăn đề 67 ngày 2
⋆ Ngày 14/11 – 16/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 9 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
⋆ Ngày 11/11 – 13/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 → Trượt
⋆ Ngày 08/11 – 10/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + 51 52 53 54 56 57 → Trượt
⋆ Ngày 06/11 – 08/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 6 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 67 ngày 2
⋆ Ngày 04/11 – 06/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 6 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 87 ngày 2
⋆ Ngày 02/11 – 04/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 19 ngày 2
⋆ Ngày 01/11 – 03/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 76 ngày 1
⋆ Ngày 31/10 – 02/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 43 ngày 1
⋆ Ngày 29/10 – 31/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + 81 82 83 84 85 86 → Ăn đề 85 ngày 1
⋆ Ngày 26/10 – 28/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
⋆ Ngày 24/10 – 26/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + 01 02 03 04 07 08 → Ăn đề 04 ngày 2
⋆ Ngày 21/10 – 23/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + 01 02 03 04 07 08 → Trượt
⋆ Ngày 20/10 – 22/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + 61 62 63 64 65 68 → Ăn đề 65 ngày 1
⋆ Ngày 19/10 – 21/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 79 ngày 1
⋆ Ngày 16/10 – 18/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 15/10 – 17/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 38 ngày 1
⋆ Ngày 14/10 – 16/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 74 ngày 1
⋆ Ngày 13/10 – 15/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 53 ngày 1
⋆ Ngày 10/10 – 12/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 45 ngày 3
⋆ Ngày 08/10 – 10/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 69 ngày 2
⋆ Ngày 06/10 – 08/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 37 ngày 2
⋆ Ngày 03/10 – 05/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 02/10 – 04/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + 62 63 64 65 67 68 → Ăn đề 68 ngày 1
⋆ Ngày 29/09 – 01/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + 52 53 56 57 58 59 → Trượt
⋆ Ngày 27/09 – 29/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 52 53 56 57 58 59 → Ăn đề 46 ngày 2
⋆ Ngày 26/09 – 28/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 8 + 52 53 56 57 58 59 → Ăn đề 12 ngày 1
⋆ Ngày 24/09 – 26/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 9 + 52 53 56 57 58 59 → Ăn đề 09 ngày 2
⋆ Ngày 23/09 – 25/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 9 + 52 53 56 57 58 59 → Ăn đề 36 ngày 1
⋆ Ngày 21/09 – 23/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + 52 53 56 57 58 59 → Ăn đề 77 ngày 2
⋆ Ngày 19/09 – 21/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + 52 53 56 57 58 59 → Ăn đề 21 ngày 2
⋆ Ngày 16/09 – 18/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 94 ngày 3
⋆ Ngày 14/09 – 16/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + 41 42 43 45 48 49 → Ăn đề 54 ngày 2
⋆ Ngày 12/09 – 14/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 76 ngày 2
⋆ Ngày 09/09 – 11/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 51 ngày 3
⋆ Ngày 06/09 – 08/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt
⋆ Ngày 05/09 – 07/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 48 ngày 1
⋆ Ngày 03/09 – 05/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 11 ngày 2
⋆ Ngày 02/09 – 04/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 38 ngày 1
⋆ Ngày 30/08 – 01/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 88 ngày 3
⋆ Ngày 27/08 – 29/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 65 ngày 3
⋆ Ngày 24/08 – 26/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 8 + 21 23 24 27 28 29 → Trượt
⋆ Ngày 22/08 – 24/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + 21 23 24 27 28 29 → Ăn đề 37 ngày 2
⋆ Ngày 21/08 – 23/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 65 ngày 1
⋆ Ngày 18/08 – 20/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 14 15 16 17 18 19 → Trượt
⋆ Ngày 15/08 – 17/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 24 25 26 27 28 29 → Trượt
⋆ Ngày 13/08 – 15/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 12 13 15 16 17 18 → Ăn đề 13 ngày 2
⋆ Ngày 10/08 – 12/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 70 ngày 3
⋆ Ngày 07/08 – 09/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 80 ngày 3
⋆ Ngày 06/08 – 08/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 73 ngày 1
⋆ Ngày 05/08 – 07/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + 12 13 15 16 17 18 → Ăn đề 13 ngày 1
⋆ Ngày 04/08 – 06/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 + 12 13 15 16 17 18 → Ăn đề 92 ngày 1
⋆ Ngày 02/08 – 04/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 + 12 13 15 16 17 18 → Ăn đề 86 ngày 1
⋆ Ngày 01/08 – 03/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 + 12 13 15 16 17 18 → Ăn đề 55 ngày 1
⋆ Ngày 31/07 – 02/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + 12 13 15 16 17 18 → Ăn đề 67 ngày 1
⋆ Ngày 25/07 – 30/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 12 13 15 16 17 18 → Trượt
⋆ Ngày 22/07 – 24/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + 12 13 15 16 17 18 → Trượt
⋆ Ngày 21/07 – 23/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 04 ngày 1
⋆ Ngày 18/07 – 20/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + 01 02 03 04 05 06 → Trượt
⋆ Ngày 17/07 – 19/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 27 ngày 1
⋆ Ngày 15/07 – 17/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 64 ngày 2
⋆ Ngày 12/07 – 14/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Trượt
⋆ Ngày 11/07 – 13/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 01 ngày 1
⋆ Ngày 09/07 – 11/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 7 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 24 ngày 3
⋆ Ngày 06/07 – 08/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 24 ngày 3
⋆ Ngày 03/07 – 05/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Trượt
⋆ Ngày 01/07 – 03/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 8 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 54 ngày 2
⋆ Ngày 30/06 – 02/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 39 ngày 1
⋆ Ngày 27/06 – 29/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 51 52 53 54 56 57 → Trượt
⋆ Ngày 21/06 – 26/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 51 52 53 54 56 57 → Trượt
⋆ Ngày 18/06 – 20/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 8 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 08 ngày 3
⋆ Ngày 15/06 – 17/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 7 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 74 ngày 3
⋆ Ngày 14/06 – 16/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 6 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 62 ngày 1
⋆ Ngày 11/06 – 13/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 6 + 51 52 53 54 56 57 → Trượt
⋆ Ngày 10/06 – 12/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 91 ngày 1
⋆ Ngày 07/06 – 09/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 04/06 – 06/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 8 + 24 25 26 27 28 29 → Ăn đề 84 ngày 3
⋆ Ngày 01/06 – 03/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 31/05 – 02/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 8 + 24 25 26 27 28 29 → Ăn đề 25
⋆ Ngày 30/05 – 01/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 24 25 26 27 28 29 → Ăn đề 54
⋆ Ngày 26/05 – 28/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + 24 25 26 27 28 29 → Ăn đề 67
⋆ Ngày 25/05 – 26/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 6 + Đầu 8 + 24 25 26 27 28 29 → Ăn đề 13
⋆ Ngày 19/05 – 23/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 7 + Đầu 8 + 24 25 26 27 28 29 → Trượt
⋆ Ngày 16/05 – 18/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 8 + Đầu 9 + 24 25 26 27 28 29 → Trượt
⋆ Ngày 15/05 – 16/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 8 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 17 → Ăn đề 13
⋆ Ngày 13/05 – 15/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 7 + Đầu 8 + 12 13 14 15 16 17 → Ăn đề 75
⋆ Ngày 12/05 – 14/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 65
⋆ Ngày 10/05 – 12/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 09/05 – 11/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 59
⋆ Ngày 06/05 – 08/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + 31 32 34 35 36 37 → Trượt
⋆ Ngày 05/05 – 07/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 54
⋆ Ngày 03/05 – 05/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 10
⋆ Ngày 01/05 – 03/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 79
⋆ Ngày 28/04 – 30/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 25/04 – 27/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 02
⋆ Ngày 22/04 – 24/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 36
⋆ Ngày 19/04 – 21/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt
⋆ Ngày 17/04 – 19/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 36
⋆ Ngày 16/04 – 18/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 54
⋆ Ngày 13/04 – 15/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 45
⋆ Ngày 10/04 – 12/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 58
⋆ Ngày 07/04 – 09/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 94
⋆ Ngày 05/04 – 07/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 38
⋆ Ngày 03/04 – 05/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 62
⋆ Ngày 31/03 – 02/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 62
⋆ Ngày 29/03 – 31/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 14
⋆ Ngày 28/03 – 30/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 82
⋆ Ngày 22/03 – 27/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 19/03 – 21/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 17/03 – 19/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 02
⋆ Ngày 16/03 – 18/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 13
⋆ Ngày 13/03 – 15/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 7 + Đầu 8 + 01 02 03 04 05 06 → Trượt
⋆ Ngày 12/03 – 14/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 8 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 53
⋆ Ngày 11/03 – 13/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 49
⋆ Ngày 10/03 – 12/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 29
⋆ Ngày 07/03 – 09/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + 01 02 03 04 05 06 → Trượt
⋆ Ngày 06/03 – 08/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 56
⋆ Ngày 03/03 – 05/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + 01 02 03 04 05 06 → Trượt
⋆ Ngày 01/03 – 03/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 90
⋆ Ngày 27/02 – 01/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 75
⋆ Ngày 26/02 – 28/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 7 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 31
⋆ Ngày 24/02 – 26/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 7 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 01
⋆ Ngày 21/02 – 23/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 7 + 31 32 34 35 36 37 → Trượt
⋆ Ngày 18/02 – 20/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 7 + 31 32 34 35 36 37 → Trượt
⋆ Ngày 16/02 – 18/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 55
⋆ Ngày 13/02 – 15/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 9 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 96
⋆ Ngày 11/02 – 13/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 68
⋆ Ngày 10/02 – 12/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 72
⋆ Ngày 09/02 – 11/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 34
⋆ Ngày 08/02 – 10/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 34
⋆ Ngày 07/02 – 09/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 58
⋆ Ngày 05/02 – 07/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 01
⋆ Ngày 30/01 – 04/02/2022 Nghỉ Tết .
⋆ Ngày 27/01 – 29/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt
⋆ Ngày 25/01 – 27/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 6 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 09
⋆ Ngày 22/01 – 24/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 6 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt
⋆ Ngày 19/01 – 21/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt
⋆ Ngày 18/01 – 20/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 84
⋆ Ngày 15/01 – 17/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 41
⋆ Ngày 13/01 – 15/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 19
⋆ Ngày 12/01 – 14/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 8 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 03
⋆ Ngày 11/01 – 13/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 8 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 27
⋆ Ngày 10/01 – 12/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 45
⋆ Ngày 07/01 – 09/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 93
⋆ Ngày 04/01 – 06/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 37
⋆ Ngày 03/01 – 05/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 61
⋆ Ngày 02/01 – 04/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 94
⋆ Ngày 29/12 – 31/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 26/12 – 28/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 23/12 – 25/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 20/12 – 22/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 17/12 – 19/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 73
⋆ Ngày 15/12 – 17/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 32
⋆ Ngày 12/12 – 14/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 11/12 – 13/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 25
⋆ Ngày 08/12 – 10/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 06
⋆ Ngày 05/12 – 07/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 9 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 31
⋆ Ngày 04/12 – 06/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 47
⋆ Ngày 01/12 – 03/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 + 41 42 43 45 46 47 → Trượt
⋆ Ngày 28/11 – 30/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 + 31 32 34 35 36 37 → Trượt
⋆ Ngày 26/11 – 28/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 7 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 25/11 – 27/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 13
⋆ Ngày 24/11 – 26/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 56
⋆ Ngày 22/11 – 24/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 80
⋆ Ngày 21/11 – 23/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 79
⋆ Ngày 18/11 – 20/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 → Trượt
⋆ Ngày 17/11 – 19/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 30
⋆ Ngày 14/11 – 16/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + 41 42 43 45 46 47 → Trượt
⋆ Ngày 13/11 – 15/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 6 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 30
⋆ Ngày 11/11 – 13/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 11
⋆ Ngày 10/11 – 12/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 9 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 95
⋆ Ngày 07/11 – 09/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 52
⋆ Ngày 04/11 – 06/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 41 42 43 45 46 47 → Trượt
⋆ Ngày 03/11 – 05/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 67
⋆ Ngày 02/11 – 04/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 7 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 10
⋆ Ngày 30/10 – 01/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt
⋆ Ngày 29/10 – 31/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 35
⋆ Ngày 27/10 – 29/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 69
⋆ Ngày 25/10 – 27/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 09
⋆ Ngày 23/10 – 25/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 17
⋆ Ngày 22/10 – 24/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 28
⋆ Ngày 19/10 – 21/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt
⋆ Ngày 17/10 – 19/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 09
⋆ Ngày 14/10 – 16/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt
⋆ Ngày 13/10 – 15/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 22
⋆ Ngày 12/10 – 14/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 18
⋆ Ngày 11/10 – 13/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 42
⋆ Ngày 09/10 – 11/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 85
⋆ Ngày 08/10 – 10/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 50
⋆ Ngày 05/10 – 07/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt
⋆ Ngày 03/10 – 05/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 73
⋆ Ngày 30/09 – 02/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt
⋆ Ngày 29/09 – 01/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 7 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 73
⋆ Ngày 26/09 – 28/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt
⋆ Ngày 23/09 – 25/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt
⋆ Ngày 22/09 – 24/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 73
⋆ Ngày 21/09 – 23/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 83
⋆ Ngày 19/09 – 21/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 19
⋆ Ngày 18/09 – 20/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 01
⋆ Ngày 17/09 – 19/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 30
⋆ Ngày 15/09 – 17/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 8 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 93
⋆ Ngày 12/09 – 14/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 8 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt
⋆ Ngày 09/09 – 11/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 54
⋆ Ngày 06/09 – 08/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 38
⋆ Ngày 03/09 – 05/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt
⋆ Ngày 01/09 – 03/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 64
⋆ Ngày 29/08 – 31/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt
⋆ Ngày 26/08 – 28/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 09
⋆ Ngày 23/08 – 25/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt
⋆ Ngày 22/08 – 24/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 11
⋆ Ngày 19/08 – 21/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt
⋆ Ngày 16/08 – 18/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt
⋆ Ngày 13/08 – 15/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 9 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 97
⋆ Ngày 11/08 – 13/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 6 + Đầu 9 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 68
⋆ Ngày 09/08 – 11/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 6 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 71
⋆ Ngày 08/08 – 10/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 15
⋆ Ngày 07/08 – 09/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 34
⋆ Ngày 04/08 – 06/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 67
⋆ Ngày 02/08 – 04/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 9 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 04
⋆ Ngày 30/07 – 01/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + 01 02 03 04 05 06 → Trượt
⋆ Ngày 28/07 – 30/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + 21 23 24 25 26 27 → Ăn đề 26
⋆ Ngày 25/07 – 27/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + 12 13 14 15 16 17 → Ăn đề 71
⋆ Ngày 24/07 – 26/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 17 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 23/07 – 25/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 + 21 23 24 25 26 27 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 22/07 – 24/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 + 21 23 24 25 26 27 → Ăn đề 66

♦ Lưu ý: Bất kì dàn đề nuôi nào khi số đã nổ thì chúng ta sẽ bắt đầu soi cầu và nhận dàn đề nuôi khung miễn phí mới chứ không phải chơi cho hết thời gian của khung đó nhé.

Với dàn đề 36 quân số này thì anh em chỉ cần tính toán và chia tiền theo một tỷ lệ hợp lý, và chắc chắn dàn này sẽ xác suất nổ cao nên anh em đừng lo lắng. Anh em ai chưa hiểu cách vào tiền để nuôi đề thì tham khảo phần bên dưới.

Kinh nghiệm soi cầu dàn đề đặc biệt mới nhất

1/ Cách soi cầu giải đặc biệt về trong 3 ngày cuối tuần

Phương pháp này tính bằng cách sử dụng đầu đuôi của giải đặc biệt 2 ngày đầu tuần tính tổng để làm tổng đề nuôi cho 3 ngày cuối tuần.

Cụ thể tính như sau: Ta lấy số đầu tiên của giải đặc biệt ngày thứ 2 và thứ 3 rồi cộng lại với nhau làm tổng đề đánh cho 5 ngày cuối tuần. Trường hợp tổng lớn hơn 10 thì lấy 2 số cộng tiếp làm cầu chạm đánh cho 5 ngày cuối tuần.

Ví dụ: Giải đặc biệt ngày thứ 2: 65789, ngày thứ 3: 76548. Ta có 2 đầu giải đặc biệt là 6 và 7. Tính: 6+7=13. 13>10 nên ta cộng tiếp 1+3=4. Trong các ngày còn lại của tuần (5 ngày). Ta chơi đề chạm 4.

2/ Soi cầu dàn đề kết quả ngày thứ 4

Cách soi cầu rất đơn giản, mọi người chỉ cần quan tâm tới kết quả giải đặc biệt của ngày thứ 4 trong tuần và lấy con giữa để làm cầu chạm đề để chơi trong 3 ngày cuối tuần. Tỷ lệ chiến thắng lên tới 95%. Đây là cách bắt cầu mà hầu hết những người mới chơi đều áp dụng và thành công.

Ví dụ: Ngày thứ 4 kết quả giải đặc biệt về 47188 thì các ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 chúng ta sẽ đánh đề chạm 1.

Soi cầu đặc biệt theo ngày thứ 4

Soi cầu đặc biệt theo ngày thứ 4

3/ Cách soi cầu đề miền bắc dựa vào đề về ngày thứ 5

Có 2 cách thức soi cầu MB với cầu đề về của ngày thứ 5 hàng tuần đó là:

– Lấy số đầu của đề trừ đi 1 đơn vị hoặc cộng 1 đơn vị rồi nuôi đề chạm cho đến thứ 5 tuần sau.

Ngày 14/9/2017 đề về 40, nuôi đề chạm 3 cho 7 ngày tiếp, ta thấy, ngày 20/9 đề về 73.

Ngày 21/9 đề về 70, nuôi đề chạm 8 cho 7 ngày tiếp theo, ta có 22/9 đề về 87.

– Lấy số đầu hoặc đít đề làm dàn đề cầu chạm đánh cho 7 ngày tiếp theo.

VD: Ngày 21/9 đề về 70, ta có 22/9 đề về 87, ngày 23/9 đề về 70, ngày 27/9 đề về 77.

>> Soi cầu win2888 asia

4/ Cách soi cầu đề chính xác nhất từ số đầu giải đặc biệt thứ 2

Cách này có lẽ với nhiều người cũng khá quen thuộc, đó là bạn xem kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 có số đầu tiên cùa giải đặc biệt về bao nhiêu, nuôi dàn tổng của nó choc ho 6 ngày tiếp theo.

VD: Ngày 18/9/2017 có GĐB về 58601, ta lấy 5 làm tổng đề, thấy 22/9 đề về 87.

5/ Cách soi cầu lô đề hiệu quả từ kết quả giải 7

Xem kết quả giải 7 ra bao nhiêu, nuôi dàn đề ghép từ các số của giải 7 ngày hôm trước ghép lại với nhau để đánh đề cho ngày hôm sau.

VD: Ngày 23/9/2017 có kết quả giải 7 miền bắc về các cầu là 62 – 46 – 75 – 99. Được các con số để ghép dàn đề là : 6,2,4,5,7,9. Ta thấy ngày 24/9 đề về 52

Soi cầu đề đặc biệt theo tổng giải 7

Soi cầu đề đặc biệt theo tổng giải 7

6/ Cách soi cầu đề toàn tập đề kép về

Tổng hợp toàn tập các cách soi cầu đề kép sẽ về chuẩn nhất hiện nay, các bạn hãy tham khảo cụ thể:

– Nếu thấy trong giải đặc biệt về có 2 số đầu hoặc 2 số giữa đều là kép (2 số giống nhau) thì bạn nên nuôi dàn đề kép trong 7 ngày tiếp theo.

– Nếu thấy trong kết quả giải 7 xuất hiện 2 trong số các bộ số sau thì là báo hiệu đề về kép ngày hôm sau: 05, 50, 16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94.

– Nếu thấy giải 7 có số đầu của 7.1 và số cuối của giải 7.4 hoặc số cuối của giải 7.1 và số đầu của giải 7.4 giống nhau thì nuôi kép trong 3 ngày tiếp theo.

7/ Cách soi cầu lô đề theo công thức

Cách tính này như sau: Giả sử 2 ngày trước đề về kết quả là AB và CD trong đó ta có:

A + B + X = 10 (hoặc 20)

C + D + Y = 20 (hoặc 20)

Nuôi XY cho 3 ngày tiếp theo, nếu 3 ngày không về thì nghỉ ngày thứ 4, nếu thứ 5 lô về thì thứ 6 nghỉ, tính cầu tiếp vào ngày thứ 7. Tuy nhiên nếu 5 ngày đều không thấy cầu xuất hiện thì đánh vào ngày thứ 6, ngày thứ 6 mà vẫn không nổ thì nghỉ ngày thứ 7 sau đó nuôi 3 ngày tiếp.

Nhìn chung thì cầu này tỷ lệ trúng đề không cao lắm, tuy nhiên trúng lô khá tốt. Dựa trên thống kê của nhà cái Lixi88 qua nhiều năm thấy được điều này.

8/ Cách soi cầu lô đề kép theo đầu câm đít câm

Cách này như sau, nếu thấy đầu lô ngày hôm trước câm thì bạn có thể nuôi lô đề kép của nó trong 2 – 3 ngày tiếp theo.

Nếu thấy đít lô nào câm thì chờ đầu của nó câm thì đánh lô đề kép của nó cho ngày tiếp theo.

Về cơ bản thì phương pháp này tỷ lệ về đề cũng không quá cao. Chủ yếu là lô kép nổ Tuy nhiên vì tỷ lệ đặt cược chỉ có 1 số nên mình vẫn giới thiệu cho mọi người trên đây.

9/ Cách soi lô hình quả trám cực chuẩn

Bạch thủ lô hình quả trám là một cầu lô rất hiếm gặp, nhưng một khi nó đã xuất hiện thì bạn có tới 90% ăn lô, 10% còn lại là xác suất bị lộn hoặc trượt, nhưng nhìn chung với tỷ lệ thắng như trên là vô cùng lớn.

Cách bắt như sau: Soi bảng kết quả xổ số mỗi ngày, nếu thấy xuất hiện ở 3 giải liền nhau có 2 số A-B sắp xếp theo hình quả trám như dưới đây thì trong vòng 2 ngày sau đó phải đánh luôn con lô bạch thủ BA.

B

ABA

B

Soi cầu đề theo hình quả trám

Soi cầu đề theo hình quả trám

10/ Soi lô hình tam giác

+ Tam giác giải đặc biệt, giải nhất, giải 5

Với cách chơi này thì người chơi cần phải dựa vào kết quả của giải đặc biệt và giải nhất để ứng chiếu với giải 5, thường có độ chính xác cao với giải 6.

Ví dụ cụ thể như sau bạn có thể quan sát hình ảnh bên dưới cho thấy bảng kết quả xổ số:

+ Giải đặc biệt là 34343

+ Giải nhất là về 48005

Sau đó bạn đối chiếu thẳng xuống giữa của giải 6 có kết quả là 974. Tiếp tục chọn số khác biệt nhất trong giải đặc biệt và bỏ các số lặp lại nhiều lần.

Ví dụ như giải đặc biệt là 34343 thì có số 3 lặp lại 3 lần thì bạn bỏ không lấy, có số 4 cũng lặp lại 2 lần thì bỏ không dùng. Còn giải nhất là 48005 có số 0 lặp lại 2 lần cũng bỏ, số 8 và số 4 cùng là số chẵn nên bạn sẽ chọn được số 5.

Tiếp tục nhìn dưới hình thì bạn sẽ thấy hình tam giác đi qua và cắt qua bóng số 9 và bóng số 4. Qua đó bạn chọn được 2 cặp số là 59 và 54 để đánh.

Người chơi có thể kết hợp thêm với phương pháp thống kê lô khan hoặc cả lô gan lì để xem số 54 và 59 có nằm trong danh sách các con lô lì và lô khan hay không.

+ Loại tam giác giải 6 G6.3 – giải 5 G3.4 và giải 6 G3.3

Theo cách này thì người chơi cần phải dựa vào giải 5 và giải 6 trong kết quả xổ số để có thể bắt được lô. Cách bắt lô tam giác này thường áp dụng cho đánh bạch thủ, cụ thể như:

– Bước đầu tiên thì người chơi quan sát kỹ từ giải G6.3 nhìn thẳng lên giải 5 G3.4, rồi lại nhìn xuống giải 6 G3.3 để xác định các số khác biệt. Nếu như thấy giải 5 G3.4 mà bị trùng số với của giải 6 G3.3 thì bạn sẽ lấy số ở giữa để làm tâm điểm chếch lên trên và xuống dưới, đem đánh khung 5 ngày rất an toàn. Hoặc muốn chắc chắn hơn thì người chơi nên đánh lộn khung 3 ngày, nếu không thì sẽ lọc được các số khác biệt ở trên.

– Nếu muốn bắt lô hình tam giác đều thì cần xem kỹ số ở giữa của giải nhất kết hợp với giải 3 G4.1 cùng với G6.5 để thông qua đó có thể lựa chọn ra những số khác biệt. Sau đó thì lấy số ở giữa làm tâm thì bạn sẽ có cặp đánh đầu đuôi. Hoặc cũng có thể chọn để đánh bạch thủ khung 5 ngày cũng tương đối chắc ăn.

Mọi cầu số hoặc thống kê kết quả xổ số miền Bắc chính xác và lâu đời đều được tổng hợp tại website Rồng Bạch Kim. Mọi người có thể truy cập theo tên miền Rongbachkim.com.

Cách vào tiền nuôi dàn đề 36 số

Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày cũng có những cách vào tiền như sau:

» Vào tiền theo tỷ lệ 1:2:3 tức là ngày đầu tiên anh em sẽ đánh 10 điểm mỗi con, ngày thứ 2 đánh 20 điểm và ngày cuối cùng đánh 30 điểm.

» Vào tiền theo tỷ lệ 1:2:4 cũng như vậy ngày đầu tiên anh em sẽ đánh 10 điểm mỗi con, ngày thứ 2 đánh 20 điểm và ngày cuối cùng đánh 40 điểm.

» Vào tiền theo tỷ lệ 1:2:5 anh em nên lựa chọn cách đánh này, tức là nên đợi ngày 3 (ngày cuối) vào tiền lớn đánh cho ăn chắc.

Cách vòa tiền dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày

Cách vòa tiền dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày

Kinh nghiệm nuôi dàn đề 36 số

Khi nuôi dàn đề 36 số thì không đơn giản là có may mắn mà cần phải có thêm nhưng kinh nghiệm đánh. Vì nó sẽ giúp anh em dễ dàng chiến thắng hơn và không bị thua quá nhiều. Dưới đây là một vài kinh nghiệm mà hầu hết mọi người chơi cần có nếu như muốn chiến thắng trong trò chơi này.

1. Có được nguồn vốn ổn định

Vốn ổn định không cần nhiều, nhưng nó phải đảm bảo được lực chơi và đáp ứng được những cách chơi mà người chơi đề ra ban đầu. Ngoài ra, nguồn vốn này cũng là nguồn vốn không ảnh hưởng tới kinh tế gia đình.

Ví dụ bạn muốn chơi dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày thì bạn phải có ít nhất đủ tiền để chia cho tỷ lệ 1:2:3. Nếu có vốn ít hơn thì có thể chọn chơi dàn đề 60 số khung 2 ngày. Đây là dàn để có tỷ lệ ăn cao và hồi vốn nhanh.

2. Chủ động trong cuộc chơi, biết dừng đúng lúc

Chủ động tức là mình có thể kiểm soát được lúc nào nên chơi, lúc nào nên nghỉ. Nếu đang trong dây đen mà cứ đâm đầu vào đánh thì chỉ có mất chứ ăn cũng không được bao nhiêu.

3. Giữ tâm lý ổn định khi nuôi đề theo dàn

Nuôi đề theo dàn thường sẽ có nhiều số nên số vốn chia ra cũng nhỏ dần. Mà khi nuôi theo phương pháp 3 ngày thì lại cần tính toán đúng tỷ lệ để ăn sẽ có lãi.

Người chơi có tâm lý ổn định, tính otans hợp lý sẽ giúp anh em đưa ra những quyết định sáng suốt nhất. Tuyệt đối không nên chơi khi mà anh em có nhiều mệt mỏi và buồn chán.

4. Tỷ lệ ăn hoa hồng là quan trọng

Tỷ lệ hoa hồng sẽ là tỷ lệ lời lãi của bạn khi chơi. Nhưng với tỷ lệ ở trên đã được chia sẻ thfi cho dù là bạn đánh ngày nào thì chắc chắn cũng sẽ có lãi. Tỷ lệ đánh trên có thể áp dụng cho các dàn đề nuôi 3 ngày khác nhau.

Như vậy là Soi Cầu Miền Bắc 247 đã chia sẻ hết những kinh nghiệm soi cầu dàn đền nuôi 36 số khung 3 ngày và những kinh nghiệm, cách vào tiền hợp lý nhất. Nếu có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc nào thì hãy liên hệ tới chúng tôi nhé.

 

 

Từ Khóa: , , , , , ,
Cùng chuyên mục
icon soicauchuan247 Dàn Đề 20 Số Nuôi Khung 5 Ngày
icon soicauchuan247 Dàn Đề 30 Số Nuôi Khung 3 Ngày
icon soicauchuan247 Dàn Đề 50 Số Nuôi Khung 3 Ngày
icon soicauchuan247 Dàn Đề 60 Số Nuôi Khung 2 Ngày
Đơn vị đồng hành: QH88
Liên hệ

Telegram: @suzy247

Địa chỉ: 15A29 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Xem Trên Bản Đồ: https://goo.gl/maps/DQE1KV5NgxiwzfJ5A
TẮT QC [X]
@tiger666889 28/2