Dàn Đề 20 Số Nuôi Khung 5 Ngày


Dàn đề 20 số nuôi khung 5 ngày – Nuôi đề là một phương pháp đã có từ rất lâu nhưng thời gian gần đây mới được nhiều người áp dụng. Sở dĩ có cách chơi nuôi như hiện nay là vì việc chơi dàn đặc biệt 20 số trong ngày rất khó trúng, có những người chơi cả tuần hoặc hai tuần cũng không trúng. Đúc kết được các chiến thuật và cách chơi hợp lý thì ngày nay chúng ta có cách chơi nuôi trong max 5 ngày.

Nuôi dàn đề 20 số khung 5 ngày

Nuôi dàn đề 20 số khung 5 ngày


Để trải nghiệm được độ hiểu quả của phương pháp này thì mọi người tham khảo dàn dưới đây nhé.

Soi cầu dàn đề 20 số nuôi khung 5 ngày

20 số không phải là nhiều nhưng khi chơi cũng tốn khá nhiều chi phí nếu chơi tới ngày thứ 4, thứ 5. Cho nên mọi người nên chuẩn bị cho mình một số dư tài khoản dư giả và một cách chơi cho thật hợp lý nhé.

Thống Kê Soi Cầu Dàn Đề 20 Số Nuôi 5 Ngày
⋆ Ngày 31/01 → 04/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 6 → Kết Quả
⋆ Ngày 26/01 → 30/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 21/01 → 25/01/2023 Nghỉ Tết Âm Lịch
⋆ Ngày 18/01 – 22/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 8 + Đầu 9 Ăn đề 82 Ngày 1
⋆ Ngày 03/01 – 17/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 31/12 – 04/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 Ăn đề 65 Ngày 3
⋆ Ngày 28/12 – 30/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 6 Ăn đề 12 Ngày 3
⋆ Ngày 27/12 – 29/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 9 Ăn đề 97 Ngày 1
⋆ Ngày 22/12 – 26/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 20/12 – 24/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 6 Ăn đề 62 Ngày 2
⋆ Ngày 19/12 – 23/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 Ăn đề 30 Ngày 1
⋆ Ngày 18/12 – 20/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 Ăn đề 05 Ngày 1
⋆ Ngày 30/11 – 17/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 → Trượt
⋆ Ngày 28/11 – 02/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 8 Ăn đề 80 Ngày 2
⋆ Ngày 24/11 – 28/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 Ăn đề 57 Ngày 4
⋆ Ngày 19/11 – 23/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 → Trượt
⋆ Ngày 16/11 – 20/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 9 Ăn đề 92 Ngày 3
⋆ Ngày 11/11 – 15/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 → Trượt
⋆ Ngày 06/11 – 10/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 → Trượt
⋆ Ngày 04/11 – 08/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 8 Ăn đề 87 Ngày 2
⋆ Ngày 30/10 – 03/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 25/10 – 29/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 → Trượt
⋆ Ngày 15/10 – 24/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 13/10 – 17/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 7 Ăn đề 74 Ngày 2
⋆ Ngày 08/10 – 12/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 Ăn đề 45 Ngày 5
⋆ Ngày 03/10 – 07/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 28/09 – 02/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 25/09 – 29/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 8 + Đầu 9 . Ăn đề 90 Ngày 3
⋆ Ngày 24/09 – 28/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 . Ăn đề 54 Ngày 1
⋆ Ngày 21/09 – 25/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 . Ăn đề 36 Ngày 3
⋆ Ngày 20/09 – 24/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 . Ăn đề 21 Ngày 1
⋆ Ngày 15/09 – 19/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 . → Trượt
⋆ Ngày 11/09 – 15/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 8 . Ăn đề 81 Ngày 4
⋆ Ngày 05/09 – 10/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 . → Trượt
⋆ Ngày 03/09 – 05/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 . Ăn đề 11 Ngày 2
⋆ Ngày 30/08 – 03/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 . Ăn đề 38 Ngày 4
⋆ Ngày 26/08 – 30/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 . Ăn đề 44 Ngày 3
⋆ Ngày 21/08 – 25/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 . → Trượt
⋆ Ngày 16/08 – 20/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 . → Trượt
⋆ Ngày 11/08 – 15/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 . → Trượt
⋆ Ngày 06/08 – 10/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 . → Trượt
⋆ Ngày 01/08 – 05/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 . Ăn đề 13 Ngày 5
⋆ Ngày 27/07 – 31/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 . → Trượt
⋆ Ngày 22/07 – 26/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 8 . → Trượt
⋆ Ngày 21/07 – 25/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 8 . Ăn đề 04 Ngày 1
⋆ Ngày 16/07 – 20/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 8 . → Trượt
⋆ Ngày 11/07 – 15/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 8 . Ăn đề 14 Ngày 3
⋆ Ngày 08/07 – 12/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 7 + Đầu 8 . Ăn đề 72 Ngày 3
⋆ Ngày 03/07 – 07/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 8 . → Trượt
⋆ Ngày 01/07 – 05/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 . Ăn đề 54 Ngày 2
⋆ Ngày 26/06 – 30/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 . Ăn đề 39 Ngày 5
⋆ Ngày 21/06 – 25/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 . → Trượt
⋆ Ngày 20/06 – 24/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 . Ăn đề 08 Ngày 1
⋆ Ngày 11/06 – 15/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 . Ăn đề 49 Ngày 5
⋆ Ngày 11/06 – 15/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 . Ăn đề 62 Ngày 4
⋆ Ngày 07/06 – 11/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 9 . Ăn đề 91 Ngày 1
⋆ Ngày 06/06 – 10/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 8 . Ăn đề 84 Ngày 1
⋆ Ngày 05/06 – 09/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 7 + Đầu 9 . Ăn đề 79 Ngày 1
⋆ Ngày 31/05 – 04/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 . Ăn đề 32 Ngày 5
⋆ Ngày 28/05 – 01/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 . → Trượt
⋆ Ngày 23/05 – 27/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 . → Trượt
⋆ Ngày 20/05 – 24/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 7 . → Ăn đề 47
⋆ Ngày 15/05 – 19/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 8 + Đầu 9 . → Trượt
⋆ Ngày 10/05 – 14/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 7 . → Ăn đề 75
⋆ Ngày 09/05 – 13/05/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 5 . → Ăn đề 59
⋆ Ngày 06/05 – 10/05/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 6 . → Ăn đề 39
⋆ Ngày 01/05 – 05/05/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 5 . → Ăn đề 54
⋆ Ngày 27/04 – 01/05/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 2 + Đầu 5 . → Ăn đề 24
⋆ Ngày 22/04 – 26/04/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 2 + Đầu 7 . → Trượt
⋆ Ngày 07/04 – 21/04/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 0 + Đầu 2 . → Trượt
⋆ Ngày 05/04 – 09/04/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 2 + Đầu 3 . → Ăn đề 38
⋆ Ngày 31/03 – 04/04/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 9 . → Trượt
⋆ Ngày 26/03 – 30/03/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 9 . → Trượt
⋆ Ngày 24/03 – 28/03/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 6 + Đầu 9 . → Ăn đề 60
⋆ Ngày 19/03 – 23/03/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 8 + Đầu 9 . → Trượt
⋆ Ngày 17/03 – 21/03/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 0 + Đầu 8 . → Ăn đề 02
⋆ Ngày 13/03 – 17/03/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 8 . → Ăn đề 13
⋆ Ngày 12/03 – 16/03/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 6 . → Ăn đề 53
⋆ Ngày 11/03 – 15/03/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 4 . → Ăn đề 49
⋆ Ngày 06/03 – 10/03/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 4 . → Trượt
⋆ Ngày 01/03 – 05/03/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 4 . → Trượt
⋆ Ngày 28/02 – 04/03/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 7 . → Ăn đề 75
⋆ Ngày 27/02 – 03/03/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 6 . → Ăn đề 68
⋆ Ngày 26/02 – 02/03/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 4 . → Ăn đề 31
⋆ Ngày 21/02 – 25/02/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 0 + Đầu 1 . → Ăn đề 01
⋆ Ngày 16/02 – 20/02/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 0 . → Trượt
⋆ Ngày 15/02 – 19/02/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 9 . → Ăn đề 96
⋆ Ngày 14/02 – 18/02/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 6 . → Ăn đề 62
⋆ Ngày 09/02 – 13/02/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 2 . → Trượt
⋆ Ngày 08/02 – 12/02/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 2 + Đầu 3 . → Ăn đề 34
⋆ Ngày 05/02 – 09/02/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 6 . → Ăn đề 58
⋆ Ngày 31/01 – 04/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Nghỉ Tết.
⋆ Ngày 27/01 – 30/01/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 7 . → Ăn đề 40
⋆ Ngày 23/01 – 27/01/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 0 + Đầu 7 . → Ăn đề 09
⋆ Ngày 19/01 – 23/01/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 0 + Đầu 5 . → Ăn đề 54
⋆ Ngày 18/01 – 22/01/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 0 + Đầu 8 . → Ăn đề 84
⋆ Ngày 15/01 – 19/01/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 8 . → Ăn đề 41
⋆ Ngày 13/01 – 17/01/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 8 . → Ăn đề 19
⋆ Ngày 12/01 – 16/01/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 0 + Đầu 1 . → Ăn đề 03
⋆ Ngày 11/01 – 15/01/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 2 + Đầu 8 . → Ăn đề 27
⋆ Ngày 09/01 – 13/01/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 2 + Đầu 4 . → Ăn đề 45
⋆ Ngày 08/01 – 12/01/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 6 + Đầu 8 . → Ăn đề 69
⋆ Ngày 04/01 – 08/01/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 7 . → Ăn đề 57
⋆ Ngày 02/01 – 06/01/2022 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 6 . → Ăn đề 61
⋆ Ngày 27/12 – 31/12/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 6 . → Trượt
⋆ Ngày 22/12 – 26/12/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 6 + Đầu 9 . → Trượt
⋆ Ngày 20/12 – 24/12/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 6 + Đầu 8 . → Ăn đề 83
⋆ Ngày 15/12 – 19/12/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 6 + Đầu 7 . → Ăn đề 73
⋆ Ngày 10/12 – 14/12/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 7 + Đầu 8 . → Trượt
⋆ Ngày 09/12 – 13/12/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 6 . → Ăn đề 46
⋆ Ngày 05/12 – 09/12/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 6 . → Ăn đề 15
⋆ Ngày 01/12 – 05/12/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 5 . → Ăn đề 47
⋆ Ngày 28/11 – 02/12/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 5 . → Ăn đề 24
⋆ Ngày 26/11 – 30/11/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 0 + Đầu 2 . → Ăn đề 24
⋆ Ngày 25/11 – 29/11/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 2 . → Ăn đề 13
⋆ Ngày 24/11 – 28/11/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 6 . → Ăn đề 56
⋆ Ngày 23/11 – 27/11/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 8 . → Ăn đề 80
⋆ Ngày 19/11 – 23/11/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 8 + Đầu 9 . → Ăn đề 93
⋆ Ngày 15/11 – 19/11/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 6 . → Ăn đề 60
⋆ Ngày 14/11 – 18/11/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 6 . → Ăn đề 40
⋆ Ngày 13/11 – 17/11/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 0 + Đầu 3 . → Ăn đề 30
⋆ Ngày 11/11 – 15/11/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 3 . → Ăn đề 11
⋆ Ngày 06/11 – 10/11/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 9 . → Ăn đề 95
⋆ Ngày 05/11 – 09/11/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 5 . → Ăn đề 52
⋆ Ngày 03/11 – 07/11/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 4 . → Ăn đề 48
⋆ Ngày 30/10 – 03/11/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 2 . → Ăn đề 10
⋆ Ngày 27/10 – 31/10/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 3 . → Ăn đề 35
⋆ Ngày 25/10 – 29/10/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 0 + Đầu 3 . → Ăn đề 09
⋆ Ngày 23/10 – 27/10/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 3 . → Ăn đề 40
⋆ Ngày 18/10 – 22/10/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 3 . → Trượt
⋆ Ngày 17/10 – 21/10/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 4 . → Ăn đề 40
⋆ Ngày 15/10 – 19/10/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 6 + Đầu 7 . → Ăn đề 67
⋆ Ngày 10/10 – 14/10/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 6 . → Trượt
⋆ Ngày 05/10 – 09/10/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 2 . → Trượt
⋆ Ngày 03/10 – 07/10/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 4 . → Ăn đề 47
⋆ Ngày 28/09 – 02/10/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 6 . → Trượt
⋆ Ngày 23/09 – 27/09/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 2 + Đầu 6 . → Trượt
⋆ Ngày 21/09 – 25/09/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 2 + Đầu 7 . → Ăn đề 73
⋆ Ngày 19/09 – 23/09/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 7 . → Ăn đề 19
⋆ Ngày 18/09 – 22/09/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 0 + Đầu 7 . → Ăn đề 01
⋆ Ngày 17/09 – 21/09/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 7 . → Ăn đề 30
⋆ Ngày 12/09 – 16/09/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 7 + Đầu 9 . → Ăn đề 54
⋆ Ngày 07/09 – 11/09/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 7 . → Ăn đề 54
⋆ Ngày 06/09 – 10/09/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 2 + Đầu 3 . → Ăn đề 78
⋆ Ngày 01/09 – 05/09/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 3 . → Trượt
⋆ Ngày 27/08 – 31/08/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 6 . → Trượt
⋆ Ngày 25/08 – 29/08/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 7 . → Ăn đề 78
⋆ Ngày 22/08 – 26/08/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 8 . → Ăn đề 89
⋆ Ngày 17/08 – 21/08/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 2 + Đầu 3 . → Trượt
⋆ Ngày 15/08 – 19/08/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 2 + Đầu 4 . → Ăn đề 41
⋆ Ngày 10/08 – 14/08/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 8 + Đầu 9 . → Trượt
⋆ Ngày 07/08 – 11/08/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 9 . → Ăn đề 51
⋆ Ngày 02/08 – 06/08/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 6 + Đầu 9 . → Ăn đề 67
⋆ Ngày 01/08 – 05/08/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 8 + Đầu 9 . → Ăn đề 81
⋆ Ngày 27/07 – 31/07/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 5 . → Trượt
⋆ Ngày 22/07 – 26/07/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 7 . → Trượt
⋆ Ngày 17/07 – 21/07/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 6 . → Trượt
⋆ Ngày 15/07 – 19/07/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 4 + Đầu 8 . → Ăn đề 82
⋆ Ngày 13/07 – 17/07/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 7 . → Ăn đề 53
⋆ Ngày 09/07 – 13/07/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 2 + Đầu 3 . → Ăn đề 23
⋆ Ngày 07/07 – 11/07/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 4 . → Ăn đề 46
⋆ Ngày 02/07 – 06/07/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 2 . → Trượt
⋆ Ngày 27/06 – 01/07/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 4 . → Ăn đề 22
⋆ Ngày 22/06 – 26/06/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 5 . → Trượt
⋆ Ngày 17/06 – 21/06/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 0 + Đầu 1 . → Trượt
⋆ Ngày 13/06 – 17/06/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 2 . → Ăn đề 22
⋆ Ngày 10/06 – 14/06/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 8 + Đầu 1 . → Ăn đề 83
⋆ Ngày 08/06 – 12/06/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 8 + Đầu 9 . → Trượt
⋆ Ngày 03/06 – 07/06/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 5 + Đầu 8 . → Trượt
⋆ Ngày 02/06 – 06/06/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 8 . → Ăn đề 14
⋆ Ngày 31/05 – 04/06/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 6 . → Ăn đề 66
⋆ Ngày 30/05 – 03/06/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 1 + Đầu 5 . → Ăn đề 53
⋆ Ngày 25/05 – 29/05/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 3 + Đầu 4 . → Ăn đề 85
⋆ Ngày 20/05 – 24/05/2021 Nuôi Dàn Đề: . Đầu 8 + Đầu 9 . → Ăn đề 85

Dàn đề 20 số khung 5 ngày thông minh khoa học chỉ có tại soi cầu chuẩn 247 tiêu chí mang lại tiết kiệm thời gian tiền bạc uy tín chính xác với tỷ lệ 1 trúng 98.5 % còn chờ gì nữa mà không lấy số chơi ngay hôm nay để mang tiền về nhà chúc các bạn luôn may mắn.

Cùng chuyên mục
icon soicauchuan247 Soi Cầu Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 3 Ngày
icon soicauchuan247 Dàn Đề 30 Số Nuôi Khung 3 Ngày
icon soicauchuan247 Dàn Đề 50 Số Nuôi Khung 3 Ngày
icon soicauchuan247 Dàn Đề 60 Số Nuôi Khung 2 Ngày
Đơn vị đồng hành: QH88
Liên hệ

Telegram: @suzy247

Địa chỉ: 15A29 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Xem Trên Bản Đồ: https://goo.gl/maps/DQE1KV5NgxiwzfJ5A
TẮT QC [X]
@tiger666889 28/2