Dàn Đề 30 Số Nuôi Khung 3 Ngày


Dàn đề 30 số nuôi khung 3 ngày miễn phí ăn chắc hôm nay được cập nhật dưới đây giúp cho mọi người trên toàn quốc có thể nhận được. Các con số nuôi max 3 ngày được gửi tới người chơi xổ số miền Bắc hoàn toàn miễn phí và ai cũng có thể nhận được. Hãy cùng theo dõi website để cập nhật những kết quả sớm nhất nhé.

Nuôi dàn đề 30 số khung 3 ngày

Nuôi dàn đề 30 số khung 3 ngày

Nhận dàn đề 30 số nuôi khung 3 ngày ăn chắc

Cầu đề 30 số dưới đây được soi cầu với tỉ lệ chiến thắng không phải tuyệt đối. Chẳng một ai có thể biết trước kết quả cho nên các bạn khi chơi cần phải cân nhắc kỹ.

Thống Kê Soi Cầu Dàn Đề 30 Số Nuôi 3 Ngày
⋆ Ngày 30/01 → 01/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 → Kết Quả
⋆ Ngày 29/01 → 31/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 79 Ngày 1
⋆ Ngày 26/01 → 28/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 21/01 → 25/01/2023 Nghỉ Tết Âm Lịch
⋆ Ngày 17/01 – 19/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 82 Ngày 2
⋆ Ngày 14/01 – 16/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 13/01 – 15/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 62 Ngày 1
⋆ Ngày 07/01 – 12/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 06/01 – 08/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 70 Ngày 1
⋆ Ngày 03/01 – 05/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 31/12 – 02/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 65 Ngày 3
⋆ Ngày 28/12 – 30/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 12 Ngày 3
⋆ Ngày 25/12 – 27/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 97 Ngày 3
⋆ Ngày 22/12 – 24/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 21/12 – 23/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 → Ăn đề 62 Ngày 1
⋆ Ngày 20/12 – 22/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 → Ăn đề 48 Ngày 1
⋆ Ngày 19/12 – 21/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 → Ăn đề 30 Ngày 1
⋆ Ngày 16/12 – 18/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 → Trượt
⋆ Ngày 07/12 – 15/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 04/12 – 06/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 07 Ngày 3
⋆ Ngày 01/12 – 03/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 → Trượt
⋆ Ngày 28/11 – 30/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 → Trượt
⋆ Ngày 25/11 – 27/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 57 Ngày 3
⋆ Ngày 22/11 – 24/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 19/11 – 21/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 → Trượt
⋆ Ngày 17/11 – 19/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 92 Ngày 2
⋆ Ngày 14/11 – 16/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 11/11 – 13/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 → Trượt
⋆ Ngày 09/11 – 11/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 → Ăn đề 10 Ngày 2
⋆ Ngày 06/11 – 08/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 → Trượt
⋆ Ngày 04/11 – 06/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 8 → Ăn đề 87 Ngày 2
⋆ Ngày 02/11 – 04/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 9 → Ăn đề 19 Ngày 2
⋆ Ngày 31/10 – 02/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 → Ăn đề 76 Ngày 2
⋆ Ngày 25/10 – 30/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 22/10 – 24/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 21/10 – 23/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 8 → Ăn đề 00 Ngày 1
⋆ Ngày 15/10 – 20/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 14/10 – 16/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 7 → Ăn đề 74 Ngày 1
⋆ Ngày 13/10 – 15/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 → Ăn đề 53 Ngày 1
⋆ Ngày 11/10 – 13/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 → Ăn đề 45 Ngày 2
⋆ Ngày 08/10 – 10/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 → Ăn đề 18 Ngày 2
⋆ Ngày 08/10 – 10/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 → Ăn đề 09 Ngày 1
⋆ Ngày 06/10 – 08/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 → Ăn đề 37 Ngày 2
⋆ Ngày 03/10 – 05/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 01/10 – 02/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 29/09 – 01/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 51 Ngày 1
⋆ Ngày 27/09 – 29/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 → Ăn đề 46 Ngày 2
⋆ Ngày 26/09 – 28/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 8 → Ăn đề 12 Ngày 1
⋆ Ngày 25/09 – 27/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 09 Ngày 1
⋆ Ngày 24/09 – 26/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 → Ăn đề 54 Ngày 1
⋆ Ngày 21/09 – 23/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 36 Ngày 3
⋆ Ngày 19/09 – 21/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 → Ăn đề 21 Ngày 2
⋆ Ngày 16/09 – 18/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 → Trượt
⋆ Ngày 14/09 – 16/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 → Ăn đề 54 Ngày 2
⋆ Ngày 12/09 – 14/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 76 Ngày 2
⋆ Ngày 09/09 – 11/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 → Ăn đề 51 Ngày 3
⋆ Ngày 06/09 – 08/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 05/09 – 07/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 → Ăn đề 48 Ngày 1
⋆ Ngày 02/09 – 04/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 30/08 – 01/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 → Ăn đề 88 Ngày 3
⋆ Ngày 27/08 – 29/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 → Ăn đề 44 Ngày 2
⋆ Ngày 24/08 – 26/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 23/08 – 25/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 → Ăn đề 37 Ngày 1
⋆ Ngày 19/08 – 22/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 → Ăn đề 52 Ngày 3
⋆ Ngày 16/08 – 18/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 → Trượt
⋆ Ngày 13/08 – 15/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 → Trượt
⋆ Ngày 10/08 – 12/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 → Ăn đề 70 Ngày 3
⋆ Ngày 09/08 – 11/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 → Ăn đề 80 Ngày 1
⋆ Ngày 08/08 – 10/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 → Ăn đề 21 Ngày 1
⋆ Ngày 07/08 – 09/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 9 → Ăn đề 95 Ngày 1
⋆ Ngày 06/08 – 08/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 → Ăn đề 73 Ngày 1
⋆ Ngày 05/08 – 07/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 7 → Ăn đề 13 Ngày 1
⋆ Ngày 02/08 – 04/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 9 → Ăn đề 92 Ngày 1
⋆ Ngày 01/08 – 03/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 → Ăn đề 55 Ngày 1
⋆ Ngày 31/07 – 02/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 67 Ngày 1
⋆ Ngày 25/07 – 30/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 22/07 – 24/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 21/07 – 23/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 8 → Ăn đề 04 Ngày 1
⋆ Ngày 12/07 – 20/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 11/07 – 13/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 8 → Ăn đề 01 Ngày 1
⋆ Ngày 09/07 – 11/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 72 Ngày 2
⋆ Ngày 06/07 – 08/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 03/07 – 05/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 01/07 – 03/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 → Ăn đề 54 Ngày 2
⋆ Ngày 29/06 – 01/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 → Ăn đề 39 Ngày 1
⋆ Ngày 26/06 – 28/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 → Ăn đề 49 Ngày 3
⋆ Ngày 24/06 – 26/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 68 Ngày 2
⋆ Ngày 21/06 – 23/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 → Trượt
⋆ Ngày 18/06 – 20/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 15/06 – 17/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 → Ăn đề 74 Ngày 3
⋆ Ngày 11/06 – 14/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 62 Ngày 3
⋆ Ngày 10/06 – 12/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 91 Ngày 1
⋆ Ngày 07/06 – 09/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 06/06 – 08/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 84 Ngày 1
⋆ Ngày 05/06 – 07/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 9 → Ăn đề 79 Ngày 1
⋆ Ngày 03/06 – 05/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 9 → Ăn đề 32 Ngày 2
⋆ Ngày 31/05 – 02/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 30/05 – 01/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 29/05 – 31/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 54
⋆ Ngày 26/05 – 28/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 24/05 – 26/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 8 → Ăn đề 09
⋆ Ngày 21/05 – 23/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 18/05 – 20/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 95
⋆ Ngày 15/05 – 17/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 13/05 – 15/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 75
⋆ Ngày 10/05 – 12/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 65
⋆ Ngày 09/05 – 11/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 59
⋆ Ngày 06/05 – 08/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 39
⋆ Ngày 05/05 – 07/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 54
⋆ Ngày 04/05 – 06/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 10
⋆ Ngày 01/05 – 03/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 → Trượt
⋆ Ngày 28/04 – 30/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 25/04 – 27/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 → Trượt
⋆ Ngày 22/04 – 24/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 8 → Ăn đề 85
⋆ Ngày 19/04 – 21/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 → Trượt
⋆ Ngày 16/04 – 18/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 13/04 – 15/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 → Ăn đề 45
⋆ Ngày 10/04 – 13/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 → Ăn đề 38
⋆ Ngày 07/04 – 09/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 → Trượt
⋆ Ngày 06/04 – 08/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 → Ăn đề 38
⋆ Ngày 05/04 – 07/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 9 → Ăn đề 94
⋆ Ngày 03/04 – 05/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 41
⋆ Ngày 31/03 – 02/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 29/03 – 31/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 9 → Ăn đề 14
⋆ Ngày 26/03 – 28/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 23/03 – 25/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 60
⋆ Ngày 20/03 – 22/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 18
⋆ Ngày 18/03 – 20/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 18
⋆ Ngày 17/03 – 19/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 8 → Ăn đề 40
⋆ Ngày 15/03 – 17/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 8 → Ăn đề 13
⋆ Ngày 12/03 – 15/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 53
⋆ Ngày 12/03 – 14/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 53
⋆ Ngày 11/03 – 13/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 → Ăn đề 49
⋆ Ngày 09/03 – 11/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 → Ăn đề 29
⋆ Ngày 06/03 – 08/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 → Trượt
⋆ Ngày 03/03 – 05/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 → Trượt
⋆ Ngày 28/02 – 02/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 9 → Ăn đề 90
⋆ Ngày 27/02 – 01/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 → Ăn đề 68
⋆ Ngày 26/02 – 28/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 → Ăn đề 31
⋆ Ngày 23/02 – 25/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 → Ăn đề 01
⋆ Ngày 20/02 – 22/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 → Trượt
⋆ Ngày 17/02 – 19/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 → Trượt
⋆ Ngày 11/02 – 13/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 → Trượt
⋆ Ngày 09/02 – 11/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 → Ăn đề 68
⋆ Ngày 08/02 – 10/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 → Ăn đề 34
⋆ Ngày 05/02 – 07/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 58
⋆ Ngày 31/01 – 04/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Nghỉ Tết.
⋆ Ngày 27/01 – 28/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 26
⋆ Ngày 25/01 – 26/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 09
⋆ Ngày 22/01 – 24/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 41
⋆ Ngày 18/01 – 21/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 6 → Trượt
⋆ Ngày 15/01 – 17/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 41
⋆ Ngày 13/01 – 15/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 19
⋆ Ngày 12/01 – 14/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 6 → Ăn đề 03
⋆ Ngày 11/01 – 13/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 → Ăn đề 27
⋆ Ngày 09/01 – 11/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 → Ăn đề 45
⋆ Ngày 08/01 – 10/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 57
⋆ Ngày 07/01 – 09/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 57
⋆ Ngày 04/01 – 06/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 03/01 – 05/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 61
⋆ Ngày 31/12 – 02/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 94
⋆ Ngày 28/12 – 30/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 25/12 – 27/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 22/12 – 24/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 20/12 – 22/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 83
⋆ Ngày 17/12 – 19/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 73
⋆ Ngày 15/12 – 17/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 32
⋆ Ngày 12/12 – 14/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 11/12 – 13/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 → Ăn đề 25
⋆ Ngày 08/12 – 10/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 06
⋆ Ngày 05/12 – 07/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 31
⋆ Ngày 04/12 – 06/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 47
⋆ Ngày 01/12 – 03/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 28/11 – 30/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 → Ăn đề 38
⋆ Ngày 26/11 – 28/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 25/11 – 27/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 → Ăn đề 13
⋆ Ngày 22/11 – 24/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 56
⋆ Ngày 19/11 – 21/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 26
⋆ Ngày 16/11 – 18/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 15/11 – 17/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 26
⋆ Ngày 14/11 – 16/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 40
⋆ Ngày 13/11 – 15/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 → Ăn đề 30
⋆ Ngày 11/11 – 13/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 → Ăn đề 11
⋆ Ngày 09/11 – 11/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 9 → Ăn đề 95
⋆ Ngày 06/11 – 08/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 7 → Ăn đề 72
⋆ Ngày 05/11 – 07/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 → Ăn đề 48
⋆ Ngày 03/11 – 05/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 → Ăn đề 48
⋆ Ngày 02/11 – 04/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 7 → Ăn đề 10
⋆ Ngày 30/10 – 01/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 29/10 – 31/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 → Ăn đề 35
⋆ Ngày 27/10 – 29/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 → Ăn đề 69
⋆ Ngày 26/10 – 28/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 09
⋆ Ngày 23/10 – 25/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 22
⋆ Ngày 20/10 – 22/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 17/10 – 19/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 14/10 – 16/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 13/10 – 15/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 → Ăn đề 22
⋆ Ngày 12/10 – 14/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 7 → Ăn đề 18
⋆ Ngày 11/10 – 13/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 9 → Ăn đề 42
⋆ Ngày 09/10 – 11/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 8 → Ăn đề 85
⋆ Ngày 08/10 – 10/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 50
⋆ Ngày 05/10 – 07/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 04/10 – 06/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 → Ăn đề 19
⋆ Ngày 02/10 – 04/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 19
⋆ Ngày 29/09 – 01/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 6 → Trượt
⋆ Ngày 26/09 – 28/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Trượt
⋆ Ngày 23/09 – 25/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 → Trượt
⋆ Ngày 21/09 – 23/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 → Ăn đề 73
⋆ Ngày 19/09 – 21/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 7 → Ăn đề 19
⋆ Ngày 18/09 – 20/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 7 → Ăn đề 01
⋆ Ngày 17/09 – 19/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 → Ăn đề 30
⋆ Ngày 16/09 – 18/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 93
⋆ Ngày 15/09 – 17/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 65
⋆ Ngày 12/09 – 14/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 54
⋆ Ngày 09/09 – 11/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 54
⋆ Ngày 07/09 – 09/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 38
⋆ Ngày 04/09 – 06/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 01/09 – 03/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 29/08 – 31/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 → Trượt
⋆ Ngày 28/08 – 30/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 6 → Ăn đề 59
⋆ Ngày 27/08 – 29/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 7 → Ăn đề 59
⋆ Ngày 25/08 – 27/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 7 → Ăn đề 78
⋆ Ngày 23/08 – 25/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 89
⋆ Ngày 20/08 – 22/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 17/08 – 19/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 7 → Ăn đề 41
⋆ Ngày 16/08 – 18/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 → Ăn đề 41
⋆ Ngày 13/08 – 15/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 97
⋆ Ngày 12/08 – 14/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 68
⋆ Ngày 10/08 – 12/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 20
⋆ Ngày 08/08 – 10/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 51
⋆ Ngày 07/08 – 09/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 34
⋆ Ngày 04/08 – 06/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 67
⋆ Ngày 01/08 – 03/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 → Trượt

Trên đây là những cập nhật đề đặc biệt giàn 30 số của các khung trước đó. Các bạn có thể theo dõi để biết được hiệu suất và tỉ lệ bắt cầu của soi cầu chuẩn 247.

Để đáp ứng nhu cầu đã chơi là phải thắng thì Soi cầu 247 luôn có những phương pháp bắt số hiệu quả. Các thông tin sẽ được cập nhật tại phần kinh nghiệm để mọi người tiện theo dõi. Ở đó luôn có những giải pháp tối ưu để đưa bạn tới chiến thắng.

Kinh nghiệm nuôi dàn đề 30 số hiệu quả

Trong thời gian áp dụng dàn lô 30 số, chúng tôi đã đúc kết được một số kinh nghiệm hữu ích dưới đây:

– Nuôi dàn đề 30 con khung 3 ngày, bạn cần phải có cái đầu lạnh, giữ vững tâm lý và đảm bảo an toàn cho số vốn của mình.

– Xác suất để xuất hiện những cặp lô trong dàn 30 số này là rất lớn. Thông thường, ta sẽ tiến hành đánh 30 con trên tổng số 100 con số xuất hiện. Xác suất tối thiểu của cách chơi này sẽ là 30%, giúp anh em vững tin và giữ vững tâm lý.

– Anh em cần phải đảm bảo được nguồn vốn của mình, trong trường hợp thua thì đừng cố gắng nuôi lô kéo dài. Bởi vì cách chơi lô này khá là an toàn nên số tiền thắng cược thấp hơn so với những cách chơi lô khác.

Dàn Đề 20 Số Nuôi Khung 5 Ngày

Như vậy, trong bài viết này chúng tôi đã bật mí cho bạn cách nuôi dàn đề 30 số max 3 ngày chuẩn xác, hiệu quả nhất.  Với những thông tin đó, mong rằng anh em có thể tích lũy cho mình được một chiến lược chơi xổ số phú hợp.

Chúc anh em gặp nhiều may mắn

Từ Khóa:
Cùng chuyên mục
icon soicauchuan247 Soi Cầu Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 3 Ngày
icon soicauchuan247 Dàn Đề 20 Số Nuôi Khung 5 Ngày
icon soicauchuan247 Dàn Đề 50 Số Nuôi Khung 3 Ngày
icon soicauchuan247 Dàn Đề 60 Số Nuôi Khung 2 Ngày
Đơn vị đồng hành: QH88
Liên hệ

Telegram: @suzy247

Địa chỉ: 15A29 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Xem Trên Bản Đồ: https://goo.gl/maps/DQE1KV5NgxiwzfJ5A
TẮT QC [X]
@tiger666889 28/2