Dàn Đề 60 Số Nuôi Khung 2 Ngày


Soi cầu dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày của chúng tôi là chuyên mục phù hợp với những ai thích chơi theo kiểu an toàn. ưu điểm của cách chơi này là tỉ lệ ăn lên tới hơn 95%. Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này đó chính là phải chơi rất nhiều số dẫn tới chi phí đầu tư cũng khá nhiều. Trường hợp trật 1 khung thì cũng phải mất thười gian vài ngày mới kéo lại được vốn.

Nuôi dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày

Nuôi dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày

Để tránh tình trạng trật dài thì Soi cầu chuẩn 247 sẽ gửi tới các bạn bộ số giải đặc biệt 60 quân nuôi max 2 ngày ăn chắc dưới đây.

Nhận dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày miễn phí

Không phải ngẫu nhiên mà các con số này được cập nhật ở đây. Để xuất hiện trên hệ thống thì đều phải trải qua quá trình soi cầu, lựa chọn kỹ lưỡng. Điều này giúp người chơi tiết kiệm được thời gian.

Thống Kê Soi Cầu Dàn Đề 60 Số Nuôi 2 Ngày
⋆ Ngày 30/01 → 31/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 → Chờ Kết Quả
⋆ Ngày 29/01 → 30/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 79 Ngày 1
⋆ Ngày 27/01 → 28/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 59 Ngày 1
⋆ Ngày 26/01 → 27/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 64 Ngày 1
⋆ Ngày 21/01 → 24/01/2023 Nghỉ Tết Âm Lịch
⋆ Ngày 19/01 – 20/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 57 Ngày 1
⋆ Ngày 18/01 – 19/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 82 Ngày 1
⋆ Ngày 16/01 – 17/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 14/01 – 15/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 21 Ngày 1
⋆ Ngày 13/01 – 14/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 62 Ngày 1
⋆ Ngày 11/01 – 12/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 52 Ngày 2
⋆ Ngày 09/01 – 10/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 07/01 – 08/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 40 Ngày 2
⋆ Ngày 06/01 – 07/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 70 Ngày 1
⋆ Ngày 04/01 – 05/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 03/01 – 04/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 49 Ngày 1
⋆ Ngày 02/01 – 03/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 65 Ngày 1
⋆ Ngày 31/12 – 01/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 05 Ngày 2
⋆ Ngày 29/12 – 30/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 12 Ngày 2
⋆ Ngày 28/12 – 29/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 45 Ngày 1
⋆ Ngày 27/12 – 28/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 97 Ngày 1
⋆ Ngày 25/12 – 26/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 24/12 – 25/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 34 Ngày 1
⋆ Ngày 22/12 – 23/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 27 Ngày 2
⋆ Ngày 21/12 – 22/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 62 Ngày 1
⋆ Ngày 20/12 – 21/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 48 Ngày 1
⋆ Ngày 19/12 – 20/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 30 Ngày 1
⋆ Ngày 18/12 – 19/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 → Ăn đề 05 Ngày 1
⋆ Ngày 17/12 – 18/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 → Ăn đề 24 Ngày 1
⋆ Ngày 16/12 – 17/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 86 Ngày 1
⋆ Ngày 14/12 – 15/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 12/12 – 13/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 88 Ngày 2
⋆ Ngày 11/12 – 12/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 15 Ngày 1
⋆ Ngày 09/12 – 10/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 07/12 – 08/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 22 Ngày 2
⋆ Ngày 05/12 – 06/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 07 Ngày 2
⋆ Ngày 03/12 – 04/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 01/12 – 02/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 23 Ngày 2
⋆ Ngày 30/11 – 01/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 12 Ngày 1
⋆ Ngày 29/11 – 30/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 80 Ngày 1
⋆ Ngày 28/11 – 29/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 07 Ngày 1
⋆ Ngày 26/11 – 27/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 57 Ngày 2
⋆ Ngày 25/11 – 26/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 19 Ngày 1
⋆ Ngày 23/11 – 24/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 29 Ngày 1
⋆ Ngày 22/11 – 23/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 29 Ngày 1
⋆ Ngày 21/11 – 22/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 91 Ngày 1
⋆ Ngày 20/11 – 21/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 70 Ngày 1
⋆ Ngày 19/11 – 20/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 34 Ngày 1
⋆ Ngày 17/11 – 18/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 92 Ngày 2
⋆ Ngày 16/11 – 17/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 78 Ngày 1
⋆ Ngày 14/11 – 15/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 12/11 – 13/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 05 Ngày 2
⋆ Ngày 11/11 – 12/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 36 Ngày 1
⋆ Ngày 10/11 – 11/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 10 Ngày 1
⋆ Ngày 09/11 – 10/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 65 Ngày 1
⋆ Ngày 08/11 – 09/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 30 Ngày 1
⋆ Ngày 06/11 – 07/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 67 Ngày 2
⋆ Ngày 04/11 – 05/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 87 Ngày 2
⋆ Ngày 02/11 – 03/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 19 Ngày 2
⋆ Ngày 01/11 – 02/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 76 Ngày 1
⋆ Ngày 31/10 – 01/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 43 Ngày 1
⋆ Ngày 30/10 – 31/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 85 Ngày 1
⋆ Ngày 28/10 – 29/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 87 Ngày 2
⋆ Ngày 27/10 – 28/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 04 Ngày 1
⋆ Ngày 26/10 – 27/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 39 Ngày 1
⋆ Ngày 24/10 – 25/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 04 Ngày 2
⋆ Ngày 23/10 – 24/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 43 Ngày 1
⋆ Ngày 22/10 – 23/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 98 Ngày 1
⋆ Ngày 21/10 – 23/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 00 Ngày 1
⋆ Ngày 20/10 – 22/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 65 Ngày 1
⋆ Ngày 19/10 – 20/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 79 Ngày 1
⋆ Ngày 17/10 – 18/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 53 Ngày 2
⋆ Ngày 16/10 – 17/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 46 Ngày 1
⋆ Ngày 15/10 – 16/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 38 Ngày 1
⋆ Ngày 14/10 – 15/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 74 Ngày 1
⋆ Ngày 12/10 – 13/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 53 Ngày 2
⋆ Ngày 10/10 – 11/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 18 Ngày 1
⋆ Ngày 09/10 – 10/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 69 Ngày 1
⋆ Ngày 08/10 – 09/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 09 Ngày 1
⋆ Ngày 06/10 – 07/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 05/10 – 06/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 83 Ngày 1
⋆ Ngày 03/10 – 04/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 59 Ngày 2
⋆ Ngày 01/10 – 02/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 68 Ngày 2
⋆ Ngày 30/09 – 01/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 51 Ngày 1
⋆ Ngày 29/09 – 30/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 29 Ngày 1
⋆ Ngày 27/09 – 28/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 26/09 – 27/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 12 Ngày 1
⋆ Ngày 25/09 – 26/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 09 Ngày 1
⋆ Ngày 24/09 – 25/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 54 Ngày 1
⋆ Ngày 23/09 – 24/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 36 Ngày 1
⋆ Ngày 21/09 – 22/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 77 Ngày 2
⋆ Ngày 20/09 – 21/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 21 Ngày 1
⋆ Ngày 18/09 – 19/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 → Trượt
⋆ Ngày 17/09 – 18/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 90 Ngày 1
⋆ Ngày 16/09 – 17/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 15 Ngày 1
⋆ Ngày 15/09 – 16/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 54 Ngày 1
⋆ Ngày 14/09 – 15/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 81 Ngày 1
⋆ Ngày 13/09 – 14/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 76 Ngày 1
⋆ Ngày 11/09 – 12/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 10/09 – 11/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 35 Ngày 1
⋆ Ngày 08/09 – 09/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 06/09 – 07/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 69 Ngày 2
⋆ Ngày 05/09 – 06/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 48 Ngày 1
⋆ Ngày 03/09 – 04/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 11 Ngày 2
⋆ Ngày 02/09 – 03/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 38 Ngày 1
⋆ Ngày 01/09 – 02/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 88 Ngày 1
⋆ Ngày 30/08 – 31/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 29/08 – 30/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 65 Ngày 1
⋆ Ngày 27/08 – 28/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 44 Ngày 2
⋆ Ngày 26/08 – 27/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 51 Ngày 1
⋆ Ngày 24/08 – 25/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 22/08 – 23/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 37 Ngày 2
⋆ Ngày 21/08 – 22/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 65 Ngày 1
⋆ Ngày 19/08 – 20/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 11 Ngày 2
⋆ Ngày 17/08 – 18/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 93 Ngày 2
⋆ Ngày 15/08 – 16/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 13/08 – 14/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 13 Ngày 2
⋆ Ngày 11/08 – 12/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 70 Ngày 2
⋆ Ngày 10/08 – 11/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 19 Ngày 1
⋆ Ngày 09/08 – 10/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 21 Ngày 1
⋆ Ngày 08/08 – 09/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 21 Ngày 1
⋆ Ngày 07/08 – 08/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 95 Ngày 1
⋆ Ngày 06/08 – 07/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 73 Ngày 1
⋆ Ngày 05/08 – 06/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 13 Ngày 1
⋆ Ngày 04/08 – 05/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 92 Ngày 1
⋆ Ngày 03/08 – 04/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 86 Ngày 1
⋆ Ngày 02/08 – 03/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 35 Ngày 1
⋆ Ngày 01/08 – 02/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 55 Ngày 1
⋆ Ngày 31/07 – 01/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 67 Ngày 1
⋆ Ngày 29/07 – 30/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 27/07 – 28/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 90 Ngày 2
⋆ Ngày 26/07 – 27/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 58 Ngày 1
⋆ Ngày 25/07 – 26/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 02 Ngày 1
⋆ Ngày 24/07 – 25/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 57 Ngày 1
⋆ Ngày 22/07 – 23/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 61 Ngày 2
⋆ Ngày 20/07 – 21/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 04 Ngày 2
⋆ Ngày 19/07 – 20/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 93 Ngày 1
⋆ Ngày 18/07 – 19/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 13 Ngày 1
⋆ Ngày 17/07 – 18/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 27 Ngày 1
⋆ Ngày 16/07 – 17/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 64 Ngày 1
⋆ Ngày 14/07 – 15/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 13/07 – 14/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 55 Ngày 1
⋆ Ngày 12/07 – 13/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 51 Ngày 1
⋆ Ngày 11/07 – 12/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 01 Ngày 1
⋆ Ngày 09/07 – 10/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 72 Ngày 2
⋆ Ngày 08/07 – 09/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 24 Ngày 1
⋆ Ngày 06/07 – 07/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 05/07 – 06/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 04 Ngày 1
⋆ Ngày 03/07 – 04/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 39 Ngày 2
⋆ Ngày 01/07 – 02/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 54 Ngày 2
⋆ Ngày 29/06 – 30/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 39 Ngày 2
⋆ Ngày 23/06 – 28/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 21/06 – 22/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 19/06 – 20/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 08 Ngày 2
⋆ Ngày 18/06 – 19/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 90 Ngày 1
⋆ Ngày 17/06 – 18/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 74 Ngày 1
⋆ Ngày 15/06 – 16/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 14/06 – 15/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 62 Ngày 1
⋆ Ngày 12/06 – 13/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 11/06 – 12/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 24 Ngày 1
⋆ Ngày 09/06 – 10/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 91 Ngày 2
⋆ Ngày 08/06 – 09/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 77 Ngày 1
⋆ Ngày 07/06 – 08/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 25 Ngày 1
⋆ Ngày 06/06 – 07/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 84 Ngày 1
⋆ Ngày 05/06 – 06/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 79 Ngày 1
⋆ Ngày 04/06 – 05/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 32 Ngày 1
⋆ Ngày 02/06 – 03/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 42 Ngày 2
⋆ Ngày 31/05 – 01/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 30/05 – 31/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 28/05 – 29/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 54
⋆ Ngày 26/05 – 27/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 67
⋆ Ngày 24/05 – 25/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 09
⋆ Ngày 23/05 – 24/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 13
⋆ Ngày 21/05 – 22/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 47
⋆ Ngày 20/05 – 21/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 95
⋆ Ngày 19/05 – 20/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 68
⋆ Ngày 17/05 – 18/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 53
⋆ Ngày 16/05 – 17/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 13
⋆ Ngày 15/05 – 16/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 49
⋆ Ngày 14/05 – 15/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 75
⋆ Ngày 13/05 – 14/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 36
⋆ Ngày 12/05 – 13/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 65
⋆ Ngày 11/05 – 12/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 10/05 – 11/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 06
⋆ Ngày 08/05 – 09/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 07/05 – 08/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 01
⋆ Ngày 06/05 – 07/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 16
⋆ Ngày 05/05 – 06/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 54
⋆ Ngày 04/05 – 05/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 10
⋆ Ngày 03/05 – 04/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 43
⋆ Ngày 01/05 – 02/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 79
⋆ Ngày 30/04 – 01/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 29/04 – 30/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 39
⋆ Ngày 27/04 – 28/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 02
⋆ Ngày 26/04 – 27/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 → Ăn đề 47
⋆ Ngày 25/04 – 26/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 68
⋆ Ngày 24/04 – 25/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 85
⋆ Ngày 22/04 – 23/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 20/04 – 21/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 91
⋆ Ngày 19/04 – 20/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 64
⋆ Ngày 17/04 – 18/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 36
⋆ Ngày 15/04 – 16/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 54
⋆ Ngày 13/04 – 14/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 11/04 – 12/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 58
⋆ Ngày 09/04 – 10/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 07/04 – 08/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 69
⋆ Ngày 06/04 – 07/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 38
⋆ Ngày 05/04 – 06/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 97
⋆ Ngày 03/04 – 04/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 41
⋆ Ngày 02/04 – 03/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 62
⋆ Ngày 31/03 – 01/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 30/03 – 31/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 14
⋆ Ngày 29/03 – 30/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 03
⋆ Ngày 27/03 – 28/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 82
⋆ Ngày 26/03 – 27/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 72
⋆ Ngày 24/03 – 25/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 60
⋆ Ngày 23/03 – 24/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 74
⋆ Ngày 21/03 – 22/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 19/03 – 20/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 48
⋆ Ngày 17/03 – 18/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 02
⋆ Ngày 15/03 – 16/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 13
⋆ Ngày 13/03 – 14/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 63
⋆ Ngày 12/03 – 13/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 53
⋆ Ngày 11/03 – 12/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 49
⋆ Ngày 10/03 – 11/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 29
⋆ Ngày 08/03 – 09/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 63
⋆ Ngày 07/03 – 08/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 79
⋆ Ngày 06/03 – 07/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 56
⋆ Ngày 04/03 – 05/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 17
⋆ Ngày 03/03 – 04/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 13
⋆ Ngày 01/03 – 02/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 90
⋆ Ngày 28/02 – 01/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 75
⋆ Ngày 27/02 – 28/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 68
⋆ Ngày 26/02 – 27/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 31
⋆ Ngày 25/02 – 26/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 01
⋆ Ngày 23/02 – 24/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 21/02 – 22/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 → Ăn đề 55
⋆ Ngày 19/02 – 20/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 82
⋆ Ngày 18/02 – 19/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 96
⋆ Ngày 17/02 – 18/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 55
⋆ Ngày 16/02 – 17/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 62
⋆ Ngày 15/02 – 16/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 96
⋆ Ngày 13/02 – 14/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 62
⋆ Ngày 11/02 – 12/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 72
⋆ Ngày 10/02 – 11/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 68
⋆ Ngày 09/02 – 10/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 98
⋆ Ngày 07/02 – 08/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 34
⋆ Ngày 05/02 – 06/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 01
⋆ Ngày 30/01 – 04/02/2022 Nghỉ Tết .
⋆ Ngày 29/01 – 30/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 99
⋆ Ngày 27/01 – 28/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 26
⋆ Ngày 26/01 – 27/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 09
⋆ Ngày 24/01 – 25/01/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 22/01 – 23/01/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 21/01 – 22/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 45
⋆ Ngày 19/01 – 20/01/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 18/01 – 19/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 84
⋆ Ngày 17/01 – 18/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 41
⋆ Ngày 16/01 – 17/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 31
⋆ Ngày 15/01 – 16/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 22
⋆ Ngày 14/01 – 15/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 19
⋆ Ngày 13/01 – 14/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 38
⋆ Ngày 12/01 – 13/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 03
⋆ Ngày 11/01 – 12/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 27
⋆ Ngày 09/01 – 10/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 45
⋆ Ngày 08/01 – 09/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 69
⋆ Ngày 06/01 – 07/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 57
⋆ Ngày 04/01 – 05/01/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 03/01 – 04/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 61
⋆ Ngày 02/01 – 03/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 94
⋆ Ngày 30/12 – 31/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 76
⋆ Ngày 29/12 – 30/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 77
⋆ Ngày 27/12 – 28/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 25/12 – 26/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 23/12 – 24/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 22/12 – 23/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 78
⋆ Ngày 21/12 – 22/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 83
⋆ Ngày 20/12 – 21/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 71
⋆ Ngày 19/12 – 20/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 73
⋆ Ngày 17/12 – 18/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 16/12 – 17/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 32
⋆ Ngày 15/12 – 16/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 09
⋆ Ngày 14/12 – 15/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 00
⋆ Ngày 12/12 – 13/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 12
⋆ Ngày 11/12 – 12/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 25
⋆ Ngày 10/12 – 11/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 06
⋆ Ngày 08/12 – 09/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 46
⋆ Ngày 06/12 – 07/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 31
⋆ Ngày 05/12 – 06/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 29
⋆ Ngày 04/12 – 05/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 47
⋆ Ngày 02/12 – 03/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 07
⋆ Ngày 01/12 – 02/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 28
⋆ Ngày 29/11 – 01/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 28
⋆ Ngày 28/11 – 29/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 88
⋆ Ngày 26/11 – 27/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 24/11 – 25/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 13
⋆ Ngày 22/11 – 23/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 80
⋆ Ngày 20/11 – 21/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 79
⋆ Ngày 19/11 – 20/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 12
⋆ Ngày 18/11 – 20/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 60
⋆ Ngày 15/11 – 17/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 + Đầu 0 → Trượt
⋆ Ngày 14/11 – 16/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 40
⋆ Ngày 13/11 – 15/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 30
⋆ Ngày 11/11 – 12/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 11
⋆ Ngày 09/11 – 10/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 72
⋆ Ngày 07/11 – 08/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 72
⋆ Ngày 05/11 – 06/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 21
⋆ Ngày 04/11 – 05/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 48
⋆ Ngày 03/11 – 04/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 67
⋆ Ngày 31/10 – 02/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 10
⋆ Ngày 30/10 – 01/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 42
⋆ Ngày 28/10 – 30/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 35
⋆ Ngày 27/10 – 29/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 46
⋆ Ngày 25/10 – 27/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 09
⋆ Ngày 22/10 – 24/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 17
⋆ Ngày 20/10 – 22/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 88
⋆ Ngày 18/10 – 19/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 17/10 – 18/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 40
⋆ Ngày 16/10 – 17/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 67
⋆ Ngày 14/10 – 15/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 13/10 – 14/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 22
⋆ Ngày 12/10 – 13/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 18
⋆ Ngày 11/10 – 12/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 → Ăn đề 50
⋆ Ngày 09/10 – 10/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 08/10 – 09/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 50
⋆ Ngày 06/10 – 07/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 69
⋆ Ngày 05/10 – 06/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 67
⋆ Ngày 04/10 – 05/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 47
⋆ Ngày 02/10 – 03/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 81
⋆ Ngày 30/09 – 01/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 20
⋆ Ngày 29/09 – 30/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 77
⋆ Ngày 27/09 – 28/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 34
⋆ Ngày 25/09 – 26/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 94
⋆ Ngày 23/09 – 24/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 21/09 – 22/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 73
⋆ Ngày 20/09 – 21/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 19
⋆ Ngày 19/09 – 20/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 57
⋆ Ngày 18/09 – 19/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 01
⋆ Ngày 17/09 – 18/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 30
⋆ Ngày 16/09 – 17/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 93
⋆ Ngày 15/09 – 16/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 65
⋆ Ngày 13/09 – 14/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 12/09 – 13/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 49
⋆ Ngày 11/09 – 12/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 54
⋆ Ngày 09/09 – 10/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 07/09 – 08/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 38
⋆ Ngày 06/09 – 07/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 28
⋆ Ngày 03/09 – 04/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 01/09 – 02/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 64
⋆ Ngày 31/08 – 01/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 20
⋆ Ngày 29/08 – 30/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 28/08 – 29/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 09
⋆ Ngày 27/08 – 28/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 59
⋆ Ngày 25/08 – 26/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 78
⋆ Ngày 24/08 – 25/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 89
⋆ Ngày 22/08 – 23/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 91
⋆ Ngày 21/08 – 22/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 57
⋆ Ngày 19/08 – 20/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 93
⋆ Ngày 17/08 – 18/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 16/08 – 17/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 41
⋆ Ngày 15/08 – 16/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 97
⋆ Ngày 14/08 – 15/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 53
⋆ Ngày 13/08 – 14/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 44
⋆ Ngày 12/08 – 13/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 68
⋆ Ngày 11/08 – 12/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 20
⋆ Ngày 09/08 – 10/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 71
⋆ Ngày 08/08 – 09/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 15
⋆ Ngày 07/08 – 08/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 34
⋆ Ngày 05/08 – 06/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 67
⋆ Ngày 02/08 – 03/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 04
⋆ Ngày 31/07 – 01/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 81
⋆ Ngày 30/07 – 31/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 15
⋆ Ngày 28/07 – 29/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 26
⋆ Ngày 26/07 – 27/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 71
⋆ Ngày 25/07 – 26/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 80
⋆ Ngày 24/07 – 25/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 96
⋆ Ngày 23/07 – 24/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 22/07 – 23/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 66
⋆ Ngày 20/07 – 21/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Trượt
⋆ Ngày 18/07 – 19/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 33
⋆ Ngày 17/07 – 18/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 79
⋆ Ngày 15/07 – 16/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 82
⋆ Ngày 14/07 – 15/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 53
⋆ Ngày 13/07 – 14/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 07
⋆ Ngày 11/07 – 12/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 23
⋆ Ngày 09/07 – 10/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 94
⋆ Ngày 07/07 – 08/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 46
⋆ Ngày 06/07 – 07/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 68
⋆ Ngày 04/07 – 05/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 01
⋆ Ngày 02/07 – 03/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 42
⋆ Ngày 01/07 – 02/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 75
⋆ Ngày 30/06 – 01/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 08
⋆ Ngày 27/06 – 29/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Trượt
⋆ Ngày 26/06 – 28/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 90
⋆ Ngày 25/06 – 26/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 85
⋆ Ngày 23/06 – 24/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 22/06 – 23/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 41
⋆ Ngày 21/06 – 22/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 41
⋆ Ngày 20/06 – 21/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 99
⋆ Ngày 19/06 – 20/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 72
⋆ Ngày 17/06 – 18/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 16/06 – 17/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 22
⋆ Ngày 15/06 – 16/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 83
⋆ Ngày 13/06 – 14/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 12/06 – 13/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 83
⋆ Ngày 11/06 – 12/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 48
⋆ Ngày 10/06 – 11/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 79
⋆ Ngày 08/06 – 09/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 99
⋆ Ngày 06/06 – 07/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
⋆ Ngày 05/06 – 06/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 63
⋆ Ngày 04/06 – 05/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 30
⋆ Ngày 03/06 – 04/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 21
⋆ Ngày 02/06 – 03/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 + Đầu 0 → Ăn đề 14
⋆ Ngày 31/05 – 01/06/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 + Đầu 0 → Ăn đề 66
⋆ Ngày 30/05 – 31/05/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 53
⋆ Ngày 29/05 – 30/05/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 87
⋆ Ngày 27/05 – 28/05/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 Đầu 6 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 25/05 – 26/05/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 04
⋆ Ngày 24/05 – 25/05/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 85
⋆ Ngày 22/05 – 23/05/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 Đầu 5 + Đầu 8 → Trượt
⋆ Ngày 20/05 – 21/05/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 Đầu 4 + Đầu 5 → Ăn đề 29

Hiện nay tỉ lệ ăn chung của giải đặc biệt đang là 1 ăn 70, cao thì 1 ăn 80. Nhưng hiện nay tại các nhà cái online đã có tỉ lệ ăn tới 1 ăn 99. Điều này sẽ rất tốt cho người chơi.

Tuy nhiên chơi lô đề là trái pháp luật, không được nhà nước cho phép nên nếu có thể thì mọi người hãy chuyển sang chơi xổ số do nhà nước ban hành nhé.

Các cách tính dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày

Trước khi giới thiệu tới mọi người các cách tính dàn đề nuôi 60 số thì các bạn có thể tham khảo thêm Dàn Đề 50 Số Nuôi Khung 3 Ngày. Đây là phương pháp chơi cũng rất hiệu quả và có tỉ lệ chính xác lên tới 99%

Chọn theo giá trị lần lượt

Ở cách này, các bạn sẽ chọn dàn đề 60 số theo 60 giá trị lần lượt trong bộ đếm số. Bước đầu thực hiện là bạn hãy xem lại những con đề đã về qua 7 lượt gần nhất.

Trong tập từ 00 – 99, con số 50 sẽ là mốc dùng để so sánh. Nếu đề có giá trị nhỏ hơn 50, đó là số nhỏ và ngược lại nó là số lớn nếu lớn hơn 60. Dàn đề 60 số cũng chia ra 2 dạng, đó là dàn đề lớn với bộ khung số từ 39 – 99 và dàn đề nhỏ từ 00 – 60.

Khi đã xem qua kết quả là con đề của 7 lượt mở thưởng gần nhất. Hãy xem số lượt đề về dưới 50 và trên 50 đâu sẽ là kết quả về nhiều hơn. Đề về số nhỏ nhiều hơn, hãy chọn dàn đề 60 số lớn là từ 39 – 99 để nuôi 3 ngày.

Ngược lại, nếu đề về số lớn nhiều hơn trong khoảng 7 ngày qua. Hãy chọn nuôi dàn đề 60 số nhỏ trong 3 ngày tới là dàn 00 – 60.

Chọn các con đề chưa về

Ở cách này, mục tiêu mà chúng ta hướng đến là những con đề chưa xuất hiện trong vòng 39 lượt mở thưởng gần nhất. Từ những websie hỗ trợ cung cấp những thống kê xổ số, các bạn có thể dễ dàng xem được thống kê này. Sau đó hãy chọn vào 60 con đề còn lại để nuôi trong 3 ngày kế tiếp.

Cùng chuyên mục
icon soicauchuan247 Soi Cầu Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 3 Ngày
icon soicauchuan247 Dàn Đề 20 Số Nuôi Khung 5 Ngày
icon soicauchuan247 Dàn Đề 30 Số Nuôi Khung 3 Ngày
icon soicauchuan247 Dàn Đề 50 Số Nuôi Khung 3 Ngày
Đơn vị đồng hành: QH88
Liên hệ

Telegram: @suzy247

Địa chỉ: 15A29 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Xem Trên Bản Đồ: https://goo.gl/maps/DQE1KV5NgxiwzfJ5A
TẮT QC [X]
@tiger666889 28/2